Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaRadené vzostupne Dodávateľ
Zmluva o zabezpečení Silvestra 2014
Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poločensko-kultúrneho podujatia Silvester 2014
12.12.2014MAGDG1400291 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko
Zmluva o podružnom odbere el. energie zo siete verejného osvetlenia hl. mesta Bratislava - Vianočná výzdoba 2019-2020
Dodávateľ umožní odberateľovi odber elektrickej energie z rozvodov verejného osvetlenia pre napojenie prvkov Vianočnej výzdoby pri River Parku podľa objednávky.
24.1.2020 31.56Bratislavské nábrežie, a. s.
Sublicenčná zmluva na udelenie licencie k web aplikáci - komáre
Sublicenčná zmluva na udelenie licencie k používanie mobilnej a web aplikácie "Monitoring potenciálnych liahnísk komárov"
22.12.2021MAGBO21001110.00Bratislavský samosprávny kraj
Kúpna zmluva č. MAGTS2100023
Výzva č. 21 - „Ochranné štíty“
24.2.2021MAGTS21000231 629.60Breco s.r.o.
Kolaboračná platforma Microsoft Office 365 Enterprise plán E3
Kolaboračná platforma zahrňujúca kancelársky balík MS Office 365 Enterprise E3
24.4.2018MAGTS1800024149 723.00BSP SOFTWAREDISTRIBUTION a.s.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov11.5.2018B-11/20180.00BUČINA EKO s.r.o.
Kúpna zmluva na dodávku tovaru7.8.2012MAGTS1200105164 560.00Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o.
Zmluva o spolupráci a o nakladaní s právami duševného vlastníctva s O.Z. Butterfly Effect9.6.2020MAGBO2000023 Butterfly Effect o.z.
Zmluva o výkone správy č. 230/201019.1.2012230/2010 Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.
Kúpna zmluva č. Z201541085_Z
Modernizácia grafického systému KOKEŠ pre správu nehnuteľného majetku.
18.12.2015  C G S spol. s r.o.
Zmluvu o dielo s C.E.N., s. r. o.5.12.2012MAGTS1200169 C.E.N., s. r. o.,
Zmluva o dielo MAGTS 20001802.11.2020MAGTS 2000180195 000.00CAMASE, a.s.
Kúpna zmluva WEB-KAMERY-ZAK133961.8.2013MAGTS13001298 008.00CANEX connections, spol s r.o.
ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ25.4.2014  CANEX connections, spol. s r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pravidelného cateringu č. MAGTS 2000308
Poskytovanie služieb pravidelného cateringu
28.12.2020MAGTS2000030884 000.00CATERING JOSIP s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pravidelného cateringu č. MAGTS2200183
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pravidelného cateringu č. MAGTS2200183
3.6.2022MAGTS220018384 000.00CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb operatívneho cateringu č. MAGTS 2000307
Poskytovanie služieb operatívneho cateringu
28.12.2020MAGTS2000307108 000.00CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. SSV/OSP/010/2021 - online posunkové tlmočenie a prepis19.5.2021MAGTS210004536 000.00Centrum bezbariérovej komunikácie
ZoD Územný generel dopravy Bratislava4.4.2014  Centrum dopravního výzkumu
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA č. MAGTS2200028
Stanovenie dopravných údajov ako podklad pre výpočet hluku z cestnej dopravy na území Bratislavskej aglomerácie pre rok 2021
10.2.2022MAGTS22000288 640.00Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
Predmetom Dodatku č. 2 je zmena termínov plnenia zmluvy
8.7.2015MAGTS1500110 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Predmetom Dodatku č. 1 je uplatnenie požiadavky zhotoviteľa zo dňa 02.04.2015 podľa článku II bod 5. zmluvy
21.4.2015MAGTS1500070 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny v rámci 3. ročníka súťaže Deti pre Bratislavu medzi hl. mestom SR Bratislava a CVČ Štefánikova 35. Finančná odmena bola udelená za vypracovanie projektového zámeru "Ambasádor triedenia".
10.12.2021MAGTS21003313 000.00Centrum voľného času
Zmluvy na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi5.4.2012B-01/2012 CENVIS, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny v rámci 3. ročníka súťaže Deti pre Bratislavu medzi hl. mestom SR Bratislava a CZŠ Narnia. Finančná odmena bola udelená za vypracovanie projektového zámeru "Bádateľňa".
10.12.2021MAGTS2100332 Cirkevná základná škola Narnia

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dodávateľské zmluvy > Tovary a služby

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.