Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaRadené vzostupne Dodávateľ
Zmluva o poskytovaní služieb spracovania polohopisného a výškopisného zamerania na území Sadu Janka Kráľa
uzavretá podľa § 117 zákona č, 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods, 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník
Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie Sadu Janka Kráľa
20.11.2020MAGTS2000209 ALL GEO – Geodetická kancelária, s.r.o.
Poistná zmluva na poistenie majetku " inteligentná lavička"30.12.2016  Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 401 004 35913.11.2013MAGTS1300169 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistná zmluva číslo: 411 029 224 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva číslo: 411 029 224 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
30.6.2022MAGTS2200227673 199.76Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Zmluva o prenájme betlehemu
Predmetom tejto zmluvy je prenájom betlehemu na dobu určitú za účelom vytvorenia vianočnej atmosféry a bude umiestnený v podbráni Primaciálneho paláca
2.12.2014MAGTS 1400232 Alojz Machaj
Licencie Microsoft Windows server CAL
Licencie Microsoft Windows server CAL
30.12.2016 18 545.00Altrinia s. r. o.
Rámcová dohoda12.1.2021MAGTS2000238285 480.00Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.
Rámcová dohoda č. MAGTS2100036
Hlavné prehliadky, mimoriadna prehliadka, návrh prepočtu zaťažiteľností, návrh riešení a opatrení na inžinierskych objektoch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
17.5.2021MAGTS2100095238 800.00Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS2200169
Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (civilná zákazka) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky ,,Dodanie dvoch signalizačných prívesov, softvéru na správu".
7.6.2022MAGTS220016958 421.50amena display s.r.o.
Zmluva o dielo
Dodanie dvoch signalizačných vozíkov a softvéru na správu
29.7.2021MAGTS210016757 200.00amena display s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 102040033.9.2018MAGTS1800080 ANASOFT APR spol. s r.o.
Zmluva o zbere komunálneho odpadu
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava
3.12.2018B- 16/2018 Andrej Náter
Dodatok č. 11 k zmluve o dielo o zabezpečovaní čistiacich a upratovacích služieb MAGTS130005811.4.2013  ANTEX
Kúpna zmluva č. Z201712327_Z23.3.2017MAGTS1700086101 160.00AP MEDIA, s.r.o
ZMLUVA O DIELO číslo MAGTS1600130
Územný plán zóny Dunajská, zmeny a doplnky 2016
8.6.2016MAGTS1600130 aplus.sk, s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Poskytovanie služieb spočívajúce v zabezpečení zriadenia a prevádzkovania dynamického nákupného systému, súvisiace s činnosťou Objednávateľa ako verejného obstarávateľa.
25.4.2019MAGTS1900034 APUEN AKADÉMIA s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201515155_Z4.8.2015Z201515155_Z AQUA PRO, s r.o.
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb komplexného arboristického ošetrenia a výrubu stromov v areáli SJK a Tyršovho nábrežia
28.12.2021MAGTS2100370219 999.60Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb komplexného arboristického ošetrenia a výrubu stromov v areáli SJK a Tyršovho nábrežia
28.12.2021MAGTS2100369110 000.40Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní arboristických rezov stromov stromolezeckou technikou v Sade Janka Kráľa z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
Dodatok k Zmluve č. MAGTS2000204 zo dňa 13.11.2011 o poskytovaní arboristických rezov stromov stromolezeckou technikou v Sade Janka Kráľa z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
12.5.2021MAGTS210004158 053.60Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb arboristických rezov stromov stromolezeckou technikou v Sade Janka Kráľa z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
rámcová dohoda
2.6.2021MAGTS20210010625 920.00Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb arboristických rezov stromov stromolezeckou technikou v Sade Janka Kráľa z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
uzavretá podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“)
19.11.2020MAGTS200020452 800.00Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o.
Kúpna zmluva č. Z201540752_Z
Modernizácia programov ArcGIS pre územné plánovanie.
16.12.2015 2 895.20ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb
29.9.2021MAGBO2100089 ArcGEO Information Systems, spol. s r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb27.7.2020MAGTS2000111323 160.00ArcGEO Information Systems, spol. s r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.