Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaRadené vzostupne Dodávateľ
Kúpna zmluva č. MAGTS2100338
Nákup firewallov pre MOS
8.12.2021MAGTS2100338105 390.60CSFIT s.r.o.
Kúpna zmluva č. Z20207436_Z27.4.2020MAGTS200005591 180.00CSFIT s.r.o.
Rámcová dohoda o spolupráci - Vianočný trh 2020-2021
Rámcová dohoda o spolupráci - Vianočný trh 2020-2021
25.10.2021MAGTS21002230.00CupSystem, s.r.o.
Zmluva o sposkytovaní služieb č. Z201728386_Z
Predmetom zmluvy je odburinenie a odstrihanie odkvitnutých kvetov a suchých častí rastlín v trvalkových a kríkových záhonoch a doplnenie mulču do záhonov počas obdobia jún - október 2017
3.7.2017MAGTS 170014532 000.00CURA URGENTIS o. z.
ZMLUVA č. B- 02/2022 O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Zmluva sa uzatvára podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch. Spoločnosť zabezpečuje zber použitých zubných kefiek vo svojej prevádzke zariadenia na zber odpadov na Podunajskej ul., v súlade s platnými predpismi v odpadovom hospodárstve.
Zmluva je bezodplatná.
4.3.2022B-02/20220.00CURADEN Slovakia s.r.o.
Zmluva o spolupráci14.12.2011MAGTS1100175 Czech Architecture Week
Dodatok č. MsP/13/00001 k Zmluve o akceptácii platobných kariet uzatvorenej v r. 2012 medzi ČSOB a Hl. m. SR Bratislavou.3.7.2013MSP/13/00001 Československá Obchodná Banka A. S.
Zmluva MsP/12/00013 o akceptácii platobných kariet.20.7.201212/00013 Československá Obchodná Banka a. s.
Zmluva o bežnom účte
Banka sa zaväzuje viesť pre majiteľa účtu bežné účty uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (každý bežný účet uvedený v Prílohe č, 1 ďalej len "bežný účet") v mene, s periodicitou výpisov z bežného účtu a spôsobom
doručovania podľa Prílohy č. 1.
7.6.2022MAGTS22002120.00Československá obchodná banka, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o akceptácii platobných kariet
Rozšírenie Zmluvy o nové platobné terminály pre parkomat.
2.6.2022MAGTS2200210 Československá obchodná banka, a.s.
Zmluva o akceptácii platobných kariet (doba určitá)
Zmluva o akceptácii platobných kariet spojené s poskytovaním služieb obchodníka za účelom realizácie bezhotovostnej úhrady
16.11.2021MAGTS21002670.00Československá obchodná banka, a.s.
Zmluva o akceptácii platobných kariet
Poskytnutie služby banky spojené s akceptáciou platobných kariet za účelom bezhotovostných platieb
16.11.2021MAGTS21002680.00Československá obchodná banka, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0858/14/80100
Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0858/14/80100 zo dňa 26.9.2014 uzatvorenej s Československou obchodnou bankou, a.s.. Dodatok upravuje novú výšku úrokovej marže.
8.8.2016  Československá obchodná banka, a.s.
Zmluva o úvere
Poskytnutie peňažných prostriedkov formou účelového úveru.
26.9.20140858/14/80100 Československá obchodná banka, a.s.
Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch
Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch
8.10.2013FT/S776/13/8624 Československá obchodná banka, a.s.
Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb v rámci realizácie letnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území hl. mesta SR Ba
Zmluvné strany sa v súlade s čl. 8 ods. 8.2 Zmluvy na základe žiadosti dohodli na ukončení Zmluvy dňom 10.07.2019, t.j. posledným dňom poskytovania služby je 09.07.2019.
9.7.2019  Člen 1: KOSEC plus, s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2000149
2 ks multifunkčných nosičov nadstavieb s celkovou maximálnou hmotnosťou 6000 kg
8.9.2020MAGTS2000149 člen 1: UNIKONT Slovakia spol. s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2000148
5 ks nových špeciálnych automobilov s jednoramenným hákovým nakladačom kontajnerov so špeciálnymi nadstavbami
8.9.2020MAGTS2000148 člen 1: UNIKONT Slovakia spol. s.r.o.
Dodatok č. 5 k Zmluve o akceptácii platobných kariet23.11.2020MsP/20/00043 ČSOB, a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o akceptácii platobných kariet
Rozšírenie akceptácie platobných kariet o nové obchodné miesta
1.11.2020MsP/20/00034 ČSOB, a.s.
Zmluva o o dodávke a odbere tepla a teplej úžitkovej vody pre krízové centrum4.4.2012MAGTS1200043 Dalkia a.s.
Príloha č. 1.25 k Mandátnej zmluve č. 95/1992
Príloha č. 1.25 k Mandátnej zmluve č. 95/1992 o poskytovaní služieb výkonu povinnosti správcu tepelno-energetických zariadení pre objekt Čapajevova 5
12.11.2014  Dalkia, a.s.
Zmluva č. 12/2014/P o dodávke a odbere tepelnej energie
Zmluva č. 12/2014/P o dodávke a odbere tepelnej energie pre objekt Čapajevova 5
12.11.201412/2014/P Dalkia, a.s.
Dodatok č.2 k rámcovej dohode pre časť zákazky č. 513.11.2020MAGTS 0000330.00Danubiaservice, a.s.
Dodatok č.1 k rámcovej dohody pre časť zákazky č. 522.4.2020MAGTS 0000510.00Danubiaservice, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Tovary a služby

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.