Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaRadené vzostupne Dodávateľ
Rámcová dohoda č. MAGTS2200177
Rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet ,,Výroba a dodávka bratislavskej dlažby - časť 1 a časť 2".
7.6.2022MAGTS2200177719 500.00CITY STONE DESIGN s.r.o.
Dodatk č. 4 k Zmluve so City TV, s.r.o.
Dodatok č. 4 sa týka zmluvy, ktorej predmetom je výroba a vysielanie televíznych programov, vrátane obrazovozvukových programov Metropolitný magazín, Metropolitný magazín špeciál a Beseda, a záznamov z rokovaní mestského zastupiteľstva.
29.1.2016  City TV, s.r.o.
Dodatok č. 3 z 15. 02. 2012 k Zmluve so City TV, s. r. o.24.2.2012MAGTS1200020 City TV, s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb so spoločnosťou Cityrent, s. r. o. v celkovej sume 6 000 Eur.
Zabezpečenie pohotovostnej a prepravnej služby pre ľudí bez domova do nocľahárne alebo iného určeného miesta
20.12.2021SSV/ODB/025/20216 000.00CityRent, s. r. o.
Rámcová dohoda tonery MsP/18/00041
Rámcová dohoda uzatvorená 21.11.2018 medzi objednávateľom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou CLEAN TONERY, s. r. o., Za Hradbami 27, Pezinok.
Predmetom je dodanie tonerov pre tlačiarne pre potreby Mestskej polície Bratislava. Cena za predmet zmluvy je 16 500 € s DPH.

Zverejnená: 26.11.2018
26.11.2018MsP-18-0004116 500.00CLEAN TONERY
Rámcová dohoda č. Z20214960_Z - MsP/21/00017
Objednávateľ uzatvoril so spoločnosťou CEAN TONERY, s.r.o. rámcovú dohodu na dodávku originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov
6.4.2021MsP/21/0001720 499.00CLEAN TONERY, s.r.o.
Kúpna zmluva na originálne náplne a ďalší originálny spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení
Predmetom zákazky sú originálne náplne a ďalší originálny spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení na obdobie 36 mesiacov.
13.4.2015MAGTS1500065112 261.80CLEAN TONERY, s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS1800109
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove
Nová radnica
19.11.2018MAGTS180010994 696.00CLIMA STUDIO, a.s.
Zmluva o dielo č. MAGTS1800108
Rekonštrukcia elektroinštalácie a
zdravotechniky v budove Laurinská 7
19.11.2018MAGTS180010898 888.00CLIMA STUDIO, a.s.
Zmluva o dielo č. MAGTS1800107
Klimatizácia administratívnych priestorov
v budove Nová radnica - 1NP
19.11.2018MAGTS1800107124 228.00CLIMA STUDIO, a.s.
Zmluva o dielo č. MAGTS1800106
Klimatizácia administratívnych priestorov
v budove Laurinská 7 - 1NP
19.11.2018MAGTS1800106123 581.00CLIMA STUDIO, a.s.
Dodatok č. 2 Zmluve č. B-03/2019 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení Dodatku č. 1
Dodatok sa uzatvára z dôvodu rozšírenia miest zberu komunálnych odpadov (odpadových olejov) na území Bratislavy
23.12.2021Dodatok č. 2 k zmluve B-03/2019 CMT Group s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava24.10.2019B-03/20190.00CMT Group s.r.o.
Kancelársky nábytok – ubytovňa Kopčany MAGTS19001847 887.00Codum, s. r. o.
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201713800_Z
Kolaboračná platforma Microsoft Office 365 Enterprise plán E3
5.4.2017 134 131.03COMPAREX Slovakia spol. s r.o.
Zmluva o výkone správy11.11.2016MAGTS1600244 Contesta s.r.o.
Nákup plotra s náplňami pre OSK
MAGTS1900137
2.11.2019MAGTS19001372 050.00COPY PRINT GROUP, a.s.
Nákup elektrospotrebičov
Nákup elektrospotrebičov pre potreby zamestnancov verejného obstarávateľa
15.7.2016MAGTS1600179 CORA GASTRO s.r.o.
Zmluva o nájme vozdila Piaggio Porter Maxi
nájom osobného úžitkového vozidla na 12 mesiacov
23.3.2022MAGTS210035614 400.00Corleonet, s. r. o.
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda o poskytovaní neadresných distribučných služieb pre časopis in.ba
26.11.2021MAGTS2100295119 058.60Cromwell, a.s.
Cromwell, a.s.
Rámcová dohoda o zabezpečení neadresnej distribúcie a doručenia mesačníka in.ba uzavretej v rámci EKS
20.11.2020MAGTS2000213 Cromwell, a.s.
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. MAGTS200014524.8.2020MAGST2000145 CSAKOM spol. s.r.o.
Kúpna zmluva viacúčelového stroja so špeciálnymi nadstavbami18.8.2020MAGST2000145 CSAKOM spol. s.r.o.
Kúpna zmluva stroj na vyznačenie vodorovného značenia komunikácií a ciest 3, 4 triedy a parkovísk
Stroj na vyznačenie vodorovného značenia komunikácií a ciest 3, 4 triedy a parkovísk
27.5.2021MAGTS210011219 980.00CSAKOM, spol. s r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100360
Nákup HW pre potreby magistrátu a MOS
21.12.2021MAGTS2100360123 475.92CSFIT s. r. o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Tovary a služby

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.