Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaRadené vzostupne Dodávateľ
Dodatok č. 1 k Rámcová dohoda na nákup výpočtovej techniky25.1.2017MAGTS17000230.00AutoCont SK a.s.
Nákup výpočtovej techniky – pracovné stanice-desktopy, diskové úložisko, zálohovacie úložisko, sieťové zariadenia
Nákup výpočtovej techniky – pracovné stanice-desktopy, diskové úložisko, zálohovacie úložisko, sieťové zariadenia
30.12.2016 145 900.00AutoCont SK a.s.
Nákup výpočtovej techniky – notebooky a desktopy
Nákup výpočtovej techniky - notebooky a desktopy
23.12.2016 122 700.00AutoCont SK a.s.
MsP/20/00037 - Čiastková Kúpna zmluva č. 28 k Rámcovej dohode
Čiastková KZ č. 28 s dodávateľom AUTOCONT, s.r.o. na dodávku 10 ks notebookov a 2 ks multifunkčných tlačiarní. Cena dodávky s DPH je 14 203,20 EUR.
3.12.2020MsP/20/0003714 203.20AUTOCONT, s.r.o.
Čiastková Kúpna zmluva č.14
Zmluva uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 13/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a na základe Rámcovej dohody uzatvorenej dňa 25.1.2017.
18.7.2019MAGTS190006047 520.00AUTOCONT, s.r.o.
Kúpna zmluva č. Z201757345_Z
Osobné motorové vozidlo strednej triedy
8.11.2017MAGTS170022817 000.00Autoprofit, s.r.o.
Zmluva o odstraňovaní a umiestňovaní vozidiel na určené parkovisko
Predmetom tejto zmluvy je záväzok spoločnosti AUTOVRAKOVISKO, s.r.o. zabezpečiť pre potreby hlavného mesta odstraňovanie vozidiel podľa § 67 ods. 3 zákona o odpadoch z miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy, alebo verejného priestranstva vo vlastníctve a v správe hlavného mesta na určené parkovisko vo vlastníctve spoločnosti AUTOVRAKOVISKO, s.r.o. a spolupráca zmluvných strán pri plnení tohto predmetu zmluvy. Zmluva je bezodplatná.
5.11.2018  AUTOVRAKOVISKO, s.r.o.
ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave vybraných zložiek komunálneho odpadu, vzniknutých a zozbieraných na území hlavného mesta
bezodplatná zmluva
7.7.2021B-12/20210.00AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o.
Zmluva o dielo STENA MsP/18/00044
Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou avesys, spol. s r. o., Dolná 62, Modra.
Predmetom je vybudovanie monitorovacej steny na pracovisku Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave na Špitálskej ulici.

Cena za predmet zmluvy je 27540 € s DPH.


Zverejnená: 30.1.2019.
30.1.2019MsP-18-0004427 540.00avesys, spol s r. o.
Ramcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti ochrany osobných údajov
Predmetom Rámcovej dohody je vypracovanie dokumentácie v oblasti ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v podmienkach Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a odborné poradenstvo v predmetnej veci.
22.5.2019  Avris Consulting, s. r. o.
Kúpna zmluva č. Z201621868_Z
Zabezpečenie LCD obrazoviek do kancelárií prvého kontaktu a do vstupnej haly. Digitálne nosiče pre propagačné a informačné účely verejného obstarávateľa.
12.9.2016Z201621868_Z3 799.00AVsystems, s. r. o.
Zmluva o dielo – Revitalizácia parku Karlova Ves - štúdia
Zmluva o dielo – Revitalizácia parku Karlova Ves - štúdia
28.7.2020MAGTS 2000010915 792.00AWE ATELIER s.r.o.Piešťany
Zmluva o dielo – Revitalizácia parku Žilinská- štúdia
Zmluva o dielo – Revitalizácia parku Žilinská- štúdia
28.7.2020MAGTS 200001087 416.00AWE ATELIER s.r.o.Piešťany
Rámcová dohoda – služby architekta a projektanta17.7.2020MAGTS 200007324 000.00AWE ATELIER s.r.o.Piešťany
Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie realizácie aktivít EDITS - zaznamenávanie rozkopávok
Zabezpečenie softvéru na zaznamenávanie rozkopávok
15.12.2014MAGTS1400250 AXON PRO s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie realizácie aktivít EDITS - rozhrania
Zabezpečenie realizácie služby "softvérového rozhrania" pre projekt EDITS.
10.12.2014MAGTS1400236 AXON PRO s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-13/2018 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava19.9.2019Dodatok č. 1 k Zmluve č. B-13/20180.00A-Z STAV, s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Ba
Zmluvou získala spoločnosť A-Z STAV, s.r.o. nové oprávnenie podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber vybraných zložiek komunálnych odpadov vo svojej prevádzke v Podunajských Biskupiciach a prepravu na území hlavného mesta
4.12.2018B-13/2018 A-Z STAV, s.r.o.
Zmluva o dielo31.5.2013 8 940.00AŽ projekt, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb1.7.2013  B I C Bratislava spol. s r.o.
Rámcová dohoda MAGTS2100299
Obstaranie personálu na obsluhu triediacich staníc a upratovania počas Vianočných trhov
11.11.2021MAGTS210029952 653.72BACY s.r.o.
Headhunting pre potreby projektovej kancelárie
Cielený výber a adresné vyhľadávanie vhodných kandidátov v oblasti projektového riadenia na základe požiadaviek Objednávateľa
1.3.2022MAGTS220010140 000.00BALANCED HR s. r. o.
Rámcová zmluva č. MAGTS2200126
uzatvorená v zmysle ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 83 ods. 5 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“) na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou uskutočnenej podľa § 117 ZVO

Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
11.4.2022MAGTS220012667 500.00BAMIDA s.r.o., Košická 28, Prešov 080 01, IČO: 36777889
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGTS1800058
Zmena termínu dodania diela – 13. týždňov od účinnosti zmluvy
13.9.2018MAGTS18000920.00Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS 1800058/2018/ 1162-0029.6.2018MAGTS 1800058/2018/ 1162-0056 342.00Basler & Hofmann Slovakia s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.