Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 654/20144.4.2014  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 689/2009 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Podunajské Biskupice, s.r.o.- správcom bytového domu Ipeľská 1 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru.
6.10.2015  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 809/2011 uzavretý medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. - správcom bytového domu Nám. hraničiarov 10, 12 v Bratislave8.3.2012809/2011 TATRA BANKA, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. S03933/201130.12.2011  TATRA BANKA, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri postupnom zavádzaní zberu a prepravy biologicky rozložiteľného odpadu z domácností
Zmena spôsobu vykonávania zmien v Prílohe č. 1 - Harmonogram zberu
27.1.2022MAGTS2200012  
Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci zo dňa 12.3.2018
Predĺženie spolupráce so spoločnosťou STAR production, s. r. o. na rok 2019
7.12.2018MAGTS1800137 STAR production, s. r. o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0858/14/80100
Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0858/14/80100 zo dňa 26.9.2014 uzatvorenej s Československou obchodnou bankou, a.s.. Dodatok upravuje novú výšku úrokovej marže.
8.8.2016  Československá obchodná banka, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o úrovni poskytovania služieb č. MAGTS1700259 zo dňa 22.12.2017
Zmena názvu dodávateľa – vyčlenenie divízie mobility
18.7.2018MAGBO1800031 Siemens Mobility s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác28.12.2020  CHEMIX-D, spol. s r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania31.3.2022MAGTS2200143 Bmove Slovakia s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
úprava čl. 7 Zmluvy
30.3.2022MAGTS2200139 PosAm, spol. s r. o.
Dodatok č. 1 k zmluve o zbere a preprave komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia a o zbere a preprave vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov zo dňa30.7.2020  Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
dodatok k licenčnej – bezodplatnej zmluve
3.11.2020Dodatok č. 1 k zmluve č. B-01/20190.00MŠ MIKAŠROT s.r.o.
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Dodatok sa uzatvára z dôvodu zmeny miesta zberu a zmeny v evidenčných povinnostiach oprávnenej osoby a zmeny niektorých povinností súvisiacich s novelou zákona č. 79/2015 Z. z. a vykonávacích predpisov a tiež VZN č. 6/2020.
23.8.2021   
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY č. B-02/2020 zo dňa 06.02.2020
Dodatok sa uzatvára z dôvodu ukončenia činnosti zariadenia na zber odpadov v prevádzke na Gogoľovej ul. oprávnenou osobou. Naďalej sa bude vykonávať zber od pôvodcov na území hlavného mesta
14.4.2021Dodatok č. 1 k zmluve č. B-02/2020  
Dodatok č. 1 k zmluve o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy č. B-05/2018 zo dňa 05.03.2018
Dodatok sa uzatvára z dôvodu zmeny registrácie, ktoré bolo oprávnenej osobe udelené na zber a prepravu komunálnych odpadov
23.12.2021Dodatok č. 1 k zmluve B-05/2018 LEONTECH s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve s Defa Twister, s. r. o.
Zabezpečenie vyhotovenia a dodania drobných reklamných predmetov a nosičov s označením HMBA a loga
19.9.2018MAGTS1800085 DefaTwister, s. r. o.
Dodatok č. 1 k ZoD č. MsP/20/000466.4.2021MsP/21/00018 HN Systems, s.r.o.
Dodatok č. 1 k ZoD MAGS OSK 107067/2018-41551 zo dňa 28.5.2018
Zmena názvu dodávateľa – vyčlenenie divízie mobility
18.7.2018MAGBO1800032 Siemens Mobility s.r.o.
Dodatok č. 1 k ZoD MAGS OSK 41548/2018-107061 zo dňa 29.5.2018
Zmena názvu dodávateľa – vyčlenenie divízie mobility
18.7.2018MAGBO1800033 Siemens Mobility s.r.o.
Dodatok č. 1 k ZoD MAGTS 1600029 zo dňa 30.03.2016
Dodatok č. 1 k ZoD MAGTS 1600029 zo dňa 30.03.2016. predmetom je vykonanie odborného geologického dohľadu na Sanáciu havarijného zosuvu - lokalita Devínska cesta
29.7.2016  Univerzita Komenského v Bratislave- Prírodovedecká fakulta
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201648109_Z na dodávku a montáž schodiskových plošín7.2.2017 0.00VELCON spol. s.r.o.
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. MAGTS200014524.8.2020MAGST2000145 CSAKOM spol. s.r.o.
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201610354_Z zo dňa 04.05.2016
Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzavierajú tento Dodatok ku Kúpnej zmluve č. Z201610354_Z zo dňa 04.05.2016, predmetom ktorej je záväzok dodať Objednávateľovi jednosedadlové lavičky podľa pokynov Objednávateľa a záväzok Objednávateľa zaplatiť za uvedený tovar kúpnu cenu
8.8.2016  mmcité2
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo MAGTS2100125
Predmetom Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo MAGTS2100125 je navýšenie počtu osobohodín pre časť diela 1 podľa Zmluvy - Príprava projektu a Návrh stavby pre zákazku s názvom: ,,Rekonštrukcia budovy internátu SOU Záhorská Bystrica".
25.10.2021MAGTS2100244  

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.