Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 76 77 78 79 -80- 81 82 83 84 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o vykonaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác8.6.2020  CHEMIX-D, spol. s r.o.
Zmluva o vykonaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác
na pozemkoch a objektoch vo vlastníctve a správe objednávateľa
27.8.2019MAGTS1900102 MR SERVIS spol. s r.o.
Zmluva o vykonaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác
Zmluva o vykonaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác so spoločnosťou Chemix-D, s.r.o., na pozemkoch a objektoch vo vlastníctve a správe hlavného mesta SR Bratislavy
2.8.2016MAGTS1600191 Chemix-D, s.r.o.
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia20.12.2019MAGTS 1900181 Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia19.12.2019MAGTS 1900182 Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o vykonaní preložky komunikačnej siete28.12.2020MAGBO2000065 Západoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o vykonaní preložky zariadenia distribučnej sústavy ev.č. MAGTS20000603.12.2020MAGTS2000060 Západoslovenská Distribučná, a.s.
Zmluva o vykonaní stavebnej úpravy28.12.2020MAGBO2000064 Západoslovenská distribučná, a.s., Čuleňova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva o vykonanie preložky elektrickej energetického zariadenia
Rekonštrukcia vedenia od Linzbothovej po Učiteľskú 13- vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre realizáciu preložky verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia.
21.6.2019   
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
Pomocné upratovacie a čistiace práce vnútorných priestorov a vonkajších priestorov (ručné zametanie a čistenie komunikácií (chodníkov) vrátane vyzbierania papierov, odpadu, zeleného biologického odpadu, vyprázdňovanie košov a povrchové čistenie kanalizačných zberných košov); záhradnícke práce (polievanie, odburiňovanie, kosenie trávy a strihanie porastov záhradnou technikou); ručné pomocné práce súvisiace so zimou údržbou komunikácií (chodníkov) a ručná manipulácia s bremenami (prenášanie kancelárskeho vybavenia, spisových materiálov resp. vykladanie a nakladanie materiálu)
16.10.2015ÚVV a ÚVTOS -7-7/34 - 2015 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1, 00738255
Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby a o poverení na spracúvanie osobných údajov
§ 30a ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Preto v priebehu novembra a decembra 2014 bolo realizované výberové konanie na dodávateľa uvedenej služby formou prieskumu trhu, nakoľko sa jednalo o podlimitnú zákazku v hodnote do 20 000,-€ za obdobie troch rokov.
31.12.2014MAGTS1400289 ProCare, a.s.
Zmluva o výkone správy
Zmluva o výkone správy so správcom bytového domu Mierová 60
4.8.2021  Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
Zmluva o výkone správy
Zmluva o výkone správy medzi Stavebným bytovým ružstvom -Kredit a Hlavným mestom SR Bratislava - bytový dom Mierová 54 v Bratislava
28.6.2021MAGTS2100147 Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
Zmluva o výkone správy
Zmluva o výkone správy medzi Stavebným bytovým družstvom - Kredit a Hlavným mestom SR Bratislava - pre bytový dom Mierová 60 v Bratislave
28.6.2021MAGTS2100148 Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
Zmluva o výkone správy
Zmluva o výkone správy bytu č. 15 na ul. Cyprichova 92 v Bratislave
23.10.2018MAGTS1800096 Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o.
Zmluva o výkone správy11.11.2016MAGTS1600244 Contesta s.r.o.
Zmluva o výkone správy č. 201807
Zmluva o výkone správy č. 201807 medzi Vlastníkmi bytov a NP domu Nám. Martina Benku 1-16, Záhradnícka 19, Krížna 18 a správcom MADJAN, s.r.o.
1.4.2021  MADJAN, s.r.o.
Zmluva o výkone správy č. 230/201019.1.2012230/2010 Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.
Zmluva o výkone správy č. 525/2018 medzi Vlastníkmi bytov a nebytových priestorov domu Novackého 1,3,5 a H-PROBYT, spol. s r.o. - správcom bytového domu Novackého 1,3,5 v Bratislave7.6.2018  H-PROBYT, spol. s r.o
Zmluva o výkone správy číslo 476/2014
Zmluva o výkone správy číslo 476/2014 uzatvorená s H-Probyt, spol. s r.o. na výkon komplexnej správy bytového domu Rezedová 3 v Bratislave
10.7.2014  H-Probyt, spol. s r.o.
Zmluva o výkone správy číslo 484/2014
Zmluva o výkone správy číslo 484/2014 uzatvorená s H-Probyt, spol. s r.o. na výkon komplexnej správy bytového domu Kopčianska 86 v Bratislave
19.11.2014484/2014 H-Probyt, spol. s r.o.
Zmluva o výkone správy medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu Nám. hraničiarov 6/A, 6/B a správcom AG – EXPERT, s.r.o.
Zmluva o výkone správy pre bytový dom Nám. hraničiarov 6/A, 6/B v Bratislave
11.2.2020  AG – EXPERT, s.r.o.
Zmluva o výkone správy pre bytový dom Jasovská 1-3 v Bratislave
Zmluva o výkone správy pre bytový dom Jasovská 1-3 v Bratislave
11.5.2022MAGTS22001610.00 
Zmluva o výkone zberu a prepravy vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta27.6.2017A-01/20170.00Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
Zmluva o výpožičke monitorovacie auto MsP/18/00032
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a požičiavateľom spoločnosťou FT Technologies, a. s., U Sokolovny 253, 783 14 Bohuňovice, Česká republika.
Predmetom výpožičky je osobné monitorovacie testovacie vozidlo pre účely Mestskej polície Bratislava, ktoré požičiavateľ zveruje vypožičiavateľovi do bezplatného užívania.


Zverejnená: 16.10.2018.
16.10.2018MsP-18-00032 FT Technologies a. s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 76 77 78 79 -80- 81 82 83 84 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.