Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené zostupne ČísloCenaDodávateľ
Zmluva č. MsP/94/00001 o zriadení prípojky a zabezpečení televízneho a rozhlasového príjmu
Zmluva č. MsP/94/00001 o zriadení prípojky v ubytovni mestskej polície na Kadnárovej 98 a o zabezpečení televízneho a rozhlasového signálu uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou - Mestskou políciou a spoločnosťou UPC Broadband Slovakia, s.r.o. na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je zriadenie prípojky na Kadnárovej 98 a zabezpečenie televízneho a rozhlasového signálu.
Platba je vopred a vychádza sa z cenníka.

Zverejnená: 1.6.2016.
1.6.2016MsP/94/00001 UPC Broadband Slovakia, s.r.o.
Licenčná zmluva č. MsP/22/00019
Licenčná zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava a nadobúdateľom Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: udelenie licencie na použitie sekvencií z audiovizuálnych záznamov spravodajských šotov.
Cena: predbežná odmena 320 € bez DPH.
Dátum zverejnenia: 12.04.2022.
12.4.2022MsP/22/00019320.00Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava
Kúpna zmluva č. MsP/22/00013
Kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislavy a predávajúcim IRDistribution, a.s., Ivanská cesta 3421/65, 82104 Bratislava.
Predmet zmluvy: mobilné telefóny.
Cena: 9368 € bez DPH, 11241,60 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 05.04.2022.
5.4.2022MsP/22/000139 368.00IRDistribution a.s, Ivanská cesta 3421/65, 821 04 Bratislava
MsP/22/00002 Poistná zmluva (Dodatok č. 17), číslo 8012024785
Poistná zmluva (Dodatok č.17), číslo 8012024785, č. MsP/22/00002 uzatvorená medzi Poisťovňou Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava a Poistníkom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Predmet zmluvy: poistenie MsP.
Cena: 13376,92 € s daňou poistenia, 12386,04 € bez dane z poistenia.
Dátum zverejnenia: 11.02.2022.
11.2.2022MsP/22/0000213 376.92Kopeerativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
Dodatok č. 1 MsP/21/00072 k Zmluve č. MsP/21/00020
Dodatok č. 1 MsP/21/00072 k Rámcovej dohody číslo MsP/21/00020 uzatvorenej medzi Objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a Dodávateľom Krmivo s.r.o., J. Kalinčiaka 477/5, 018 41, Dubnica nad Váhom.

Predmet dodatku: Možnosť zmeny jednotkovej ceny.
20.1.2022MsP/21/00072 Krmivo s.r.o, J. Kalinčiaka 477/5, 018 41 Dubnica nad Váhom
Rámcová dohoda č. MsP/21/00071
Rámcová dohoda na dodanie služobnej obuvi uzavretá medzi odberateľom Hlavné mesto SR Bratislava a dodávateľom Sabrina Modelle, Pri Podlužianke 3, Levice.
Predmet dohody: dodanie služobnej obuvi.
Cena: max. 78181,50 € bez DPH.
Dátum zverejnenia: 28.12.2021.
28.12.2021MsP/21/0007178 181.50Sabrina Modelle, Pri Podlužianke 3, Levice
Rámcová dohoda č. MsP/21/00068
Rámcová dohoda uzavretá medzi objednávateľom Hlavné mesto SR Bratislava a zhotoviteľom K4FIN, s r.o., Zhorínska 33, 84103 Bratislava.
Predmet: Modernizácia a rozširovanie mestského kamerového systému hlavného mesta SR Bratislavy spojeného s poskytovaním záručného a pozáručného servisu.
Cena: max. 568.024,00 € bez DPH, 681.628,80 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 14.12.2021.
14.12.2021MSP/21/00068568 024.00K4FIN, s.r.o., Zhorínska 33, 84103 Bratislava
Kúpna zmluva č.Z202119755_Z, č. MsP/21/00063
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a dodávateľom XEVOS Solutions s.r.o., 28 října 1584/281,70900 Ostrava, Česká republika.
20.10.2021MsP/21/0006315 583.33XEVOS Solutions s. r.o.
Rámcová dohoda na dodanie služobných uniforiem č. MsP/21/00060
Rámcová dohoda na dodanie služobných uniforiem medzi odberateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a dodávateľom SABRINA MODELLE, s. r. o., Pri Podlužianke 3, Levice.
