Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené zostupne ČísloCenaDodávateľ
Kúpnej zmluvy č.Z2015258566_Z
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa na dodanie technického zariadenia Komunálny vysávač, alebo ekvivalent tohto zariadenia za dodržania všetkých požadovaných parametrov, pre zabezpečenie čistiacich prác verejných priestranstiev.
3.12.2015Z201528566_Z MERKUR SLOVAKIA, s.r.o.,
Preklad odborného textu do maďarského jazyka
Preklad odborného textu do maďarského jazyka
20.10.2015Z201524731_Z ELFI, s. r. o.
Zmluva o dielo Z201515478_Z4.8.2015Z201515478_Z Ján Hudák SENEL
Kúpna zmluva č. Z201515475_Z
Nákup výpočtovej techniky.
13.7.2015Z201515475_Z64 500.00Školská technika s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201515155_Z4.8.2015Z201515155_Z AQUA PRO, s r.o.
Rámcová dohoda3.11.2020Z_202027533_Z27 800.00MK ILLUMINATION, s. r. o.
Rámcová dohoda
žiarovkové reťaze vrátane žiaroviek
2.11.2020Z_202027041_Z16 400.00MK ILLUMINATION, s. r. o.
Rámcová dohoda
vianočná výzdoba na stĺp verejného osvetlenia
2.11.2020Z_202027040_Z36 999.00TOMLUX, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. VÚGK 20/2012Z7.8.2013VÚGK 20/2012Z Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Pomocné práce
pomocné upratovacie a čistiace práce vnútorných priestorov a vonkajších priestorov ; záhradnícke práce; ručné pomocné práce súvisiace so zimou údržbou komunikácií a ručná manipulácia s bremenami
23.12.2015ÚVV a ÚVTOS-7-23/34-2015 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
Pomocné upratovacie a čistiace práce vnútorných priestorov a vonkajších priestorov (ručné zametanie a čistenie komunikácií (chodníkov) vrátane vyzbierania papierov, odpadu, zeleného biologického odpadu, vyprázdňovanie košov a povrchové čistenie kanalizačných zberných košov); záhradnícke práce (polievanie, odburiňovanie, kosenie trávy a strihanie porastov záhradnou technikou); ručné pomocné práce súvisiace so zimou údržbou komunikácií (chodníkov) a ručná manipulácia s bremenami (prenášanie kancelárskeho vybavenia, spisových materiálov resp. vykladanie a nakladanie materiálu)
16.10.2015ÚVV a ÚVTOS -7-7/34 - 2015 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1, 00738255
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb so spoločnosťou Cityrent, s. r. o. v celkovej sume 6 000 Eur.
Zabezpečenie pohotovostnej a prepravnej služby pre ľudí bez domova do nocľahárne alebo iného určeného miesta
20.12.2021SSV/ODB/025/20216 000.00CityRent, s. r. o.
Rámcová dohoda
Predmetom dohody je úprava vybraných práv a povinností Hlavného mesta a Platformy, ktoré súvisia s ich vzájomnou spoluprácou na poskytovaní služieb vzdelávania a odborných konzultácií.
21.7.2021SSV/ODB/011/20214 166.67Platforma pro sociální bydlení, z. s.
Zmluva o splátkovom úvere č. S03933/2011 a Zmluva o záložnom práve k pohľadávkam uzavretá medzi Tatra bankou, a.s Bratislava a H-Probytom, spol. s r.o. - správcom bytového domu Povraznícka 18 - Šancová 48 v Bratislave22.12.2011S03933/2011 TATRA BANKA a.s.
Zmluva č. PZ00199065001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00199065001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Bagarova 20 v Bratislave
16.6.2015PZ00199065001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. PZ00195889001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00195889001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Plickova 9
5.3.2015PZ00195889001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. PZ00193443001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00193443001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto NP - PNS Mierová ul.
12.11.2014PZ00193443001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. PZ00192432001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00192432001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Čapajevova 5
12.11.2014PZ00192432001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. PZ00189847001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00189847001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto parkovisko Andrusovova ul.
12.11.2014PZ00189847001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Poistná zmluva
Poistka na zrealizované dielo - TT Trenčianska
26.8.2014Poistná zmluva 808020832 Kooperativa poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva
Poistka na zrealizované dielo - Integrovaná prestupná zstávka MHD
26.8.2014Poistná zmluva 808020831 Kooperativa poisťovňa, a.s.
ZMLUVA na nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie27.9.2012OZP/12/02 SLOBODA ZVIERAT
Odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch na území Bratislavy20.12.2011OZP/11/04 A.S.A. SLOVENSKO spol. s. r. o.
Dohoda o postúpení práv a povinností k TT P-VN13.6.2013o 47/2013 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia“3.3.2020nefp000021767 850.00Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.