Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené vzostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo - servisnej zmluve30.5.2012MAGTS120007776 540.80Intelsoft spol. s r.o.
Zmluva o dielo č. 11/20125.6.201211/2012134.50GKK-geodetická služba,s.r.o.
Zmluva o dielo č. 10/20125.6.201210/2012296.50GKK-geodetická služba,s.r.o.
Zmluva o dielo č. 012/20125.6.2012012/2012557.50Ing. Peter Horňák - Geo Work
ZMLUVA ČÍSLO: GBRAP0003U6Y o poskytovaní služieb údržby a podpory uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov6.6.2012GBRAP0003U6Y34 075.00GORDIC spol. s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo14.6.2012 18 600.00DOLIS s.r.o.
Licenčná zmluva č. VÚGK 20/201220.6.2012MAGTS12000889 000.00Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmetom zmluvy je záväzok audítora vykonať audit ročnej účtovnej uzávierky za rok 2011 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za konsolidovaný celok za rok 2011. Táto zmluva bola podpísaná dňa 21. 06. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II,
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava.
Zverejnené dňa: 21.06.2012
21.6.2012MAGTS1200084 Deloitte Audit, s. r. o., Digital park II
Zmluva o diele por. č. MsP/12/0000821.6.2012MsP/12/00008 Milan Golier - MEZO
Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení služieb mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2009-2018, Dodatok č. 02/2012 na rok 201222.6.2012  Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Zmluva o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2009 - 2018, Dodatok č. 01/2012 na rok 201222.6.2012  Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Kúpna zmluva č. MsP/12/00006 z 25.6.2012 uzavretá medzi kupujúcim Hl.m.SR a predávajúcim VEP spol. s.r.o.26.6.2012MAGTS1200095 VEP, spol. s r.o.
Dodatok č.2 k Zmluve o úvere9.7.201210/085/08 Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o dielo č. 15/201213.7.201215/20123 462.00ENPRO Consult, s.r.o.
Zmluva o splátkovom úvere č. 2057/201213.7.20122057/2012 TATRA BANKA, a.s.
Licenčná zmluva18.7.2012MAGTS120010810 992.00E&S Software, s.r.o.
Zmluva MsP/12/00013 o akceptácii platobných kariet.20.7.201212/00013 Československá Obchodná Banka a. s.
Servisná zmluva na klimatizácie25.7.2012MAGTS1200094 Ivan Habala HA-PE
Zmluva o diele uzatvorená medzi hl.m.SR Bratislava a NOPE a.s. č. MsP/12/00014
Predmet zmluvy - realizácia optického pripojenia od kamery K 619 na Hodžovom nám. po budovu MsP na Gunduličovej ul.č.10
Dátum zverejnenia: 01.08.2012
1.8.2012149/507/12 NOPE a.s.
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny.
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny podnikom ZSE Energia, a.s., ktorým sa upravuje zoznam odberných miest, objednávka odberu elektriny a objednávka rezervovanej kapacity pre všetky odberné miesta hlavného mesta SR Bratislavy.
Dodatok bol podpísaný 28.7.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení.
1.8.2012MAGTS1200115 ZSE Energia, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny.
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny podnikom ZSE Energia, a.s., ktorým sa upravuje zoznam odberných miest, objednávka odberu elektriny a objednávka rezervovanej kapacity pre všetky odberné miesta hlavného mesta SR Bratislavy.
Dodatok bol podpísaný 27.3.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení.
1.8.2012MAGTS1200114 ZSE Energia, a.s
Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve o spolupráci
Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve o spolupráci, ktorým sa upravuje poskytovanie elektronických komunikačných služieb spoločnosťou Slovak Telekom
1.8.2012MAGTS1200113 Slovak Telekom, a.s.
Zmluvy o dielo na vodorovné dopravné značenie
Zmluvy o dielo na vodorovné dopravné značenie s firmou SAROUTE. s.r.o.. Jedná sa o zabezpečenie obnovy vodorovného značenia - plošné znaky t.j. priechody, stop čiary, šípky,tiene, nápisy a o obnovu vodiacich a deliacich čiar.
2.8.2012001/2012 SAROUTE. s.r.o.
Zmluva o pripojení odberného elektrického miesta6.8.2012  Západoslovenská energetika, a.s.
Kúpna zmluva na dodávku tovaru7.8.2012MAGTS1200105164 560.00Büroprofi Kanex Slovakia s. r. o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.