Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 67 68 69 70 -71- 72 73 74 75 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Poistna zmluva 653427864514.2.2014  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Rámcová zmluva o službách vo verejnom záujme3.2.2014DPB, a.s./6/2014 DPB, a.s.
Rámcová investičná zmluva na roky 2014 - 20233.2.2014DPB, a.s./7/2014 DPB, a.s.
Zmluva o dielo č. 005/20143.2.2014005/2014307.00Ing.Peter Horňák - Geo Work
Zmluva o dielo č. 004/20143.2.2014004/2014 Ing.Peter Horňák - Geo Work
Zmluva o dielo č. 003/20143.2.2014003/2014447.00Ing.Peter Horňák - Geo Work
Dodatok č.6 k Zmluve zo dňa 8.júla 1998
Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám.1 814 99 Bratislava a METRO Bratislava a.s., Primaciálne nám. 1 811 01 Bratislava. Predmetom zmluvy je stavebná dozor " Nosný systém Mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave. Zmluva bola podpísaná 19.12.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenie.
Zverejnené dňa 31.01.2014
31.1.2014  Bratislava a METRO Bratislava a.s.
Zmluva o dielo č. 002/201424.1.2014002/2014167.00Ing.Peter Horňák - Geo Work
Zmluva o poskytovaní právnych služieb24.1.2014  Advokátska kancelária ŠROBÁR, s. r. o.
Zmluva o dielo č. 001/201421.1.2014001/2014237.00Ing.Peter Horňák - Geo Work
Dohoda o poskytovaní služieb21.1.2014MAGTS1400033 Slovak Telekom, a.s.
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní telekom. služieb.21.1.2014MAGTS1400034 Slovak Telekom, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. 566/201320.1.2014566/2013 Tatra banka, a.s.
ZMLUVA O POSKYTOVANí SLUŽIEB (VEREJNÉ OBSTARÁVANIE)17.1.2014  Visions, s.r.o.
Zmluva o dielo k projektu Difass16.1.2014MAGTS130018611 988.00BIC Bratislava, spol. s r.o.
Zmluva o dielo16.1.2014MAGTS140000313 940.00VEMA, S. R. O.
Dodatky k zmluvím o dodávke plynu14.1.2014  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Kúpna zmluva MAGTS1300209
Dodávka rozšírenia virtuálnej infraštruktúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
Detailná špecifikácia dodávky rozšírenia virtuálnej infraštruktúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy je v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy
7.12.2013MAGTS130020923 908.80PERFORMANCE, s.r.o.
Dodatokč.MsP/13/00002 k Poist.zmluveMsP/03/00005
Dodatok č. MsP/13/00002 k Poistnej zmluve č. MsP/03/00005 uzatovrenej Medzi hl. m. SR Bratislavou a poisťovňou Kooperatíva, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava ohľadom havarijného poistenia motorových vozidiel MsP Bratislava.
Dodatok bol uzatvorený dňa 9.12.2013 na dobu neurčitú.
Predmetom dodatku je úprava poistného na poistné obdobie od 1.1.2014.
Cena: 8867.
Zverejnené 20.12.2013.
20.12.2013MsP/13/000028 867.00Kooperatíva a.s.
Dodatok č.MsP/13/00002 k Poist.zml.č.MsP/03/00004
Dodatok č. MsP/13/00002 k Poistnej zmluve č. MsP/03/00004 uzatvorenej medzi Hl. m. SR Bratislavou a poisťovňou Kooperatíva a.s.ohľadom poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Predmetom dodatku je úprava poistného na nasledovné poistné obdobie od 1.1.2014.
Zverejnené 20.12.2013.
Cena: 2850
20.12.2013MsP/13/000022 850.00Kooperatíva a.s.
Zmluva o dielo: Urbanistická štúdia rozvoja prihraničného územia Bratislavy a susediacich rakúskych obcí19.12.2013MAGTS1300204 GLOBAL DESIGN, S.R.O
Zmluva o dielo: Podkladová mapa pre projekt BAUM18.12.2013MAGTS1300202 GIS Services, s.r.o.
Zmluva o dielo: ortofotomapa pre projekt BAUM18.12.2013MAGTS1300201 EUROSENSE s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb18.12.2013MAGTS1300176171.60ROBINCO Slovakia s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb18.12.2013MAGTS1300177142.80ROBINCO Slovakia s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 67 68 69 70 -71- 72 73 74 75 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.