Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí energetického poradenstva zo dňa 25.10.201825.3.2020 0.00Enviromentálna energetická agentúra, n.o.
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/003/2016 uzavretej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
14.11.2016MAGBO1600013  
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia“3.3.2020nefp000021767 850.00Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prípravku (MAGTS2100189)
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prípravku (MAGTS2100189)
3.2.2022MAGTS2200018 Jihomoravský kraj
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb č. MAGTS 1400238
Predmetom Dodatku č. 1 je zmena termínu plnenia
25.8.2015MAGTS 1500136 Integra Consulting, s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb s Benefit Systems Slovakia s. r. o.
Nový cenník platný od 1.1.2022
28.12.2021č. 1 Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní arboristických rezov stromov stromolezeckou technikou v Sade Janka Kráľa z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
Dodatok k Zmluve č. MAGTS2000204 zo dňa 13.11.2011 o poskytovaní arboristických rezov stromov stromolezeckou technikou v Sade Janka Kráľa z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
12.5.2021MAGTS210004158 053.60Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb
Dodatok, ktorým sa upravuje trvanie zmluvy o poskytovaní právnych služieb zo dňa 04. marca 2019
13.3.2020  White & Case, s. r. o.
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
29.9.2021MAGBO2100089 ArcGEO Information Systems, spol. s r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS1900059
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS1900059 – predmetom dodatku je zmena obdobia, počas ktorého budú vykonávané profylaktické prehliadky, záručné a pozáručné opravy klimatizačných a vykurovacích zariadení a Vzduchotechnických zariadení spolu s ich regulačnými elementmi v budovách patriacich magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy.
30.1.2020MAGTS1900200 Novoklim s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS190011530.3.2020MAGTS20000250.00SGS Czech Republic, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20214367_Z
Predĺženie platnosti licencií Microsoft Office 365 E3 v počte 50 ks na dobu 10 mesiacov
22.6.2021MAGTS2100136  
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní, odbere a využívaní informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov.20.9.2012MAGTS1200133 STORIN, spol. s r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzke systému vismo zo dňa 22. 3. 2010
Dodatok sa týka zmluvy o službách poskytovaných v súvislosti s Bratislavskou mestskou kartou
26.11.2014MAGTS1400223 WEBHOUSE, s. r. o,
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086
Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086 medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Občianskym združením WellGiving a ELLMANN. s.r.o. je zmena obsahu zmluvy nasledovne: a) pôvodný dodávateľ sa nahrádza v plnom rozsahu novým dodávateľom, b) Článok II bod 1 zmluvy sa dopĺňa o písmeno e) v nasledujúcom znení: „poskytovanie technickej podpory zamestnancom objednávateľa pri tvorbe a úprave formulárov a využívaní novonaprogramovaných funkcií“, c) Článok II bod 1 písmeno a) zmluvy sa mení nasledovne: „webhostingové služby na serveri zdieľanom pre hosťovanie webov nepretržite 18 hodín denne; webová aplikácia dodávateľa musí mať pre objednávateľa k dispozícii 3GB diskového priestoru a traffic limit 2GB mesačne“ d) Článok IV bod 1 zmluvy sa mení nasledovne: „Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytované služby vo výške 3 000,- EUR (slovom: tritisíc eur) bez DPH ročne.“
7.3.2022MAGTS2000086 ELLMAN, s.r.o
Dodatok č. 1 k Zmluve o refundácii za poskytnutie dodatočnej zľavy
Dodatok č. 1 k Zmluve o refundácii za poskytnutie dodatočnej zľavy uzatvorenej dňa 30.10.2015 medzi zmluvnými stranami Hlavné mesto SR Bratislava a Bratislavská integrovaná doprava, a. s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Slovak Lines, a.s.
29.6.2016MAGTS 1600141, MAGTS 1600142 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, Bratislavská integrovaná doprava, a. s., Slovak Lines, a.s.,
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 1474/2007 uzavretý medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a Váš správca, spol. s r.o. - správcom bytového domu Osuského 42 v Bratislave15.3.2012  TATRA BANKA, a.s.
Dodatok č. 1 k zmluve o splátkovom úvere č. 2054/2012 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o.- správcom bytového domu Budatínska 53-55 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
8.8.2016  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 2055/2012 uzavretý medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. - správcom bytového domu Vyšehradská 35 - 39 v Bratislave18.9.2012  TATRA BANKA, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 2089/2012 uzavretý medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a SBYT, s.r.o. - správcom bytového domu Mánesovo nám. 5, 6 v Bratislave8.11.2012  TATRA BANKA, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 2100/2012 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Petržalka, a.s.r.o. - správcom bytového domu Bzovícka 2 a 4 v Bratislave
Predmetom dodatku a zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
26.9.2013  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 2115/2012/EIB
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 2115/2012/EIB medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Petržalka, a.s.r.o. - správcom bytového domu Strečnianska 9 a 11 v Bratislave
17.12.2013  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4320/2008 medzi Tatra bankou, a.s. a Váš správca, spol. s r.o.- správcom bytového domu Rovniankova 14 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu domu
3.9.2015  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4529/200815.12.2011  TATRA BANKA a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 513/2015
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 513/2015 medzi Tatra banka, a.s. a Bytové družstvo Petržalka - správcom bytového domu Rovniankova 14
2.3.2021 0.00Tatra banka, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.