Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o využívaní elektrického rozvodného miesta č. MsP/14/00047
Zmluva o využívaní elektrického rozvodného miesta č. MsP/14/00047 uzatvorená 12.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava a odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektrickej energie pre kamerový bezpečnostný systém Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená: 19.2.2015.
19.2.2015MsP/14/00047 EKO podnik, Halašova 20, Bratislava
Zmluva o využívaní el.rozv.miesta MsP/14/00051
Zmluva o využívaní el.rozv.miesta MsP/14/00051 uzatvorená 17.02.2015 medzi dodávateľom MČ BA-Rača a odberateľom hl.m.SR BA na dobu neurčitú. Predmetom zmluvy je napojenie podružného elektromeru na účely prevádzkovania bezp.kam.syst. v objekte areálu tržnice na ulici Rustaveliho v BA-Rači.
Zverejnená 02.03.2015.
2.3.2015MsP/14/00051 MČ BA-Rača
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva26.4.2013  Martin Žilinský
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva18.9.2012MAGTS1200129 PANO3D s. r. o.
Zmluva o výpožičke psa MsP/15/00017
Zmluva o výpožičke č. MsP/15/00017 uzatvorená 28.8.2015 medzi požičiavateľom Ľubošom Adamusom, služobne zaradeným na Stanici jazdeckej polície a kynológie MsP Bratislava a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je bezodplatné prenechanie psa menom Gauner vypožičiavateľovi za účelom jeho zaradenia do stavu služobných psov MsP Bratislava, kde bude využívaný pri výkone služby.
Zverejnená: 2.9.2015.
2.9.2015MsP/15/00017 Ľuboš Adamus
Zmluva o výpožičke psa Keyron MsP/18/00040
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy, na základe ktorej požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného užívania predmet výpožičky.
Predmetom výpožičky je pes Keyron, zaradený do stavu služobných psov Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 28.11.2018.
28.11.2018MsP-18-00040 Peter Bella
Zmluva o výpožičke psa č. MsP/16/00037
Zmluva o výpožičke psa menom Princ uzatvorená 6.9.2016 pod č. MsP/16/00037medzi vypožičiavateľom Radoslavom Čapekom, policajtom MsP Bratislava a požičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je prenechanie do užívania vypožičiavateľovi psa menom Princ na služobné účely v hodnote 150 eur.

Zverejnená 8.9.2016.
8.9.2016MsP-16-00037150.00Radoslav Čapek
Zmluva o výpožičke monitorovacieho osobného motorového vozidla MsP/19/00050    
Zmluva o výpožičke monitorovacie auto MsP/18/00032
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a požičiavateľom spoločnosťou FT Technologies, a. s., U Sokolovny 253, 783 14 Bohuňovice, Česká republika.
Predmetom výpožičky je osobné monitorovacie testovacie vozidlo pre účely Mestskej polície Bratislava, ktoré požičiavateľ zveruje vypožičiavateľovi do bezplatného užívania.


Zverejnená: 16.10.2018.
16.10.2018MsP-18-00032 FT Technologies a. s.
Zmluva o výkone zberu a prepravy vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta27.6.2017A-01/20170.00Miestny podnik verejnoprospešných služieb Petržalka
Zmluva o výkone správy pre bytový dom Jasovská 1-3 v Bratislave
Zmluva o výkone správy pre bytový dom Jasovská 1-3 v Bratislave
11.5.2022MAGTS22001610.00 
Zmluva o výkone správy medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu Nám. hraničiarov 6/A, 6/B a správcom AG – EXPERT, s.r.o.
Zmluva o výkone správy pre bytový dom Nám. hraničiarov 6/A, 6/B v Bratislave
11.2.2020  AG – EXPERT, s.r.o.
Zmluva o výkone správy číslo 484/2014
Zmluva o výkone správy číslo 484/2014 uzatvorená s H-Probyt, spol. s r.o. na výkon komplexnej správy bytového domu Kopčianska 86 v Bratislave
19.11.2014484/2014 H-Probyt, spol. s r.o.
Zmluva o výkone správy číslo 476/2014
Zmluva o výkone správy číslo 476/2014 uzatvorená s H-Probyt, spol. s r.o. na výkon komplexnej správy bytového domu Rezedová 3 v Bratislave
10.7.2014  H-Probyt, spol. s r.o.
Zmluva o výkone správy č. 525/2018 medzi Vlastníkmi bytov a nebytových priestorov domu Novackého 1,3,5 a H-PROBYT, spol. s r.o. - správcom bytového domu Novackého 1,3,5 v Bratislave7.6.2018  H-PROBYT, spol. s r.o
Zmluva o výkone správy č. 230/201019.1.2012230/2010 Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.
Zmluva o výkone správy č. 201807
Zmluva o výkone správy č. 201807 medzi Vlastníkmi bytov a NP domu Nám. Martina Benku 1-16, Záhradnícka 19, Krížna 18 a správcom MADJAN, s.r.o.
1.4.2021  MADJAN, s.r.o.
Zmluva o výkone správy
Zmluva o výkone správy so správcom bytového domu Mierová 60
4.8.2021  Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
Zmluva o výkone správy
Zmluva o výkone správy medzi Stavebným bytovým ružstvom -Kredit a Hlavným mestom SR Bratislava - bytový dom Mierová 54 v Bratislava
28.6.2021MAGTS2100147 Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
Zmluva o výkone správy
Zmluva o výkone správy medzi Stavebným bytovým družstvom - Kredit a Hlavným mestom SR Bratislava - pre bytový dom Mierová 60 v Bratislave
28.6.2021MAGTS2100148 Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
Zmluva o výkone správy
Zmluva o výkone správy bytu č. 15 na ul. Cyprichova 92 v Bratislave
23.10.2018MAGTS1800096 Meopta, správa a údržba bytov, s.r.o.
Zmluva o výkone správy11.11.2016MAGTS1600244 Contesta s.r.o.
Zmluva o vykonávaní pracovnej zdravotnej služby a o poverení na spracúvanie osobných údajov
§ 30a ods. 4 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov stanovuje povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu. Preto v priebehu novembra a decembra 2014 bolo realizované výberové konanie na dodávateľa uvedenej služby formou prieskumu trhu, nakoľko sa jednalo o podlimitnú zákazku v hodnote do 20 000,-€ za obdobie troch rokov.
31.12.2014MAGTS1400289 ProCare, a.s.
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
Pomocné upratovacie a čistiace práce vnútorných priestorov a vonkajších priestorov (ručné zametanie a čistenie komunikácií (chodníkov) vrátane vyzbierania papierov, odpadu, zeleného biologického odpadu, vyprázdňovanie košov a povrchové čistenie kanalizačných zberných košov); záhradnícke práce (polievanie, odburiňovanie, kosenie trávy a strihanie porastov záhradnou technikou); ručné pomocné práce súvisiace so zimou údržbou komunikácií (chodníkov) a ručná manipulácia s bremenami (prenášanie kancelárskeho vybavenia, spisových materiálov resp. vykladanie a nakladanie materiálu)
16.10.2015ÚVV a ÚVTOS -7-7/34 - 2015 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1, 00738255
Zmluva o vykonanie preložky elektrickej energetického zariadenia
Rekonštrukcia vedenia od Linzbothovej po Učiteľskú 13- vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre realizáciu preložky verejného osvetlenia a vedenia verejného osvetlenia.
21.6.2019   

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.