Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené zostupne ČísloCenaDodávateľ
Dohoda o prevode vlastníctva PD k TT P-VN13.6.2013N 15/2013 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodatok 4 k zmluve č. 2/2010 o dodávke tepla
Dodatok 4 k zmluve č. 2/2010 o zabezpečení dodávky tepla uzatvorený medzi dodávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a odberateľom Agentúrou SMETR, s. r. o., Súmračná 25, Bratislava.
Týmto dodatkom sa príloha č. 1 zmluvy č. 2/2010 v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 zrušuje a v celom rozsahu nahrádza znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku v ktorom je stanovená cena za dodávku 1 MWh tepla.

Zverejnené: 30.4.2019.
30.4.2019MsP-19-00015105.00Hlavné mesto SR
Dodatok 3 k zmluve č. MsP/17/00028 o dodávke tepla
Dodatok 3 z zmluve č. MsP/17/00028 o zabezpečení dodávky tepla uzatvorený medzi zmluvnými stranami Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a spoločnosťou Gunduličova, s. r. o., Pestovateľská 2, Bratislava.
Týmto dodatkom sa príloha č. 1 zmluvy MsP/17/00028 v znení dodatku 1 a dodatku 2 zrušuje a v celom rozsahu nahrádza znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku v ktorom je stanovená cena za dodávku 1 MWh tepla.

Zverejnené: 30.4.2019
30.4.2019MsP-19-00014105.00Hlavné mesto SR
Zmluva odborná príprava MsP/19/00012
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a poskytovateľom mestom Nitra.
Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Cena za predmet zmluvy je 1470 € s DPH.

Zverejnená: 11.4.2019.
11.4.2019MsP-19-000121 470.00Mesto Nitra
Nájomná zmluva strelnica MsP/19/00003
Nájomná zmluva č. MsP/19/00003 uzatvorená medzi prenajímateľom Hunter Club, s.r.o., Haburská 37, Bratislava a nájomcom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom je poskytnutie priestorov strelnice za účelom výkonu strelieb príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Celková cena je 4.950 € s DPH.

Zverejnená: 3.4.2019.
3.4.2019MsP-19-000034 950.00Hunter Club s.r.o.
Zmluva o dielo STENA MsP/18/00044
Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou avesys, spol. s r. o., Dolná 62, Modra.
Predmetom je vybudovanie monitorovacej steny na pracovisku Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave na Špitálskej ulici.

Cena za predmet zmluvy je 27540 € s DPH.


Zverejnená: 30.1.2019.
30.1.2019MsP-18-0004427 540.00avesys, spol s r. o.
Rámcová dohoda tonery MsP/18/00041
Rámcová dohoda uzatvorená 21.11.2018 medzi objednávateľom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou CLEAN TONERY, s. r. o., Za Hradbami 27, Pezinok.
Predmetom je dodanie tonerov pre tlačiarne pre potreby Mestskej polície Bratislava. Cena za predmet zmluvy je 16 500 € s DPH.

Zverejnená: 26.11.2018
26.11.2018MsP-18-0004116 500.00CLEAN TONERY
Zmluva o výpožičke psa Keyron MsP/18/00040
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi požičiavateľom a vypožičiavateľom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavy, na základe ktorej požičiavateľ prenecháva vypožičiavateľovi do bezodplatného dočasného užívania predmet výpožičky.
Predmetom výpožičky je pes Keyron, zaradený do stavu služobných psov Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená: 28.11.2018.
28.11.2018MsP-18-00040 Peter Bella
Zmluva o poskytnutí služieb End. MsP/18/00039
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená medzi objednávateľom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a poskytovateľom Ing. Zoltán Endrész, Levice.
Predmetom je záväzok zabezpečiť pre objednávateľa podporu a servis v súvislosti s prevádzkou informačného systému Centrála.
Cena je 19 990 € bez DPH.

Zverejnená: 18.2.2019.
18.2.2019MsP-18-0003919 990.00Ing. Zoltán Endrész
Rámcová dohoda samolepky MsP/18/00038
Rámcová dohoda uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Bittner print s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava.
Predmetom je výroba a dodanie samolepiek. Cena za predmet je 1 730,30 € s DPH.


Zverejnená: 21.11.2018.
21.11.2018MsP-18-000381 730.00Bittner print s.r.o.
Rámcová servisná dohoda Morez MsP/18/00037
Rámcová servisná dohoda uzatvorená medzi objednávateľom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a poskytovateľom spoločnosťou MOREZ GROUP, a. s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom je zabezpečovanie pozáručného servisu, údržby, odstraňovanie porúch na bezpečnostných kamerách.
Cena za predmet dohody je 49 999 € bez DPH.


Zverejnená: 27.11.2018.
27.11.2018MsP-18-0003749 999.00MOREZ GOUP a. s.
Zmluva o dielo podkúvanie MsP/18/00034
Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Ján Ohrablo, Posádka 679, Dvorníky.
Predmetom zmluvy je podkúvanie služobných koní Mestskej polície Bratislava.
Cena za predmet zmluvy je 10 920 € s DPH.

Zverejnená: 20.11.2018.
20.11.2018MsP-18-0003410 920.00Ján Ohrablo
Zmluva o výpožičke monitorovacie auto MsP/18/00032
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a požičiavateľom spoločnosťou FT Technologies, a. s., U Sokolovny 253, 783 14 Bohuňovice, Česká republika.
Predmetom výpožičky je osobné monitorovacie testovacie vozidlo pre účely Mestskej polície Bratislava, ktoré požičiavateľ zveruje vypožičiavateľovi do bezplatného užívania.


