Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloRadené zostupne CenaDodávateľ
Rámcová dohoda-uniformy MsP/17/00015
Rámcová dohoda na dodanie uniforiem č. MsP/17/00015 uzatvorená 7.4.2017 medzi odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou SABRINA MODELLE, s.r.o, Pri Podlužianke 3, Levice.
Predmetom je dodanie služobných uniforiem pre príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Súčet cien tovaru v jednotlivých čiastkových zmluvách je max. 506 473,22 eura bez DPH.
Zverejnená: 12.4.2017.
12.4.2017MsP-17-00015506 473.00Sabrina Modelle, s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS 1800113
Obnova a reštaurovanie atiky Primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby
5.11.2018MAGTS 1800113449 831.00akad.soch. Ľubomír Sabo a kolektív
Zmluva o dielo Trolejbusová trať Trenčianska4.11.2013MAGSP1300004422 940.79ELZA-Elektromontážny závod Bratislava, a.s.
Rámcová dohoda o poskytovaní služby nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní služieb veterinárnej asanácie na území Bratislavy
2.9.2021MAGTS2100184420 000.00Sloboda zvierat, občianske združenie
Zmluva o úvere č. 5177543249
Zmluva o úvere č. 5177543249 medzi Slovenská sporiteľňa, a. s. a Contesta, s. r. o. - správca bytového domu Čsl. parašutistov 3-9
5.3.2021 400 000.00Slovenská sporiteľňa, a. s.
Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi a opätovným otvorením súťaže č. MAGTS2000175 – Komplexné geodetické služby
Predmetom dohody je určenie podmienok, práv a povinností zmluvných strán, ktoré sa budú aplikovať na čiastkové zmluvy o dielo.
Zhotoviteľ č. 1: GEOsys s.r.o. Ulica, číslo: Rezedová 25/B Mesto: 821 01 Bratislava IČO: 35 849 894
Zhotoviteľ č. 2: GEOKOD, s.r.o. Ulica, číslo: Žitná 21 Mesto: 831 06 Bratislava – MČ Rača IČO: 35 715 456
Zhotoviteľ č. 3: SIGEO spol. s.r.o. Ulica, číslo: Hubeného 2491/7 Mesto: 831 53 Bratislava – MČ Rača IČO: 31 346 171
Zhotoviteľ č. 4: GEODETICA, s.r.o. Ulica, číslo: Floriánska 19 Mesto: 040 01 Košice IČO: 36 572 161
20.10.2020MAGTS2000175361 142.50 
Zmluva o dielo Bytový súbor Terchovská
Zmluva o dielo na vypracovanie a dodanie kompletnej projektovej dokumentácie investičnej akcie "Bytový súbor Terchovská"
17.2.2021MAGTS2100005360 000.00The Büro, s.r.o.
Rámcová zmluva
Vypracovanie plánov organizácie dopravy
20.9.2021MAGTS2100225340 000.00Zhotoviteľ 1: Prokos s.r.o., Zhotoviteľ 2: Tichý s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb27.7.2020MAGTS2000111323 160.00ArcGEO Information Systems, spol. s r.o.
Dohoda o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku Lesy SR Bratislava
Dohoda o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku Lesy SR Bratislava uzatvorená v zmysle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
4.6.2021MAGTS2100120322 000.00LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Rámcová zmluva
Rámcová zmluva na poskytovanie bezpečnostných služieb na objektoch a priestoroch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
30.8.2021MAGTS2100209305 400.00ARES SECURITY s.r.o.
Kúpna zmluva - nadlimitná zákazka27.5.2021MAGTS2100077299 912.20ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Rámcová dohoda pre časť zákazky č. 16.4.2020MAGTS 2000040287 562.40Todos Bratislava s.r.o.
Rámcová dohoda12.1.2021MAGTS2000238285 480.00Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 741/2010 zo dňa 29.07.2010
Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 741/2010 zo dňa 29.07.2010 uzatvorený medzi Tatra banka, a.s. a BYTOSERVIS spol. s r.o. - správcom bytového domu Gercenova 27-29
29.11.2021 281 000.00Tatra banka, a.s.
Čiastková Kúpna zmluva č. 1 MAGTS1700129280 074.00AutoCont SK a.s.
Zmluva o dielo Trolejbusová trať konečná Gaštanová4.11.2013MAGSP 1300003279 752.35ELZA-Elektromontážny závod Bratislava, a.s.
Kúpna zmluva MAGTS2100296
Samozavlažovacie nádoby - Hodžovo námestie
3.12.2021MAGTS2100296271 200.00POTS s.r.o.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (meniarne Astronomická) do distribučnej sústavy ZSDIS
5.1.2022MAGTS2100329258 726.60Západoslovenská distribučná, a.s.
Servis, oprava a údržba komunálnej techniky hl. mesta - Citymatser, Multicar
Servis, oprava a údržba komunálnej techniky hl. mesta - Citymatser, Multicar
23.9.2021MAGTS2100231247 600.00UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Kúpna zmluva č. Z20165212_Z
Nákup informačno komunikačnej technológie
17.3.2016 245 459.90TooNet, s.r.o.
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o spolupráci medzi hlavn. mestom SR Bratislava a Metro Bratislava a.s.
Činnosti a presné definovanie projektov parkovacích stavieb, pre ktoré spoločnosť METRO BA a.s. zabezpečuje práce súvisiace s verejným obstarávaním dodávateľa projektovej dokumentácie a stavieb samotných
30.3.2022MAGTS2200137245 219.00Metro Bratislava a.s.
Rámcová dohoda o poskytovaní právnych služieb10.5.2018MAGTS1800034240 000.00HMG Legal, s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. MAGSR 00505 zo dňa 19.07.2013 na údržbu, opravy a realizáciu bezpečnostných zariadení a doplnkových konštrukcií na inžinierskych objektoch, na komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch ciest na území Bratislavy
Zabezpečenie údržby, opráv a realizácii bezpečnostných zariadení a doplnkových konštrukcií na inžinierskych objektoch, na komunikáciách I. a II. triedy a prejazdných úsekoch ciest na území Bratislavy
Cena: 240.000,-€ s DPH
1.6.2017Číslo dodatku: 1240 000.00Športový klub IAMES Bratislava
Rámcová dohoda č. MAGTS2100036
Hlavné prehliadky, mimoriadna prehliadka, návrh prepočtu zaťažiteľností, návrh riešení a opatrení na inžinierskych objektoch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
17.5.2021MAGTS2100095238 800.00Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.