Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
ZMLUVA O UMOŽNENÍ PROPAGÁCIE
Zabezpečenie propagačného priestoru počas 12. ročníka športových hier magistrátu.
19.6.2017MAGTS17001391 000.00Hlavné mesto Slovenskej Republiky Bratislava
Zmluva o umiestnení kamery MsP/15/00030
Zmluva o umiestnení kamery uzatvorená medzi poskytovateľom Univerzitnou knižnicou Bratislava, Michalská ul. 1 a užívateľom Hlavným mestom SR Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je bezodplatné umiestnenie jednej bezpečnostnej kamery užívateľa na budove poskytovateľa.


Zverejnená : 2.2.2016.
 MsP-15-00030 Univerzitná knižnica
Zmluva o umeleckom vystúpení
Zmluva o umeleckom vystúpení č. 252/2016-8/04-PRaM a č. OSV/023/2016 uzatvorená podľa podľa § 269 ods. 2 . Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a podľa Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v platnom znení (ďalej v texte tiež ako "Zmluva").
Zverejnená dňa: 25.10.2016
25.10.2016MAGTS 16002311 800.00SĽUK
Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie na jeho použitie16.6.2020MAGTS2000090  
Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie na jeho použitie16.6.2020MAGTS2000089  
Zmluva o umeleckom výkone a udelení licencie na jeho použitie16.6.2020MAGTS2000088  
Zmluva o údržbe a technickej podpore programového vybavenia IceWarp serveru26.6.2013MAGTS1300090 E&S Software s.r.o.
Zmluva o účasti v systéme združeného nakladania s elektroodpadom"
Predmetom je účasť v systéme združeného nakladania s elektroodpadom so spoločnosťou ENVIDOM-Združenie výrobcov elektrospotrebičov podľa § 135 ods. 16 a ods. 23 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.
24.6.2016  ENVIDOM-Združenie výrobcov elektrospotrebičov
Zmluva o tlačiarenských službách
Výroba a tlač kníh a tlačovín určených pre služobné účely verejného obstarávateľa.
24.6.2016MsP/16/000291 200.00Tlačiareň svidnícka s.r.o.
Zmluva o termínovanom úvere č. 10/2016/KE/SVB/UZ a Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 11/2016/KE/SVB/ZZ medzi Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a Bytovým podnikom Podunajské Biskupice, s.r.o. - správcom bytového domu Lotyšská 26
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
16.8.2016  Všeobecná úverová banka, a.s.
Zmluva o syndikovanom úvere č. 43/0092/CC/201122.12.2011MAGTS 110020066 878 000.00SLSP, a.s. a ČSOB, a.s
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
mluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov nadväzuje na Rámcovú dohodu č. Magts 2100038 uzatvorenú 12.3.2021 so spoločnosťou Kiuub
19.5.2021MAGBO2100045 Kiuub s. r. o.
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov4.8.2020  DENOVA
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov8.4.2019MAGBO1900016 ASKUS s. r. o.
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa uzatvorená so spoločnosťou H-Probyt, spol. s r.o.
21.4.2015  H-Probyt, spol. s r.o.
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa uzatvorená so spoločnosťou Duspama, spol. s r.o.
20.4.2015  Duspama, spol. s r.o.
ZMLUVA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V MENE PREVÁDZKOVATEĽA
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa uzatvorená podľa § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov so sprostredkovateľom: Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
31.7.2014  Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov. Sprostredkovateľ poskytuje pre prevádzkovateľa činnosť/služby: zabezpečenie školenia na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zák. č. 124/2006 Z. z. a ostatných súvisiacich právnych predpisov a zabezpečenie školenia na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zák. č. 314/2001 Z. z. a ostatných súvisiacich právnych predpisov e-learningovou formou na základe Rámcovej dohody č. MAGTS1700159 zo dňa 07.08.2017. Táto zmluva je uzatvorená v súlade s čl. 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len GDPR).
27.6.2018MAGTS18000600.00Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov. Sprostredkovateľ poskytuje pre prevádzkovateľa činnosť/služby: zabezpečenie školenia na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zák. č. 124/2006 Z. z. a ostatných súvisiacich právnych predpisov a zabezpečenie školenia na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle zák. č. 314/2001 Z. z. a ostatných súvisiacich právnych predpisov
e-learningovou formou na základe Rámcovej dohody č. MAGTS1700159 zo dňa 07.08.2017.
14.5.2018č. MAGTS18000290.00Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o.
Zmluva o sposkytovaní služieb č. Z201728386_Z
Predmetom zmluvy je odburinenie a odstrihanie odkvitnutých kvetov a suchých častí rastlín v trvalkových a kríkových záhonoch a doplnenie mulču do záhonov počas obdobia jún - október 2017
3.7.2017MAGTS 170014532 000.00CURA URGENTIS o. z.
Zmluva o spolupráci-očkovanie MsP/17/00026
Zmluva o spolupráci MsP/17/00026 uzatvorená 12.5.2017 medzi poskytovateľom Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava a klientom Mestskou políciou Hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmetom zmluvy je bezplatné očkovanie 8 príslušníkov MsP Bratislava proti encefalitíde.

Zverejnená: 17.5.2017.
17.5.2017MsP/17/00026 Univerzitná nemocnica Milosrdní bratia
Zmluva o spolupráci so spoločnosťou PosAm, spol. s.r.o.26.10.2020MAGBO2000054 PosAm, spol. s.r.o.
Zmluva o spolupráci s UNISERVICES SK, s.r.o.3.1.2012MAGTS1100210 UNISERVICES SK s.r.o.
Zmluva o spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.
Zmluva o spolupráci, kde BVS zabezpečí cisternu s pitnou vodou a HMBA zabezpečí reklamné služby a propagáciu pre podujatie IXPO 2019
25.4.2019MAGTS1900021 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zmluva o spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu
Zmluva o spolupráci pri organizovaní Bratislavských mestských dní 2018
19.4.2018MAGBO1800007 Bratislavská organizácia cestovného ruchu

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.