Zverejnená: 16.10.2018.
16.10.2018MsP-18-00032 FT Technologies a. s.
Čiast. kúp. zml. Auto Cont MsP/18/00031
Čiastková kúpna zmluva č. 10, por. č. MsP/18/00031 k Rámcovej dohode uzatvorená medzi kupujúcim hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a predávajúcim spoločnosťou Autocont s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava.
Predmetom kúpy je výpočtová technika. Cena za predmet kúpy je 9898,80 € s DPH.


Zverejnená: 27.11.2018.
27.11.2018MsP-18-000319 898.00Autocont s. r. o.
Zmluva o poskytovaní služieb MsP-18-00030
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou RODEX CAR, s.r.o., Komárňanská 83, Bratislava.
Predmetom zmluvy je servis a údržba motorových vozidiel.
Cena za predmet zmluvy je 30 700 € s DPH.

Zverejnená: 8.10.2018.
8.10.2018MsP-18-0003030 700.00RODEX CAR s.r.o.
Zmluva o odbornej príprave MsP/18/00029
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy MsP/18/00029 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom mestom Nitra.
Predmetom je vykonanie odbornej prípravy a skúšky spôsobilosti príslušníkov Mestskej polície Bratislava v školiacom stredisku MsP v Nitre.
Cena za predmet zmluvy je 2450 € s DPH.


Zverejnená: 3.10.2018.
3.10.2018MsP-18-000292 450.00Mesto Nitra
Zmluva o dielo kopír.stroje MsP/18/00021
Zmluva od dielo MsP/18/00021 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavým mestom Slovenskej republiky Bratislavou a zhotoviteľom TREND SLOVAKIA, s.r.o., Rumančeková 28, Bratislava.
Predmetom je servis, oprava a údržba kopírovacích strojov Mestskej polície Bratislava.
Finančný limit za predmet diela je 6 874,08 eura bez DPH.
Zverejnená: 19.6.2018.
19.6.2018MsP-18-000216 874.00TREND SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva o zabezp. služieb v odpadovom hosp. MsP/18/00018
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín.
Predmetom je odvoz a zhodnotenie hnojového odpadu a prenájom kontajnera.
Cena je 7 728 eur.

Zverejnená: 4.6.2018
4.6.2018MsP-18-000187 728.00Marius Pedersen, a.s.
Zmluva o dielo imobilizéry MsP/18/00017
Zmluva o dielo MsP/18/00017 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Markon s.r.o., Nad Dunajom 6, Bratislava.
Predmetom je výroba a oprava mechanických imobilizérov pre potreby Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Cena s DPH je 31 962,60 eura.

Zverejnená: 8.6.2018.
8.6.2018MsP-18-0001731 962.00Markon s.r.o.
Dodatok 3 por. č. MsP/18/00016 k Zmluve č. MsP/10/00001
Dodatok 3 por. č. MsP/18/00016 k Zmluve č. MsP/10/00001 uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Agentúrou SMER, s.r.o., Súmračná 25 Bratislava.
Predmetom je nahradenie prílohy č. 1 Zmluvy MsP/10/00001 znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku.
Cena tepla za 1 MWh je 110,42 eura s DPH.
Zverejnená: 30.4.2018.
30.4.2018MsP-18-00016110.00Agentúra SMER s.r.o.
Dod.2 por. č. MsP/18/00015 k Zml.č.MsP/17/00028
Dodatok 2 por. č. MsP/18/00015 k Zmluve MsP/17/00028 uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Gunduličova s.r.o, Pestovateľská 2, Bratislava.
Predmetom je náhrada prílohy č. 1 Zmluvy MsP/17/00028 znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku.
Cena tepla za 1 MWh je 110,42 eura s DPH.
Zverejnená: 30.4.2018.
30.4.2018MsP-18-00015110.00Gunduličova s.r.o.
Poistná zmluva Kooperatíva MsP/18/00009
Poistná zmluva MsP/18/00009 uzatvorená medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a poisťovňou Kooperatíva poisťovňa, a. s. VIG, Štefanovičova 4, Bratislava.
Predmetom je poistenie hnuteľného, nehnuteľného majetku, hospodárskych zvierat.
Celkové ročné poistné je 11.476,93 eura.

Zverejnená: 27.3.2018.
27.3.2018MsP-18-0000911 476.00Kooperatíva, poisťovňa
Čiastková kúpna zmluva výpočtová technika MsP/18/00005
Čiastková kúpna zmluva MsP/18/00005 k Rámcovej dohode uzatvorená medzi kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a predávajúcim AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Bratislava.
Predmetom zmluvy je dodanie predmetu kúpy uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy - výpočtová technika.
Zverejnená: 10.4.2018.
10.4.2018MsP-18-000057 133.00AutoCont SK a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb-radiátory MsP/17/00032
Zmluva o poskytovaní služieb MsP/17/00032 uzatvorená 19.6.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom KLIMÍK SK, s. r. o., Bitarová 170, Žilina.
Predmetom zmluvy je výmena radiátorových ventilov na veliteľstve MsP Bratislava na Gunduličovej ul. 10.
Cena predmetu zmluvy je 6 207 eur vrátane DPH.

Zverejnená: 21.6.2017.
21.6.2017MsP-17-000326 207.00KLIMÍK SK, s.r.o.
Zmluva o dodávke tepla MsP/17/00028
Zmluva č. MsP/17/00028 o zabezpečení dodávky tepla uzatvorená 20.6.2017 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou ako dodávateľom tepla a spoločnosťou GUNDULI4OVA, s. r. o., ako odberateľom. Je uzatvorená na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je zabezpečenie dodávky tepla pre odberateľa do objektu na Gunduličovej ul. 8.
Cena predmetu zmluvy je 70,38 eura s DPH.

Zverejnená: 26.6.2017.
26.6.2017MsP-17-0002870.00Hlavné mesto SR Bratislava

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.