Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 64 65 66 67 -68- 69 70 71 72 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
ZMLUVA O DIELO
Implementácia novej funkcionality podrobného sledovania rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislava
17.10.2014MAGTS1400167 INTELSOFT s.r.o.
Dodatok k zmluve o prevádzke systému vismo
Dodatok sa týka zmluvy o službách pre redakciu IN.BA
13.10.2014MAGTS1400156 WEBHOUSE, s. r. o,
Zmluva o dielo Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Integrovaný informačný systém Bratislavy projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy a servisná podpora.
10.10.2014MAGTS1400158 Lomtec.com a.s.
Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy je pravidelné zabezpečovanie vysielania priamych prenosov v digitálnom formáte, zhotovovanie audiovizuálnych záznamov zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a iných dohodnutých podujatí.
9.10.2014MAGTS1400157 DIGITEL, s. r. o.
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmetom zmluvy je záväzok audítora vykonať pre účtovnú jednotku audit ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za konsolidovaný celok za rok 2013
8.10.2014  Deloitte Audit s.r.o.
Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o marketingovej podpore podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy
Dodatok č. 3 sa týka zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie mediálneho priestoru hlavnému mestu v printových médiách.
7.10.2014MAGTS1400156 STAR Production, s. r. o
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 10/085/08
Dodatok č.3 k Zmluve o úvere č.10/085/08 zo dňa 23.7.2008 s Prima bankou Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina. Dodatok upravuje novú výšku úrokového rozpätia a amortizáciu úveru.
3.10.2014  Prima bankou Slovensko, a.s.
Rámcová zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
dopravné služby nákladným vozidlom
2.10.2014MAGTS 1400153262.50Dopravný podnik Bratislava a.s.
Zmluva o úvere
Poskytnutie peňažných prostriedkov formou účelového úveru.
26.9.20140858/14/80100 Československá obchodná banka, a.s.
Systém Automatickej požičovne mestských bicyklov (BIKE SHARING System)
Kúpna zmluva na systém automatickej požičovne bicyklov. Ide o sieť navzájom prepojených stojanov, bicykel je možné vrátiť na ktorejkoľvek inej stanici.
24.9.2014MAGTS1400143 HOMEPORT s.r.o.
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva na dodávku výpočtovej techniky
18.9.2014MAGTS1400144 Softline Services, a.s.
Zmapovanie vodorovného dopravného značenia.
Zmapovanie vodorovného dopravného značenia.
12.9.2014MAGTS 1400124 Eurosense s.r.o.
Zmluva o dielo č. objednávateľa: MAGSP 1400015
Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici – stavebné úpravy ostrovčekov Floriánske námestie
11.9.2014MAGSP 1400015 PROKOS s.r.o
Dodatok č. 8 k Mandátnej zmluve č. 01/2004
Dodatok č. 8 k Mandátnej zmluve č. 01/2004 zo 16.1.2004 v znení jej dodatkov č. 1-7 uzatvorený s H-Probyt, spol. s r.o. na výkon povinností sprácu objektu bytového domu Rezedová 3 v Bratislave
5.9.2014  H-Probyt, spol. s r.o.
Zmluva o polygrafických službách
Predmetom zmluvy je poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a dodaním propagačných tlačovín na základe aktuálnej potreby objednávateľa a ním zadaných objednávok podľa požadovanej technickej špecifikácie.
3.9.2014MAGTS1400130 DOLIS, s. r. o.
ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY NEPRETRŽITÉHO VÝKONU VYBRANÝCH ČINNOSTÍ VETERINÁRNEJ ASANÁCIE28.8.2014MAGTS1400129 Sloboda zvierat, občianske združenie
Sociologický prieskum
Cieľom prieskumu je zmapovať povedomie Bratislavčanov o verejných trhoviskách pre potreby projektu CENTRAL MARKETS
27.8.2014  Smart Choice, s.r.o.
Poistná zmluva
Poistka na zrealizované dielo - Integrovaná prestupná zstávka MHD
26.8.2014Poistná zmluva 808020831 Kooperativa poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva
Poistka na zrealizované dielo - TT Trenčianska
26.8.2014Poistná zmluva 808020832 Kooperativa poisťovňa, a.s.
Zmluva o dielo
Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť a vydať Environmentálnu brožúru
21.8.2014  Newport Educational Solutions, s.r.o.
Zmluva o dielo
Technické podklady pre návrh zmien a doplnkov
č. 05 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
18.8.2014MAGTS1400117 AUREX spol. s r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb
Príprava a organizácia Regionálneho finančného fóra
13.8.2014MAGTS1400120 BIC Bratislava spol. s r.o.
Dodatok k Zmluve o dielo č. č. O 65/2009 zo dňa 12.06.2009
Dodatok k Zmluve o dielo č. č. O 65/2009 zo dňa 12.06.2009 v znení dodatkov č. 1 - 3 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
12.8.2014  REMING CONSULT, a.s
Zmluva o úvere č. 5060122854 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a AUREKA, s.r.o. - správcom bytového domu Podhorského 3 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu domu.
11.8.2014  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená s PHC Garáže, s.r.o. na komplexnú správu objektu podzemných garáži na Uršulínskej ul. v Bratislave
8.8.2014  PHC Garáže, s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 64 65 66 67 -68- 69 70 71 72 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.