Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva č. 1/2021 o podružnom odbere vody a o platbách za podružný odber vody
Zmluva č. 1/2021 o podružnom odbere vody a o platbách za podružný odber vody pre odberné miesto Velehradská 35
26.4.2021MAGTS21000740.00Stredná priemyselná škola dopravná
ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY č. B-05/2021
Zmluva umožňuje spoločnosti vykonávať na území hlavného mesta zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov.
Zmluva je bezodplatná.
26.4.2021B-05/2021 Marius Pedersen, a.s.
Zmluva o dielo č. MAGTS PP4/202123.4.2021MAGTS PP4/202143 800.00AFRY CZ s.r.o.
Zmluva o nakladaní s odpadom
Odvoz a likvidácia odpadu a zapožičanie veľkokapacitných kontajnerov
23.4.2021MAGTS2100037 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Zmluvy o poskytovaní služieb
Poskytovanie letnej údržby komunikácií
23.4.2021MAGTS210007510 600.85Mestská časť Bratislava-Jarovce
Kúpna zmluva č. MAGTS2100047
Výzva č. 1 - Respirátor FFP2 bez výdychového
ventilu
22.4.2021MAGTS21000477 790.00ELRON s.r.o.
Zmluva MsP/21/00019 o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Zmluva uzatvorená dňa 12.04.2021 medzi obj. Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spol. EWORKS.sk s.r.o., Hlboká 7 Nitra. Predmetom zmluvy je bezodplatné zhotovenie internetovej stránky pre MsP a jej prenájom za sumu 29,-€ mesačne bez DPH. Zverejnené dňa 21.4.2021.
21.4.2021MsP/21/00019 EWORKS.sk s.r.o.
Rámcová dohoda MsP/21/00020 o dodávkach krmiva pre služobné psy
Rámcová dohoda uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spol. KRMIVO s.r.o., J.Kalinčiaka 5 Dubnica nad Váhom. Predmetom dohody sú dodávky krmiva pre služobné psy MsP podľa objednávok do celkovej hodnoty rámcovej dohody 17.949,60 € s DPH. Zverejnené dňa 21.4.2021.
21.4.2021MsP/21/0002017 949.60Krmivo s.r.o.
Zmluva o úvere č. 517851223316.4.2021Zmluva o úvere č. 5178512233 medzi Slovenská sporiteľňa, a. s. a BLAHO-BYT, s.r.o. - správca bytového domu Holekova 1100 000.00Slovenská sporiteľňa, a. s.
Dohoda k poskytovaniu služieb k letnej údržby komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov štátnych ciest a dopravnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy
Dohoda k poskytovaniu služieb letnej údržby
16.4.2021MAGTS21000690.00A.I.I. Technické služby s.r.o.
Zmluva o poskytnutí elektronických a servisných služieb
Služba poskytovania systému pre podporu parkovacej politiky na obdobie 1 roka.
16.4.2021MAGTS210006022 800.00PosAm, spol. s r.o.
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY č. B-02/2020 zo dňa 06.02.2020
Dodatok sa uzatvára z dôvodu ukončenia činnosti zariadenia na zber odpadov v prevádzke na Gogoľovej ul. oprávnenou osobou. Naďalej sa bude vykonávať zber od pôvodcov na území hlavného mesta
14.4.2021Dodatok č. 1 k zmluve č. B-02/2020  
Dodatok č. 2/2020 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 229/01/2016
Dodatok č. 2/2020 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 229/01/2016 v objekte Ulica Ondreja Štefanka 5
8.4.2021MAGTS1600160  
Kúpna zmluva - MsP/21/00016
Kupujúci od spoločnosti SELVIT, spol. s r.o. kupuje automatický defibrilátor AED ZOLL Plus pre príslušníkov MsP na záchranu ľudských životov počas výkonu služby
6.4.2021MsP/21/000161 198.80SELVIT, spol. s r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb
právne zastupovanie a právna pomoc v sporoch, bližšie špecifikovaných v zmluve
6.4.2021MAGTS210004430 000.00IURIS SL s. r. o., so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava
Dodatok č. 1 k ZoD č. MsP/20/000466.4.2021MsP/21/00018 HN Systems, s.r.o.
Rámcová dohoda č. Z20214960_Z - MsP/21/00017
Objednávateľ uzatvoril so spoločnosťou CEAN TONERY, s.r.o. rámcovú dohodu na dodávku originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov
6.4.2021MsP/21/0001720 499.00CLEAN TONERY, s.r.o.
Zmluva o výkone správy č. 201807
Zmluva o výkone správy č. 201807 medzi Vlastníkmi bytov a NP domu Nám. Martina Benku 1-16, Záhradnícka 19, Krížna 18 a správcom MADJAN, s.r.o.
1.4.2021  MADJAN, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb MAGTS2100053
Dodávateľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa zabezpečiť dostupnosť serverovej infraštruktúry a to predĺžením podpory HW a SW sieťových komponentov výrobcom prípadne servisným certifikovaným partnerom na obdobie 12 mesiacov s dostupnosťou odborných služieb v rozsahu 24 človeko-dní, pričom požadovaná je podpora pre sieťové zariadenia na platformách Palo Alto Networks, Fortinet a Extreme Networks
30.3.2021MAGTS210005375 513.00TooNet, s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve č. MAGTS2000084 so spoločnosťou Bittner print, s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve č. MAGTS2000084 so spoločnosťou Bittner print, s.r.o., kde predmetom zmluvy je tlač reklamných, prezentačných materiálov a vizuálov na reklamné nosiče na účely propagácie mesta.
29.3.2021MAGTS2100052  
Zmluva o dielo so spoločnosťou Sensoneo
Zmluva o dielo so spoločnosťou Sensoneo na pilotný projekt monitoringu naplnenosti odpadkových košov. Sensoneo v rámci spolupráce bezodplatne poskytne hlavnému mestu 10ks senzorov na dobu 6 mesiacov na otestovanie technológie.
29.3.2021MAGBO21000300.00Sensoneo j.s.a
Kúpna zmluva č. MAGTS2100046
Výzva č. 27 - Respirátor FFP2 bez výdychového
ventilu
25.3.2021MAGTS210004613 500.00KORAKO plus, s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100032
Výzva č. 28 - Ochranné plášte
23.3.2021MAGTS21000327 068.00STATUS S, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení
22.3.2021MAGTS21000500.00Z +M servis, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20214367_Z
Obstaranie licencií platformy Microsoft Office 365 v počte 900 ks na dobu 12 mesiacov
22.3.2021MAGTS2100048195 300.00eSOLUTIONS s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 14 15 16 17 -18- 19 20 21 22 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Tovary a služby

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.