Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 74 75 76 77 -78- 79 80 81 82 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o účasti v systéme združeného nakladania s elektroodpadom"
Predmetom je účasť v systéme združeného nakladania s elektroodpadom so spoločnosťou ENVIDOM-Združenie výrobcov elektrospotrebičov podľa § 135 ods. 16 a ods. 23 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.
24.6.2016  ENVIDOM-Združenie výrobcov elektrospotrebičov
Zmluva o údržbe a technickej podpore programového vybavenia IceWarp serveru26.6.2013MAGTS1300090 E&S Software s.r.o.
Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie na jeho použitie16.6.2020MAGTS2000090  
Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie na jeho použitie16.6.2020MAGTS2000089  
Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie na jeho použitie16.6.2020MAGTS2000088  
Zmluva o umeleckom vystúpení
Zmluva o umeleckom vystúpení č. 252/2016-8/04-PRaM a č. OSV/023/2016 uzatvorená podľa podľa § 269 ods. 2 . Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení (ďalej v texte tiež ako "Zmluva").
Zverejnená dňa: 25.10.2016
25.10.2016MAGTS 16002311 800.00SĽUK
Zmluva o umiestnení kamery MsP/15/00030
Zmluva o umiestnení kamery uzatvorená medzi poskytovateľom Univerzitnou knižnicou Bratislava, Michalská ul. 1 a užívateľom Hlavným mestom SR Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je bezodplatné umiestnenie jednej bezpečnostnej kamery užívateľa na budove poskytovateľa.


Zverejnená : 2.2.2016.
 MsP-15-00030 Univerzitná knižnica
ZMLUVA O UMOŽNENÍ PROPAGÁCIE
Zabezpečenie propagačného priestoru počas 12. ročníka športových hier magistrátu.
19.6.2017MAGTS17001391 000.00Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava
Zmluva o úrovni poskytovania služieb
Hlavné mesto SR Bratislava ako objednávateľ, s úmyslom zabezpečiť kontinuitu poskytovanej služby verejného osvetlenia na území Hlavného mesta Bratislava s ohľadom na záver znaleckého posúdenia možností riešenia projektu automatizovaného systému riadenia verejného osvetlenia z technologického hľadiska, ktorý sa rozhodlo uzatvoriť zmluvu o úrovni poskytovania služieb s dodávateľom ako prevádzkovateľom jediného systému spĺňajúceho všetky kritické technologické kritériá, sa rozhodlo podľa § 81 písm. b) bod 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní uzatvoriť zmluvu o úrovni poskytovania služieb s dodávateľom. Účel tejto zmluvy o úrovni poskytovania služieb je stanoviť presnú špecifikáciu predmetu zmluvy, práv a povinností účastníkov zmluvy ako aj ostatných podmienok vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.
27.12.2016MAGTS16002713.30Siemens s.r.o.
Zmluva o úvere
Poskytnutie peňažných prostriedkov formou účelového úveru.
26.9.20140858/14/80100 Československá obchodná banka, a.s.
Zmluva o úvere č. 101/245/2020
Zmluva o úvere č. 101/245/2020 medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a H-PROBYT, spol. s r.o. – správcom bytového domu Panenská 1 v Bratislave
17.7.2020  Štátny fond rozvoja bývania
Zmluva o úvere č. 102/502/2020 a Zmluva o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 102/502/2020 medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a H-PROBYT, spol. s r.o. – správca bytového domu Rezedová 3 v Bratislave18.11.2020  Štátny fond rozvoja bývania
Zmluva o úvere č. 504036952622.4.20135040369526 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 504724086424.9.20135047240864 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 505816858923.6.2014  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 505864363423.6.2014  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 505871766423.6.2014  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5060122854 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a AUREKA, s.r.o. - správcom bytového domu Podhorského 3 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu domu.
11.8.2014  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5068805326
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
11.3.20155068805326 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5111748532 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Bytovým podnikom Dúbravka, s.r.o. - správcom bytového domu Klimkovičova 1 - 7 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
30.5.2016  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5113146770 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a KOM-BYT, s.r.o. - správcom bytového domu Kadnárova 54-58 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
18.5.2016  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5115025585 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Spokojným bývaním, s.r.o. - správcom bytového domu Čiernovodská 19 - 23 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
7.7.2016  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5116353943 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Karloveskou realizačnou spoločnosťou, s.r.o. - správcom bytového domu Ľudovíta Fullu 3 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
26.7.2016  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5129637398 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a BLAHO-BYT, spol. s r.o. - správcom bytového domu Pribišova 8 v Bratislave
Predmetom zmluvy je financovanie obnovy bytového domu.
8.6.2017  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5144996428 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Vlastníkmi bytov a nebytových priestorov domu Romanova 5 v Bratislave2.7.2018  Slovenská sporiteľňa, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 74 75 76 77 -78- 79 80 81 82 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.