Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloRadené zostupne CenaDodávateľ
Zmluva o nákupe vozidiel
Nákup osobných motorových vozidiel so zvláštnymi výstražnými znameniami a svetlami.
24.6.2016MsP/16/00033115 000.00IMPA Bratislava, a.s.
Zmluva o dielo č. MAGTS2100125 medzi Hlavné mesto SR Bratislavy a studený architekti s.r.o.
V súlade s ,,Rámcovou dohodou na služby architektov a projektantov" zo dňa 12.1.2021 uzatvárajú zmluvné strany Zmluvu o dielo na zákazku: ,,Rekonštrukcia budovy internátu SOU - Záhorská bystrica" na časť diela I. príprava projektu a návrhu stavby a časť diela II. dokumentácia pre stavebné povolenie
9.8.2021MAGTS2100125113 700.00studený architekti s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100254
Kúpna zmluva č. MAGTS2100254 - Nákup 2ks serverov pre MOS
21.10.2021MAGTS2100254113 460.00Atos IT Solutions & Services s.r.o.
Rámcová dohoda
RD pre časť zákazky č.1 - nákup motorových vozidiel
18.11.2021MAGTS2100302112 603.82Todos Bratislava s.r.o.
Kúpna zmluva na originálne náplne a ďalší originálny spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení
Predmetom zákazky sú originálne náplne a ďalší originálny spotrebný materiál do tlačiarní, kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení na obdobie 36 mesiacov.
13.4.2015MAGTS1500065112 261.80CLEAN TONERY, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201853898_Z7.12.2018MAGTS1800139111 420.00TooNet, s. r. o.
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb komplexného arboristického ošetrenia a výrubu stromov v areáli SJK a Tyršovho nábrežia
28.12.2021MAGTS2100369110 000.40Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb operatívneho cateringu č. MAGTS 2000307
Poskytovanie služieb operatívneho cateringu
28.12.2020MAGTS2000307108 000.00CATERINGOVÉ SLUŽBY s.r.o.
Rámcová dohoda č. MAGTS2100002
kancelárske potreby
27.1.2021MAGTS2100002107 777.00Tibor Varga TSV PAPIER
Rámcová zmluva o dielo8.12.2021MAGTS2100301107 403.00Bittner print, s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100338
Nákup firewallov pre MOS
8.12.2021MAGTS2100338105 390.60CSFIT s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - pevné linky
Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb - pevné linky
27.5.2021MAGTS2100119103 520.16Slovak Telekom, a.s.
Zmluva o spolupráci
Pre zabezpečenie služby 5 x kosenia, čistenia a hrabania pozemkov v roku 2021
30.4.2021MAGTS2100018103 249.00MČ Bratislava - Petžalka
Dodatok č.6 k zmluve o dielo
Predmetom Dodatku 6 je projektová dokumentácia dodatku stavebného zámeru v zmysle ust. § 11a ods. 2 zákona (DSZ), ktorej obsahom bude riešenie predmetu zmeny technického riešenia stavby ku ktorej došlo v priebehu spracovávania projektovej dokumentácie v stupni DSP, a porovnanie so stavebným zámerom so zdôvodnením nedodržania protokolu č. 9/2018.
24.2.2020MAGTS2000013103 050.00REMING CONSULT a.s.
Kúpna zmluva č. Z201712327_Z23.3.2017MAGTS1700086101 160.00AP MEDIA, s.r.o
Dodávka plynu pre Primaciálny palác22.11.2011MAGST00140100 689.00SPP - distribúcia, a.s.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100287
Nákup IKT s príslušenstvom
5.11.2021MAGTS2100287100 560.00PERFORMANCE, s.r.o.
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1112/2021
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1112/2021 medzi Tatra banka, a.s. a H-PROBYT, spol. s r.o. - správcom bytového domu Rezedová 3
9.12.2021 100 000.00Tatra banka, a.s.
Zmluva o úvere č. 517851223316.4.2021Zmluva o úvere č. 5178512233 medzi Slovenská sporiteľňa, a. s. a BLAHO-BYT, s.r.o. - správca bytového domu Holekova 1100 000.00Slovenská sporiteľňa, a. s.
Zmluva o dielo č. MAGTS1800108
Rekonštrukcia elektroinštalácie a
zdravotechniky v budove Laurinská 7
19.11.2018MAGTS180010898 888.00CLIMA STUDIO, a.s.
Kúpna zmluva č. MAGTS2200162
Nákup IKT s príslušenstvom
26.4.2022MAGTS220016298 515.44Henrich Sonnenschein - ITSK
Rámcová dohoda pre časť zákazky č. 25.5.2020MAGTS200006197 945.00PPC TEAM plus s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS2200166
Zmluva o dielo č. MAGTS2200166 na poskytnutie služby – vyhotovenie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavby: ,,Rekonštrukcia haly „B“, haly „C“ a haly „D“ v areáli Technická“
26.5.2022MAGTS220016697 800.00AD-Projekt, s.r.o.
Zmluva na poskytnutie služby dezinsekcie3.7.2013MAGTS120013096 990.00CHEMIX-D s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS1800109
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove
Nová radnica
19.11.2018MAGTS180010994 696.00CLIMA STUDIO, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.