Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 81 82 -83- 84 85 86  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb
Predmetom dodatku je predĺženie trvania dodatku do vyčerpania dohodnutej zmluvnej sumy a predĺženie trvania splatnosti vystavených faktúr
2.8.2021MAGTS2100178  
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o marketingovej podpore podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy.18.12.2012MAGTS1200173 STAR Production, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na zmene znenia bodov 3.1. a 6.9. Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. MAGTS 2100072 zo dňa 28.4.2021.
31.5.2021MAGTS2100122  
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb zo dňa 13.02.2021
nové súdne spory
17.9.2021MAGTS2100199  
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb
predĺženie doby a navýšenie limitu
30.3.2022MAGTS220013450 000.00Vojčík & Partners BA, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na prenájom multifunkčných kopírovacích tlačových zariadení
22.3.2021MAGTS21000500.00Z +M servis, a.s.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode na poskytovanie služby MAGTS170000316.12.2020MAGTS2000301 Slovak Telekom, a. s.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode MsP/17/00012
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MsP/17/00012 uzatvorený 28.3.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Ing. Jaroslav Marinica-MARINI, Malinová 20, Prešov.
Predmetom dodatku sú zmeny v článkoch II. a IV. Rámcovej dohody.

Zverejnený: 6.4.2017.
6.4.2017Dodatok č. 1 Ing. Jaroslav Marinica-MARINI
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2100209 zo dňa 25.8.2021 na poskytovanie bezpečnostných služieb na objektoch a priestoroch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2100209 zo dňa 25.8.2021 na poskytovanie bezpečnostných služieb na objektoch a priestoroch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
27.6.2022 30 536.40ARES SECURITY s.r.o., Hrachová 41, 82105 Bratislava, IČO: 35874368
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000043
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000043 o monitoringu komárov
25.1.2022MAGTS2200017 RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode – služby architekta a projektanta č. MAGTS 2000029 zo dňa 5.5.202025.11.2020MAGTS 20000179 Ing. Eugen Guldan, PhD.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode – služby architekta a projektanta č. MAGTS 2000020 zo dňa 26.03.2020
Úprava projektovej dokumentácie z dôvodu, ktorý sa pri uzatváraní Dohody nedal predpokladať.
6.5.2021MAGTS2100057  
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode23.3.2017   
Dodatok č. 1 k Rámcová dohoda na nákup výpočtovej techniky25.1.2017MAGTS17000230.00AutoCont SK a.s.
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve (o poskytovaní právnych služieb)
doplnenie súdneho sporu, v ktorom bude Hlavné mesto SR Bratislava advokátska kancelária zastupovať
30.7.2021MAGTS2100157  
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. VÚGK 20/2012Z7.8.2013VÚGK 20/2012Z Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Dodatok č. 1 k Dohode o VoiceVPN č. 0420130109
Voice VPN
30.12.2015  Slovak Telekom, a.s.
Dodatok č. 1 č. MsP/21/00065
Dodatok č. 1 Zmluvy o bezodplatnom poskytnutí priestoru na prevádzkovanie nápojového a predajného automatu č. MsP/19/00040 medzi zákazníkom Hlavné mesto SR Bratislava a Operátorom Dallmayr Vending & Office k.s, Prístavná 10, 821 09 Bratislava.
Predmet dodatku: Zmena typu automatu v priestoroch zákazníka, Bratislava, Saratovská 30.
Cena: 0 €
Dátum zverejnenia: 30.11.2021.
    
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb údržby verejenj zelene
Dodatok č.1. k Zmluve o poskytovaní služieb údržby verejnej zelene, pre potreby zabezpečenia rastlinného materiálu pre výkon služieb vyplývajúcich zo zmluvy
24.3.2016MAGTS č. 1600035 Martin Mikulaj - Carniherba
Dodatok č, 2 k Zmluve o dielo 14/2020 zo dňa 26.11.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností zo ZoD na poskytnutie služby-zhotovenie PD a výkon AD na stavbu "Projektová dokumentácia - Skatepark most SNP" na Nového Objednávateľa (Postupníka)
25.5.2021   
Dodatok c. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dna 19.8.2014
Dodatok c. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dna 19.8.2014
19.3.2015  Smart Choice, s.r.o.
Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo zo dna 10.11.2014
Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo zo dna 10.11.2014
19.3.2015  Milk Studio, s.r.o.
Dodatok 4 k zmluve č. 2/2010 o dodávke tepla
Dodatok 4 k zmluve č. 2/2010 o zabezpečení dodávky tepla uzatvorený medzi dodávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a odberateľom Agentúrou SMETR, s. r. o., Súmračná 25, Bratislava.
Týmto dodatkom sa príloha č. 1 zmluvy č. 2/2010 v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 zrušuje a v celom rozsahu nahrádza znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku v ktorom je stanovená cena za dodávku 1 MWh tepla.

Zverejnené: 30.4.2019.
30.4.2019MsP-19-00015105.00Hlavné mesto SR
Dodatok 3 por. č. MsP/18/00016 k Zmluve č. MsP/10/00001
Dodatok 3 por. č. MsP/18/00016 k Zmluve č. MsP/10/00001 uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Agentúrou SMER, s.r.o., Súmračná 25 Bratislava.
Predmetom je nahradenie prílohy č. 1 Zmluvy MsP/10/00001 znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku.
Cena tepla za 1 MWh je 110,42 eura s DPH.
Zverejnená: 30.4.2018.
30.4.2018MsP-18-00016110.00Agentúra SMER s.r.o.
Dodatok 3 k zmluve o poskytovaní služieb sysému ONI/1/2011
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb systému ONI/1/2011 uzatvorený medzi poskytovateľom NAM Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 179, banská bystrica a zákazníkom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Týmto dodatkom sa k zmluve pridáva strana 29 a mení sa príloha.

Zverejnená: 4.4.2018.
4.4.20181/2011 NAM Slovakia s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 81 82 -83- 84 85 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.