Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb komplexného arboristického ošetrenia a výrubu stromov v areáli SJK a Tyršovho nábrežia
28.12.2021MAGTS2100369110 000.40Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.
Rámcová dohoda č. MsP/21/00071
Rámcová dohoda na dodanie služobnej obuvi uzavretá medzi odberateľom Hlavné mesto SR Bratislava a dodávateľom Sabrina Modelle, Pri Podlužianke 3, Levice.
Predmet dohody: dodanie služobnej obuvi.
Cena: max. 78181,50 € bez DPH.
Dátum zverejnenia: 28.12.2021.
28.12.2021MsP/21/0007178 181.50Sabrina Modelle, Pri Podlužianke 3, Levice
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu č. MAGTS2000319 zo dňa 21.12.2020
28.12.2021MAGTS2100318 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000317
28.12.2021MAGTS2100320 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov
27.12.2021MAGTS21003756 000.00Mestská časť Bratislava – Rusovce
Kúpna zmluva č. MAGTS2100349
výzva č. 5 – Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
23.12.2021MAGTS21003492 464.80JAMEL FASHION s.r.o.
Zmluva č. MAGTS2100230 o nákupe elektronických darčekových kariet
Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet
23.12.2021MAGTS21002303 500.00Aupark, a.s.,
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy
Zmluva sa uzatvára z dôvodu zmeny zákona č. 79/2015 Z.z. za tiež VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy
23.12.2021B-17/20210.00Jaroslav Grman - Firma DDD Activ
Dodatok č. 1 k zmluve o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy č. B-05/2018 zo dňa 05.03.2018
Dodatok sa uzatvára z dôvodu zmeny registrácie, ktoré bolo oprávnenej osobe udelené na zber a prepravu komunálnych odpadov
23.12.2021Dodatok č. 1 k zmluve B-05/2018 LEONTECH s.r.o.
Dodatok č. 2 Zmluve č. B-03/2019 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení Dodatku č. 1
Dodatok sa uzatvára z dôvodu rozšírenia miest zberu komunálnych odpadov (odpadových olejov) na území Bratislavy
23.12.2021Dodatok č. 2 k zmluve B-03/2019 CMT Group s.r.o.
Dodatok č. 2 Zmluve č. B-03/2019 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení Dodatku č. 1    
Zmluva o dielo_cyklotrasa R51 na Nábreží Ľubomíra Kadnára
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby pre cyklotrasy vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti nutnej pre vybudovanie a vyznačenie cyklotrasy
23.12.2021MAGTS210031628 857.60GEOCONSULT, spol. s r.o.
Zmluva o dielo_cyklotrasa R11 v úseku nadchod Botanická - Svrčia ulica
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby pre cyklotrasy vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti nutnej pre vybudovanie a vyznačenie cyklotrasy
23.12.2021MAGTS210031527 172.80GEOCONSULT, spol. s r.o.
Sublicenčná zmluva na udelenie licencie k web aplikáci - komáre
Sublicenčná zmluva na udelenie licencie k používanie mobilnej a web aplikácie "Monitoring potenciálnych liahnísk komárov"
22.12.2021MAGBO21001110.00Bratislavský samosprávny kraj
Rámcová dohoda č. MAGTS210037822.12.2021MAGTS21003780.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100360
Nákup HW pre potreby magistrátu a MOS
21.12.2021MAGTS2100360123 475.92CSFIT s. r. o.
Realizácia protipožiarnej ochrany - systému elektronického protipožiarneho zabezpečenia
Zmluva o dielo - Realizácia protipožiarnej ochrany - systému elektronického protipožiarneho zabezpečenia
20.12.2021MAGTS210032632 696.07BCP HOLDING, s.r.o.
DODATOK č. 12 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023,
Zmluvné strany sa v zmysle príslušných ustanovení Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023 zo dňa 31.01.2014 v znení neskorších dodatkov dohodli na tomto Dodatku č. 12.
20.12.2021   
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb so spoločnosťou Cityrent, s. r. o. v celkovej sume 6 000 Eur.
Zabezpečenie pohotovostnej a prepravnej služby pre ľudí bez domova do nocľahárne alebo iného určeného miesta
20.12.2021SSV/ODB/025/20216 000.00CityRent, s. r. o.
Dodatok č. 1 k zmluve č. MAGTS2100271
Dodatok má za úlohu vyriešiť dvojaké znenie pôvodnej zmluvy, ktoré viazalo zhotoviteľa na dodanie INFOkontajnera do troch mesiacov a zároveň do konca roka. Po komplikovanom procese a viacnásobne vyhlasovanom VO došlo k podpisu zmluvy až v októbri 2021, čim sa stala požiadavka na dokončenie a odovzdanie diela do konca roka nenárokovateľná.
17.12.2021MAGTS 2100368 HSP STAVBY, s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100350
Výzva č. 7 – Ochranné návleky na obuv vysoké
16.12.2021MAGTS21003504 992.00KORAKO plus, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb
Výroba a vysielanie spotov o aktuálnom dianí v Hlavnom meste na TV obrazovkách v bratislavskej MHD.
15.12.2021MAGTS2100308 See & Go, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny v rámci 3. ročníka súťaže Deti pre Bratislavu medzi hl. mestom SR Bratislava a SZUŠ Balkánska 87. Finančná odmena bola udelená za vypracovanie projektového zámeru "Galéria pre starkých".
15.12.2021MAGTS21003333 000.00Súkromná základná umelecká škola
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny v rámci 3. ročníka súťaže Deti pre Bratislavu medzi hl. mestom SR Bratislava a ZŠ Pri kríži 11. Finančná odmena bola udelená za vypracovanie projektového zámeru "Jeseň plná prekvapení".
15.12.2021MAGTS21003353 000.00Základná škola
Rámcová dohoda č. MsP/21/00068
Rámcová dohoda uzavretá medzi objednávateľom Hlavné mesto SR Bratislava a zhotoviteľom K4FIN, s r.o., Zhorínska 33, 84103 Bratislava.
Predmet: Modernizácia a rozširovanie mestského kamerového systému hlavného mesta SR Bratislavy spojeného s poskytovaním záručného a pozáručného servisu.
Cena: max. 568.024,00 € bez DPH, 681.628,80 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 14.12.2021.
14.12.2021MSP/21/00068568 024.00K4FIN, s.r.o., Zhorínska 33, 84103 Bratislava

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.