Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 -81- 82 83 84 85 86  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o výpožičke monitorovacieho osobného motorového vozidla MsP/19/00050    
Zmluva o výpožičke psa č. MsP/16/00037
Zmluva o výpožičke psa menom Princ uzatvorená 6.9.2016 pod č. MsP/16/00037medzi vypožičiavateľom Radoslavom Čapekom, policajtom MsP Bratislava a požičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je prenechanie do užívania vypožičiavateľovi psa menom Princ na služobné účely v hodnote 150 eur.

Zverejnená 8.9.2016.
8.9.2016MsP-16-00037150.00Radoslav Čapek
Zmluva o výpožičke psa Keyron MsP/18/00040
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy, na základe ktorej požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného užívania predmet výpožičky.
Predmetom výpožičky je pes Keyron, zaradený do stavu služobných psov Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 28.11.2018.
28.11.2018MsP-18-00040 Peter Bella
Zmluva o výpožičke psa MsP/15/00017
Zmluva o výpožičke č. MsP/15/00017 uzatvorená 28.8.2015 medzi požičiavateľom Ľubošom Adamusom, služobne zaradeným na Stanici jazdeckej polície a kynológie MsP Bratislava a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je bezodplatné prenechanie psa menom Gauner vypožičiavateľovi za účelom jeho zaradenia do stavu služobných psov MsP Bratislava, kde bude využívaný pri výkone služby.
Zverejnená: 2.9.2015.
2.9.2015MsP/15/00017 Ľuboš Adamus
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva26.4.2013  Martin Žilinský
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva18.9.2012MAGTS1200129 PANO3D s. r. o.
Zmluva o využívaní el.rozv.miesta MsP/14/00051
Zmluva o využívaní el.rozv.miesta MsP/14/00051 uzatvorená 17.02.2015 medzi dodávateľom MČ BA-Rača a odberateľom hl.m.SR BA na dobu neurčitú. Predmetom zmluvy je napojenie podružného elektromeru na účely prevádzkovania bezp.kam.syst. v objekte areálu tržnice na ulici Rustaveliho v BA-Rači.
Zverejnená 02.03.2015.
2.3.2015MsP/14/00051 MČ BA-Rača
Zmluva o využívaní elektrického rozvodného miesta č. MsP/14/00047
Zmluva o využívaní elektrického rozvodného miesta č. MsP/14/00047 uzatvorená 12.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava a odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektrickej energie pre kamerový bezpečnostný systém Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená: 19.2.2015.
19.2.2015MsP/14/00047 EKO podnik, Halašova 20, Bratislava
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PLNENIA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ, NOTIFIKAČNÝCH POVINNOSTÍ A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PLNENIA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ, NOTIFIKAČNÝCH POVINNOSTÍ A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
21.4.2022MAGT22001090.00EasyPark Slovakia s.r.o.
Zmluva o zabezpečení poriadateľskej služby27.12.2011 5 586.00TREZOR SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva o zabezpečení reklamných a propagačných služieb21.12.2018MAGTS1800145 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o zabezpečení Silvestra 2014
Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poločensko-kultúrneho podujatia Silvester 2014
12.12.2014MAGDG1400291 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
9.3.2022MAGTS22001070.00PosAm spol. s r. o.
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
9.1.2022MAGTS21003810.00Paydo Slovakia s.r.o.
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
9.1.2022MAGTS21003800.00HOPIN, s.r.o.
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania.
9.1.2022MAGTS21003790.00MPLA, s.r.o.
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Hlavné mesto na základe § 81 ods. 7 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) umožňuje organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
Bezodplatná zmluva
30.8.2021MAGBO21000760.00NATUR-PACK, a.s.
zmluva o zabezpečení verejnej služby
Zmluva o zabezpečení verejnej služby
10.4.2017MAGTS1700093 Martin Mikulaj - CARNIHERBA
Zmluva o zabezpečení verejnej služby k starostlivosti o verejnú zeleň
Predmetom zmluvy je zabezpečenie verejnej služby k starostlivosti o verejnú zeleň.
16.4.2018MAGTS 18000201 671 514.80Ing. Martin Mikulaj – Carniherba
Zmluva o zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o zabezpečovaní odťahovej služby sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov za účelom úpravy práv a povinností pri realizovaní odťahovej služby.
31.1.2020   
Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov č. B-09/2021
Úprava práv a povinností pri zbere a preprave komunálnych odpadov na území hl. mesta SR Bratislavy
24.5.2021B-09/20210.00HOMOLA TEAM s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Podľa § 81 ods. 13 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber a prepravu komunálnych odpadov na území obce môže len ten, kto má na tento účel s obcou uzatvorenú zmluvu. Zmluva je bezodplatná – licenčná.
6.5.2021B-06/20210.00Ekoslužby s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov
Zmluvou získala spoločnosť zares, s.r.o. oprávnenie podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hl. mesta.
16.5.2018B-12/20180.00Zares, s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov11.5.2018B-10/20180.00KOSEC plus s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov11.5.2018B-11/20180.00BUČINA EKO s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 -81- 82 83 84 85 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.