Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 2 k Zmluve o refundácii za poskytnutie dodatočnej zľavy
1.1 Účelom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o refundácii za poskytnutie dodatočnej zľavy zo dňa 30.10.2015 v znení Dodatku č. 1 (ďalej len ako „Zmluva“) je úprava Zmluvných strán, a to ukončenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou Slovak Lines a.s. a pristúpenie novej zmluvnej strany spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.
12.11.2021MAGTS2100291 Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť; Slovak Lines a.s.; ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.
Zmluva č. 122134995 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva č. 122134995 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - priestor Sedlárska 4 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
11.11.2021MAGTS21003000.00Západoslovenská distribučná, a.s.
Rámcová dohoda MAGTS2100299
Obstaranie personálu na obsluhu triediacich staníc a upratovania počas Vianočných trhov
11.11.2021MAGTS210029952 653.72BACY s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb na zákazku činnosť stavebného dozoru na projekt "Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor-prípravná fáza 1. etapy"
9.11.2021 20 200.00METRO Bratislava a.s.
Zhotovenie a dodanie diela "INFOkontajner mesta Bratislava"
zmluva o dielo
9.11.2021MAGTS210027149 680.00HSP STAVBY, s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS2100260
Zmluva o dielo na poskytnutie služby - zhotovenie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a výkon autorského dohľadu pre stavbu " Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1"
8.11.2021MAGTS210026031 800.00MFA, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
Zabezpečenie zimnej údržby
8.11.2021MAGTS21002816 404.56Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves
Kúpna zmluva č. MAGTS2100287
Nákup IKT s príslušenstvom
5.11.2021MAGTS2100287100 560.00PERFORMANCE, s.r.o.
Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke
zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke“
5.11.2021MAGTS210027046 365.60Alfa 04 a.s.
Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb architekta a projektanta MAGTS 2100275
Dohoda sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky podľa § 66 ZoVO na predmet zákazky „Zabezpečenie služieb architekta a projektanta pre zadania rôzneho rozsahu v rámci revitalizácie verejných priestranstiev na území hlavného mesta SR Bratislavy – Časť č. 1 – Verejná zeleň“.
3.11.2021MAGTS2100275120 000.00Atregia s.r.o.
Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb architekta a projektanta
Dohoda sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky podľa § 66 ZoVO na predmet zákazky „Zabezpečenie služieb architekta a projektanta pre zadania rôzneho rozsahu v rámci revitalizácie verejných priestranstiev na území hlavného mesta SR Bratislavy – Časť č. 2 – Cestná zeleň
3.11.2021MAGTS210027890 000.00Atregia s.r.o.
Dodatok č. 1 MAGTS2100251 k rámcovej dohode MAGTS2100185
zjednotenie výšky zmluvných pokút
29.10.2021MAGTS2100251  
Kúpna zmluva č. MAGTS2100274
Výzva č. 19 Nákup kovových skríň
29.10.2021MAGTS210027411 606.40FALCO SLOVAKIA s.r.o.
Montáž a demontáž jedálenských pultov na Vianočné trhy na Hlavnom námestí
Montáž a demontáž jedálenských pultov na Vianočné trhy na Hlavnom námestí a súvisiace manipulačné služby počas montáže a demontáže jedálenských pultov na Hlavnom námestí a ostatné súvisiace manipulačné služby pre podujatie „Vianočné trhy
27.10.2021MAGTS21002467 200.00PROFIREALSK, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
Poskytovanie služieb zimnej údržby
26.10.2021MAGTS210026510 030.91Mestská časť Bratislava – Lamač
Zmluva o poskytovaní služieb
Poskytovanie služieb zimnej údržby
26.10.2021MAGTS21002661 662.26Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice
Zmluva o poskytovaní služieb
Poskytovanie služieb zimnej údržby
26.10.2021MAGTS21002644 789.80Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo MAGTS2100125
Predmetom Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo MAGTS2100125 je navýšenie počtu osobohodín pre časť diela 1 podľa Zmluvy - Príprava projektu a Návrh stavby pre zákazku s názvom: ,,Rekonštrukcia budovy internátu SOU Záhorská Bystrica".
25.10.2021MAGTS2100244  
Dodatok č.1
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. MAGTS2100077
25.10.2021MAGTS2100214  
Rámcová dohoda o spolupráci - Vianočný trh 2020-2021
Rámcová dohoda o spolupráci - Vianočný trh 2020-2021
25.10.2021MAGTS21002230.00CupSystem, s.r.o.
Zmluva na výskumnú službu
Zmluva na poskytnutie výskumnej služby
25.10.2021MAGTS210011715 600.00Slovenská technická univerzita
ZOP 2021/2022 pre A.I.I. Technické služby s.r.o.
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest a dopravnej zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy 2021/2022
22.10.2021MAGTS1900069 A.I.I. Technické služby s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100254
Kúpna zmluva č. MAGTS2100254 - Nákup 2ks serverov pre MOS
21.10.2021MAGTS2100254113 460.00Atos IT Solutions & Services s.r.o.
Rekonštrukcia časti komunikácie na Hlavnej ul
zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Rekonštrukcia časti komunikácie na Hlavnej ul.“
20.10.2021MAGTS2100234/202157 132.00PRO CEDOP s. r. o.
Kúpna zmluva č.Z202119755_Z, č. MsP/21/00063
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a dodávateľom XEVOS Solutions s.r.o., 28 října 1584/281,70900 Ostrava, Česká republika.
20.10.2021MsP/21/0006315 583.33XEVOS Solutions s. r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.