Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní odťahovej služby
2.9.2021MAGTS2100213 Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení služieb kompetenčného centra SMART Point Bratislava13.6.2013  ReVera
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení návrhu organizačného modelu kreatívneho klastra‏ Incompass
Predmetom je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Zabezpečenie organizačných, propagačných a odborných služieb pre uskutočnenie mentoringového programu i.e.Smart
29.10.2014MAGTS 1400177 Neulogy, a.s.
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri zabezpečení lektorských činností kompetenčného centra SMART point Bratislava, v rámci projektu i.e.SMART31.5.2013  Ekonomická univerzita v Bratislave
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI pri zabezpečení lektorských činností kompetenčného centra SMART point Bratislava, v rámci projektu i.e.SMART31.5.2013  Ing. Richard Lipovský, MSc.
Zmluva o spolupráci pri výstavbe „Polyfunkčná stavba Twin City, Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická – Bratislava“
Stručný popis: Twin City Infrastructure s.r.o. je investorom stavby „ Polyfunkčná stavba Twin City, Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická – Bratislava.“ Súčasťou Polyfunkčnej stavby sú mimo iného aj stavebné objekty SO A2.2010 – úprava križovatky č. 651, Karadžičova – Páričkova v katastrálnom území Staré Mesto, ako aj SO A2.2011 – Križovatka č. 651, Karadžičova – Páričkova – CDS v katastrálnom území Staré Mesto.
Názov: Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ustanovení §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pre stavbu „Polyfunkčná stavba Twin City, Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická – Bratislava“ – SOA2.2010 – Úprava križovatky č. 651, Karadžičova – Páričkova v katastrálnom území Staré Mesto a SO A2.2011 – Križovatka č. 651, Karadžičova – Páričkova – CDS v katastrálnom území Staré Mesto
25.5.2018MAGBO18000140.00Twin City Infrastructure s.r.o.
Zmluva o spolupráci pri realizácii "SÚSTREDENÉHO INKASA PLATEIB OBYVATEĽSTVA"
Sústredené inkaso platieb obyvateľstva
28.7.2021MAGTS210015839 980.80Slovenská pošta, a.s.
Zmluva o spolupráci pri postupnom zavádzaní zberu a prepravy biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy za účelom postupného zavádzania systému zberu, prepravy a nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností v mestských častiach Hlavného mesta.
8.10.2021MAGTS21002075 208 064.80Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Zmluva o spolupráci medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a See & Go, spol. s r. o.25.11.2011MAGTS1100147 See & Go, s.r.o.
Zmluva o spolupráci k projektu „INCOMPASS“3.6.2013  OneClick s.r.o.
Zmluva o spolupráci č. MAGBO2000003 uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
Účastník 1
Biotron Labs s.r.o., Albina Brunovského 6, 841 05 Bratislava
Účastník 2
TransData s.r.o., M.R. Štefánika 139, 010 01 Žilina
15.6.2020MAGBO2000003 Biotron Labs s.r.o., TransData s.r.o.
Zmluva o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov
Zmluva o spolupráci a usporiadaní právnych vzťahov.
25.5.2018MAGTS18000430.00O2 Slovakia, s.r.o.
Zmluva o spolupráci a o nakladaní s právami duševného vlastníctva s O.Z. Butterfly Effect9.6.2020MAGBO2000023 Butterfly Effect o.z.
Zmluva o spolupráci a o nakladaní s právami duševného vlastníctva č. BE_5_2020_P1
č. MAGBO2000023 uzatvorená podľa § 262 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
9.11.2020MAGBO2000023 O.Z. OpenLab
Zmluva o spolupráci (Memorandum of Understanding) na podujatí CLIMATHON BRATISLAVA 2020
Zmluva o spolupráci č. MAGS IJ 57958/2020 - 416564 (Memorandum of Understanding) na podujatí CLIMATHON BRATISLAVA 2020 uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Zmluvná strana:
Účastník 1
Swiss Re Management AG, organizačná zložka, so sídlom Mlynské Nivy 12, 811 09 Bratislava
Účastník 2
Civitta Slovakia, a. s., so sídlom Ilkovičova 2, Bratislava 842 16
Účastník 3
HubHub Slovakia s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava
9.9.2020MAGS IJ 57958/2020 - 416564  
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci - príprava a realizácia Mestských bazárov v roku 2022
11.3.2022MAGTS220008448 000.00Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov
27.12.2021MAGTS21003756 000.00Mestská časť Bratislava – Rusovce
Zmluva o spolupráci
Pre zabezpečenie služby 5 x kosenia, čistenia a hrabania pozemkov v roku 2021
30.4.2021MAGTS2100018103 249.00MČ Bratislava - Petžalka
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI1.7.2013  Združenie mladých podnikateľov Slovenska
Zmluva o spolupráci14.12.2011MAGTS1100175 Czech Architecture Week
Zmluva o splátkovom úvere č. S03933/2011 a Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzavretá medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a H-Probytom, spol. s r.o. - správcom bytového domu Povraznícka 18 - Šancová 48 v Bratislave22.12.2011S03933/2011 TATRA BANKA a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. S00651/2017 a Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam medzi Tatra bankou, a.s. a DOMING, s.r.o. - správcom bytového domu Cabanova 15, 17 v Bratislave
Predmetom zmluvy je financovanie obnovy bytového domu.
6.6.2017  Tatra banka, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. S00108/2015 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. - správcom bytového domu Starhradská 18 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu domu
26.3.2015  Tatra banka, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. 809/2011 a Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzavretá medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. - správcom bytového domu Nám. hraničiarov 10, 12 v Bratislave23.12.2011809/2011 TATRA BANKA, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. 726/2014 a Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 3700/2008 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Podunajské Biskupice, s.r.o.- správcom bytového domu Bieloruská 34 - 44 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na splatenie záväzku
8.12.2015  Tatra banka, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.