Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o vykonaní stavebnej úpravy28.12.2020MAGBO2000064 Západoslovenská distribučná, a.s., Čuleňova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva o vykonaní preložky zariadenia distribučnej sústavy ev.č. MAGTS20000603.12.2020MAGTS2000060 Západoslovenská Distribučná, a.s.
Zmluva o vykonaní preložky komunikačnej siete28.12.2020MAGBO2000065 Západoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia20.12.2019MAGTS 1900181 Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia19.12.2019MAGTS 1900182 Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o vykonaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác8.6.2020  CHEMIX-D, spol. s r.o.
Zmluva o vykonaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác
na pozemkoch a objektoch vo vlastníctve a správe objednávateľa
27.8.2019MAGTS1900102 MR SERVIS spol. s r.o.
Zmluva o vykonaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác
Zmluva o vykonaní deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác so spoločnosťou Chemix-D, s.r.o., na pozemkoch a objektoch vo vlastníctve a správe hlavného mesta SR Bratislavy
2.8.2016MAGTS1600191 Chemix-D, s.r.o.
ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO SYSTÉMOVÉHO CERTIFIKÁTU (KSC) A SLUŽIEB CA DISIG č. 201507385
Predmetom tejto zmluvy je odplatný záväzok Poskytovateľa vydať a poskytnúť Žiadateľovi, na základe jeho žiadosti, kvalifikovaný systémový certifikát (ďalej len „KSC“) a certifikačné služby v súlade s platným Certifikačným poriadkom Poskytovateľa (ďalej len „CP“), bezpečnostnou politikou Poskytovateľa, zákonom č.215/2002 Z. z. o elektronickom podpise ako aj ostatnými všeobecne záväzným i právnymi predpismi.
17.9.2015  Disig, a.s.
Zmluva o veterinárnej starostlivosti MsP/18/00027
Zmluva o veterinárnej starostlivosti uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a poskytovateľom MVDr. Zuzanou Bartovou.
Predmetom zmluvy je poskytovanie veterinárnych služieb a veterinárnej starostlivosti o služobné zvieratá objednávateľa využívané v rámci služobnej činnosti Mestskej polície Bratislava.
Cena za predmet zmluvy je 59 011,58 € s DPH.

Zverejnená: 23.8.2018.
23.8.2018MsP/18/0002759 011.00MVDr. Zuzana Bartová
Zmluva o veterinárnej starostlivosti MsP/18/00027    
Zmluva o veterinárnej starostlivosti č. 4/20123.5.2012MAGTS1200053 MVDr. Zuzana Hollá
Zmluva o veterinárnej starostlivosti
Zmluva č. MsP/16/00032 o veterinárnej starostlivosti o služobné zvieratá Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sú využívané Mestskou políciou Bratislava.
Predmetom zmluvy je poskytovanie veterinárnych služieb a kompletnej veterinárnej starostlivosti.
Cena podľa cenníka za poskytnuté veterinárne služby.
Zverejnené: 24.6.2016.
24.6.2016MsP/16/00032 MVDr. Zuzana Bartová
Zmluva o veterinárnej starostlivosti3.6.2013MsP/13/00010461.50MVDr. Zuzana Hollá
Zmluva o užívaní softvéru a licenčná zmluva
Aplikácia CITY MONITOR umožňuje najmä evidovať a spracovávať podnety, ktoré občania nahlasujú prostredníctvom mobilnej aplikácie, a ktoré sú podľa svojej polohy priradené ku geografickej lokalite Používateľa. Používateľ môže tieto podnety evidovať a pridávať k nim komentáre. Podnety sú zároveň viditeľné vo verejnej časti stránky aplikácie CITY MONITOR.
  41.00QBSW, a.s.
Zmluva o úvere č. 5186251440
Zmluva o úvere č. 5186251440 medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a SOMAT Group, a.s. - správcom bytového domu Špitálska 53
4.1.2022 16 000.00Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5185612486
Zmluva o úvere č. 5185612486 medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a AVION SPRÁVA, s.r.o. - správcom bytového domu Blumentálska 15,17, Bernolákova 4, Wilsonova 5
9.12.2021 226 180.00Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5183966299
Zmluva o úvere č. 5183966299 medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a H-PROBYT, spol. s r.o. - správcom bytového domu Kozia 26
12.10.2021 27 000.00Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5182824088
Zmluva o úvere č. 5182824088 medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a Bytkomfort - BA, a.s. - správcom bytového domu Záhradnícka 35-37, Karadžičova 47
7.9.2021 150 000.00Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5182674315
Zmluva o úvere č. 5182674315 medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a AVION SPRÁVA, s.r.o. - správcom bytového domu Záhradnícka 7-9
31.8.2021 217 000.00Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5182207215
Zmluva o úvere č. 5182207215 medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a AVION SPRÁVA, s.r.o. - správca bytového domu Krížna 2
17.8.2021 80 672.00Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 517851223316.4.2021Zmluva o úvere č. 5178512233 medzi Slovenská sporiteľňa, a. s. a BLAHO-BYT, s.r.o. - správca bytového domu Holekova 1100 000.00Slovenská sporiteľňa, a. s.
Zmluva o úvere č. 5177543249
Zmluva o úvere č. 5177543249 medzi Slovenská sporiteľňa, a. s. a Contesta, s. r. o. - správca bytového domu Čsl. parašutistov 3-9
5.3.2021 400 000.00Slovenská sporiteľňa, a. s.
Zmluva o úvere č. 5177524670 medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a Vlastníci bytov a nebytových priestorov Studenohorská 14, 16 v Bratislave1.3.2021517752467025 000.00Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o úvere č. 5172880334 medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a PRIMA SBD, s.r.o. – správca bytového domu Beňadická 17,19 v Bratislave24.8.2020  Slovenská sporiteľňa, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.