Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaRadené vzostupne Dodávateľ
Dodatok č. 2 č. MAGTS1600159 k Nájomnej zmluve so spol. BMC international, a.s.
Dodatok č. 2 č. MAGTS1600159 k Nájomnej zmluve so spol. BMC international, a.s.
29.6.2016MAGTS1600159 BMC international, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania31.3.2022MAGTS2200143 Bmove Slovakia s.r.o.
Memorandum o spolupráci – Bolt Technology9.6.2020MAGBO1900073 Bolt Technology OÜ
Rámcová zmluva č. MAGTS2100154
Rámcová zmluva č. MAGTS2100154 so spoločnosťou BOOST AGENCY, s.r.o.
23.7.2021MAGTS210015422 328.16BOOST AGENCY, s.r.o.
Zmluvy o poskytovaní služby č. Z20164979_Z - MAGTS 1600033
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať službu "Sanácia parkiet"
Dátum zverejnenia: 15. 3. 2016
15.3.2016MAGTS 1600033 Boris Debrecký
Zmluva o dielo7.11.2012  BOUDA a MASÁR architektonická kancelária s.r.o.
Zhotovenie projektovej dokumentácie k obnove NKP - Kaštieľa a Sýpky v Bratislava - Čunove2.12.2011MAGTS 110014910 740.00BOUDA a MASÁR architektonická kancelária s.r.o.
Zmluvu o spracúvaní osobných údajov
Predmetom objednávky je zabezpečenie preškolenia zamestnancov v oblasti BOZP a OPP formou e-learningu.
15.12.2015  BOZPO, s.r.o.
Rámcová dohoda č. MAGSP190002321.4.2020MAGSP2000003 Branislav Paluch
Zmluva o dielo na Montáž, demontáž vianočných stánkov, jedálenských pultov a prekrytia fontány na Hlavnom námestí
Zmluva o dielo na Montáž, demontáž vianočných stánkov, jedálenských pultov a prekrytia fontány na Hlavnom námestí a manipulačné práce počas montáže a demontáže vianočných stánkov, montáže a demontáže jedálenských pultov okolo fontány na Hlavnom námestí a ostané súvisiace manipulačné práce pre podujatie „Vianočné trhy 2016“ a 2017.
Zverejnené dňa : 4.11.2016
4.11.2016MAGSP1600024 Branislav Paluch
Rámcová dohoda č. Z201613269_Z
Rámcová dohoda na údržbu vianočných stánkov a výrobu chýbajúcich dielov vianočných stánkov
12.7.2016MAGTS1600122 Branislav Paluch
Kúpna zmluva
Zmluva na výrobu, dodanie, montáž a demontáž 20 ks jedálenských pultov s prestrešením okolo fontány
18.11.2015MAGTS1500203 Branislav Paluch
Zmluva o poskytovaní služieb - Montáž a demontáž drevených stánkov
Predmetom zmluvy je vykonanie montáže a demontáže drevených stánkov na Vianočné trhy 2015, vrátane prekrytia fontány na námestí a súvisiace manipulačné a prepravné služby pre magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy
23.10.2015MAGTS1500183 Branislav Paluch
Kúpna zmluva č. Z201521304_Z
Kúpna zmluva č. Z201521304_Z - Zmluva na výrobu, dovoz a montáž drevených trhových predajných stánkov
26.8.2015MAGTS1500137 Branislav Paluch
Dodatok č.6 k Zmluve zo dňa 8.júla 1998
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava a METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava. Predmetom zmluvy je stavebná dozor " Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave. Zmluva bola podpísaná 19.12.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenie.
Zverejnené dňa 31.01.2014
31.1.2014  Bratislava a METRO Bratislava a.s.
Mandátna zmluva z roku 2015
Mandanti majú záujem zabezpečiť verejnú integrovanú dopravnú obsluhu na území bratislavského kraja a mesta Bratislavy prostredníctvom IDS BK. Pre účely koordinácie IDS a jeho zavedenia na území bratislavského kraja založili obchodnú spoločnosť BID, a.s., ktorej sú akcionármi BSK v podiele 65% a Hlavné mesto v podiele 35%.
12.6.2015MAGTS1500100 Bratislavská integrovaná doprava, a. s.
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom a Bratislavskou integrovanou dopravou, a.s.
Predmetom dodatku k Mandátnej zmluve je zabezpečenie zavedenia, prevádzkovania rozvoja efektívneho Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, ako aj všetkých s tým súvisiacich činností špecifikovaných v čl. 1 predmetnej zmluvy.
28.10.2014  Bratislavská integrovaná doprava, a. s.
Mandátna zmluva s Bratislavskou integrovanou dopravou, a. s.
Popis: Predmetom zmluvy je zabezpečovanie prác mandatárom špecifikovaných v čl. 1 predmetnej zmluvy súvisiacich so zabezpečením verejnej integrovanej dopravnej obsluhy na území bratislavského kraja a mesta Bratislavy prostredníctvom integrovaného dopravného systému.
Zmluva bola podpísaná dňa 03. 04. 2012.
23.4.2012  Bratislavská integrovaná doprava, a. s.
Zmluvu o refundácii
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 235/2015 z dňa 24.09.2015 rozhodlo o finančnej podpore určitých skupín osôb, a to zvýhodnenou cenou predplatného cestovného lístka. Zvýhodnená cena je poskytovaná ako dodatočná zľava nad rámec bežných cien cestovných lístkov v Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja.
13.11.2015  Bratislavská integrovaná doprava, a. s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Slovak Lines, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o refundácii za poskytnutie dodatočnej zľavy
1.1 Účelom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o refundácii za poskytnutie dodatočnej zľavy zo dňa 30.10.2015 v znení Dodatku č. 1 (ďalej len ako „Zmluva“) je úprava Zmluvných strán, a to ukončenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou Slovak Lines a.s. a pristúpenie novej zmluvnej strany spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.
12.11.2021MAGTS2100291 Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť; Slovak Lines a.s.; ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.
Zmluva o spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu
Zmluva o spolupráci pri organizovaní Bratislavských mestských dní 2018
19.4.2018MAGBO1800007 Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - park Husova
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - park Husova
24.3.2022MAGTS2200074 Bratislavská vodárenská spoločnosť
Zmluva č.PZ002000265336_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd_OM00011907_Kamenné námestie
29.4.2020MAGTS2000028 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zmluva č.PZ002000264128_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd_OM00011125_Námestie Slobody
29.4.2020MAGTS2000027 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
Zmluva o spolupráci, kde BVS zabezpečí cisternu s pitnou vodou a HMBA zabezpečí reklamné služby a propagáciu pre podujatie IXPO 2019
25.4.2019MAGTS1900021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.