Predmet zmluvy: služobná rovnošata, popis v prílohe č. 1
Cena: max. 24420 € bez DPH
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
20.10.2021MsP/21/0006024 420.00Sabrina Modelle, s.r.o.
Rámcová dohoda MsP/21/00020 o dodávkach krmiva pre služobné psy
Rámcová dohoda uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spol. KRMIVO s.r.o., J.Kalinčiaka 5 Dubnica nad Váhom. Predmetom dohody sú dodávky krmiva pre služobné psy MsP podľa objednávok do celkovej hodnoty rámcovej dohody 17.949,60 € s DPH. Zverejnené dňa 21.4.2021.
21.4.2021MsP/21/0002017 949.60Krmivo s.r.o.
Zmluva MsP/21/00019 o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Zmluva uzatvorená dňa 12.04.2021 medzi obj. Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spol. EWORKS.sk s.r.o., Hlboká 7 Nitra. Predmetom zmluvy je bezodplatné zhotovenie internetovej stránky pre MsP a jej prenájom za sumu 29,-€ mesačne bez DPH. Zverejnené dňa 21.4.2021.
21.4.2021MsP/21/00019 EWORKS.sk s.r.o.
Dodatok č. 1 k ZoD č. MsP/20/000466.4.2021MsP/21/00018 HN Systems, s.r.o.
Rámcová dohoda č. Z20214960_Z - MsP/21/00017
Objednávateľ uzatvoril so spoločnosťou CEAN TONERY, s.r.o. rámcovú dohodu na dodávku originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov
6.4.2021MsP/21/0001720 499.00CLEAN TONERY, s.r.o.
Kúpna zmluva - MsP/21/00016
Kupujúci od spoločnosti SELVIT, spol. s r.o. kupuje automatický defibrilátor AED ZOLL Plus pre príslušníkov MsP na záchranu ľudských životov počas výkonu služby
6.4.2021MsP/21/000161 198.80SELVIT, spol. s r.o.
Zmluva o poskytnutí odberného miesta elektrickej energie
Zmluvy s poskytovateľom - Mestská knižnica v Bratislave o poskytnutí odberného miesta elektrickej energie a osadenie podružného merača
12.2.2021MsP/21/00006 Mestská knižnica v Bratislave
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme3.2.2021MsP/21/000015 052.48Technopol International, a.s.
MsP/20/00046 - Zmluva o dielo
Zmluva o dielo so zhotoviteľom HN Systems, s.r.o. na rozšírenie mestského kamerového systému o jedenásť (11) kamier s napojením do existujúcej dátovej siete
16.12.2020MsP/20/0004614 339.00HN Systems, s.r.o.
MsP/20/00045 - Kúpna zmluva
Kúpna zmluva so spoločnosťou NABIMEX, s.r.o. na nákup kancelárskeho nábytku
16.12.2020MsP/20/000457 479.00NABIMEX, s.r.o.
Dodatok č. 5 k Zmluve o akceptácii platobných kariet23.11.2020MsP/20/00043 ČSOB, a.s.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1004375001
Poskytovanie mobilných elektronických komunikačných služieb
20.11.2020MsP/20/00041 SWAN Mobile, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve 1Box RACK/00/201318.11.2020MsP/20/00038 NAM Slovakia s.r.o.
MsP/20/00037 - Čiastková Kúpna zmluva č. 28 k Rámcovej dohode
Čiastková KZ č. 28 s dodávateľom AUTOCONT, s.r.o. na dodávku 10 ks notebookov a 2 ks multifunkčných tlačiarní. Cena dodávky s DPH je 14 203,20 EUR.
3.12.2020MsP/20/0003714 203.20AUTOCONT, s.r.o.
Dodatok č. 4 k Zmluve o akceptácii platobných kariet
Rozšírenie akceptácie platobných kariet o nové obchodné miesta
1.11.2020MsP/20/00034 ČSOB, a.s.
MsP/20/00033 Kúpna zmluva č. Z202026655_Z
Kúpna zmluva na propagačný materiál s potlačou MsP
28.10.2020MsP/20/000332 897.00Hauerland spol. s r.o.
MsP/20/00032 - Rámcová dohoda č. Z202026625_Z
Rámcová dohoda na výstrojné súčiastky pre príslušníkov MsP
28.10.2020MsP/20/0003218 238.80SABRINA MODELLE s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.