Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 66 67 68 69 -70- 71 72 73 74 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o poskytnutí stavebno-technického dozoru pre stavbu NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Bratislave, 1. časť30.5.2014  INFRAM SK, s.r.o.
Zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv čerpacích staníc28.5.2014  Peter Mariny, s.r.o.
Prevádzka a údržba pohyblivých schodov28.5.2014  Peter Mariny, s.r.o.
Zmluva o podnájme nebytových priestorov21.5.2014  Aliancia Stará Tržnica, občianske združenie
Smart Campus16.5.2014  SMARTIME s.r.o.
Zmluva o odvoze hnoja
Zmluva o odvoze hnoja uzatvorená medzi Hl. m. SR Bratislavou a Máriusom Pedersenom a.s., Opatvoská 1735, Trenčín na dobu 4 roky odo dňa jej podpísania.
Predmetom zmluvy je odvoz a zhodnotenie hnojového odpadu a prenájom kontajnera na odvoz hnoja.
Cena za dopravu, vývoz a zhodnotenie hnoja je 90 eur s DPH.
Zverejnená 14.5.2014.
 MsP/14/0000790.00Márius Pedersen, a.s., Trenčín
Zmluva na nákup nábytku MAGTS140007713.5.2014MAGTS1400077 DREVONA GROUP s.r.o.
ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ25.4.2014  CANEX connections, spol. s r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie realizácie aktivít "Externého konzultanta pre realizáciu"16.4.2014 5 400.00Ing. Igor Ripka IRDATA
Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie realizácie aktivít "Externého konzultanta pre systémovú architektúru"16.4.2014 5 400.00Ing. Igor Ripka IRDATA
Zmluva o dielo č. MAGTS140006315.4.2014MAGTS1400063 Slovenská Grafia a.s.
ZMLUVA O DIELO10.4.2014  Mobilita servis s.r.o
Zmluva o odchyte túlavých zvierat a zbere uhynutých zvierat4.4.2014  Sloboda zvierat
ZoD Územný generel dopravy Bratislava4.4.2014  Centrum dopravního výzkumu
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 654/20144.4.2014  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 2115/2012/EIB4.4.2014  Tatra banka, a.s.
Zml.o poskyt.odbor.prípr.č.MsP/14/00006
Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti 5 príslušníkov Mestskej polície Bratislava a vydanie potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy.
Zmluva uzatvorená 1.4.2014 medzi poskytovateľom mestom Nitra a objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Cena za predmet zmluvy je 2450 eur.
Zverejnená 3.4.2014.
3.4.2014MsP/14/000062 450.00mesto Nitra
Zmluva o dielo č. 006/20141.4.2014006/2014167.00Ing.Peter Horňák - Geo Work
Zmluva o splátkovom úvere č. 666/2014 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Podunajské Biskupice, s.r.o. - správcom bytového domu Bodrocká 20 a 22 v Bratislave21.3.2014  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve na nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
Dodatkom sa predlžuje platnosť Zmluvy na neprežitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie do 31.05.2014.
21.3.2014  SLOBODA ZVIERAT
Poistná zmluva č. 441900266912.3.20144419002669 Komunálna poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva číslo: 080802080111.3.20140808020801 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Zmluva o bežnom účte
Zriadenie bežného účtu číslo 5052469620/0900. Zmluva bola uzatvorená dňa 24.2.2014
26.2.2014  Slovenská sporiteľňa, a. s
Zmluva o splátkovom úvere č. 654/2014
Zmluva o splátkovom úvere č. 654/2014 a Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. - správcom bytového domu Jasovská 23 a 25 v Bratislave
8.2.2014654/2014 Tatra banka, a.s.
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ CLOUD SLUŽIEB
Dodávateľ sa pre objednávateľa zaväzuje poskytnúť služby CLOUD pre umiestnenie a prevádzkovanie web portálu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy www.bratislava.sk s dostatočnou šírkou pásma pripojenia na in terne t a bezpečnosťou údajov
a prevádzky.
12.2.2014MAGTS1400036 PERFORMANCE, s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 66 67 68 69 -70- 71 72 73 74 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.