Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o splátkovom úvere č. 2055/201228.8.20122055/2012 TATRA BANKA, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. 2054/201228.8.20122054/2012 TATRA BANKA, a.s.
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č.1054/201829.3.20191054/2018 Tatra banka, a.s.
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1112/2021
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1112/2021 medzi Tatra banka, a.s. a H-PROBYT, spol. s r.o. - správcom bytového domu Rezedová 3
9.12.2021 100 000.00Tatra banka, a.s.
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1108/2020 medzi Tatra banka, a.s. a H-PROBYT, spol. s r.o. – správca bytového domu Rezedová 3 v Bratislave25.1.2021  Tatra banka, a.s.
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1105/2020 medzi Tatra banka, a.s. a H-PROBYT, spol. s r.o. – správca bytového domu Panenská 1 v Bratislave
Sekcia správy nehnuteľností
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
2.10.2020  Tatra banka, a.s.
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1044/2018 medzi Tatra bankou, a.s. a H-Probyt, spol. s r.o.
Predmetom zmluvy je financovanie obnovy bytového domu
27.12.20181044/2018 Tatra banka, a.s.
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1037/2018 a Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 654/2014
Predmetom zmluvy je financovanie splatenia záväzku
16.10.2018  Tatra banka, a.s.
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1033/2018 a Dodatok č. 4 k Zmluve o splátkovom úvere č. 844/20094.9.2018  Tatra banka, a.s.
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1028/2018 a Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. S00670/2011
Predmetom zmluvy je financovanie obnovy bytového domu
22.8.2018  Tatra banka, a.s.
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1026/2018 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o.9.7.2018  Tatra banka, a.s.
Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení služieb mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2009-2018, Dodatok č. 02/2012 na rok 201222.6.2012  Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2009 - 2018, Dodatok č. 01/2012 na rok 201222.6.2012  Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Zmluva o refundácii poskytnutia zľavy z titulu Bratislavskej mestskej karty
Predmetom Zmluvy o refundácii je záväzok HMB refundovať (uhradiť) Predajcom, ktorými sú Bratislavská integrovaná doprava, a.s. a Slovak Lines, a.s., poskytnutú bonusovú zľavu z predplatného cestovného lístka zakúpeného (PCL) na Bratislavskú mestskú kartu, a to PCL na trasách IDS BK v pásmach 100 a 101.
4.6.2018MAGTS 1800038, MAGTS 1800039 a) Bratislavská integrovaná doprava, a.s., b) Slovak Lines, a.s.
Zmluva o refundácii nákladov
Zmluva o refundácii nákladov spojených s výlovom a premiestnením chránených živočíchov, zabezpečením staveniska proti vstupu obojživelníkov a plazov a ich záchranným transferom, ktoré sa uskutočnili v súvislosti s realizáciou čiastkového projektu "Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží na Železnej studienke" realizovaného rámci projektu "Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy" spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP a Nórska a štátneho rozpočtu SR.
27.4.2017 17 647.60Mestské lesy v Bratislave
Zmluva o propagácií
Predmetom zmluvy propagácia Projektu EU GUGLE
23.4.2015MAGTS1500072 Inštitút pre energeticky pasívne domy
Zmluva o propagácii24.7.2014  Vydavateľstvo EUROSTAV spol. s.r.o.
Zmluva o prístupe do užívateľského prostredia softvéru, a poskytovaní súvisiacich služieb
Systém Nalgoo ATS je softvér ako služba, slúžiaci ako komplexný systém pre správu kandidátov a riadenie výberových konaní náborového procesu.
8.3.2022MAGTS22001114 920.00Nalgoo, s. r. o.
Zmluva o prístupe do užívateľského prostredia softvéru a poskytovaní súvisiacich služieb so spoločnosťou RecruitMen s. r. o. a Oznámenie o zmene obchodného mena a sídla spoločnosti, ktorá sa mení na Nalgoo s. r. o..
Obstaranie systému pre zabezpečenie HR procesov, ktorý by spravoval náborové stratégie, vyhľadával vhodných kandidátov, automatizoval procesy inzerovania, vyhľadával a evidoval kandidátov. Cieľom oddelenia ľudských zdrojov je zefektívniť proces výberových konaní, odstrániť papierovú záťaž úradu a zjednodušiť možnosti prihlásenia zaujímavých kandidátov. Proces výberového konania je potrebné zjednodušiť od možnosti prijímania žiadostí, spravovania profilov jednotlivých kandidátov až po oznámenia o výsledkoch výberových konaní. Zároveň má ponúknuť prehľadnosť a štatistické údaje o jednotlivých činnostiach výberového procesu.
6.3.2020MAGTS 2000012 RecruitMen s. r. o., od 25.2.2020 Nalgoo s. r. o.
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru a o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
13.5.2022MAGTS2200157 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
uzatvorenej podľa § 15 ods.7 písme. B) o verejných vodovodoch verejných kanalizáciách
18.12.2020  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o pripojení vodovodnej prípojky o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
uzatvorenej podľa § 15 ods.7 písme. B) o verejných vodovodoch verejných kanalizáciách
18.12.2020  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Záväzok Prevádzkovateľa distribučnej sústavy zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu v požadovanej výške, umožnenie pripojenia žiadateľa podľa obchodných a technických podmienok pripojenia, záväzok žiadateľa uhradiť cenu za pripojenie.
27.9.2021MAGTS2100235528.44Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy – Stodolova
6.11.2020MAGTS 200015444.74Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy – Krížna - Karadžičova
6.11.2020MAGTS 200015544.74Západoslovenská distribučná, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.