Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 -81- 82 83 84 85 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené vzostupne ČísloCenaDodávateľ
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy MsP/20/00008
Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená medzi Objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom Mestom Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra. Predmetom zmluvy je poskytnutie odbornej prípravy pre príslušníkov MsP Bratislava. Cena predmetu zmluvy je 8.820,-€ s DPH. Zverejnené 3.3.2020.
 MsP/20/00008 Mesto Nitra
Rámcová servisná dohoda MsP/20/00010
Rámcová servisná dohoda medzi objednávateľom Hlavné mesto SR Bratislava a poskytovateľom Safe Guard s. r. o.
Predmet zmluvy: zabezpečovanie pozáručného servisu a údržby, odstraňovanie porúch a nedostatkov vzniknutých na kamerách, serveroch, pracovných staniciach, zobrazovacích jednotkách, sieťových prvkoch atď. po pripojenie do dátovej siete objednávateľa.
Cena: Celková cena za plnenie predmetu nemôže presiahnuť sumu 69.999,- € bez DPH.
Dátum zverejnenia: 08.09.2020.
 MsP/20/00010  
Zmluva o dielo na výrobu a opravu imobilizérov
ZoD na výrobu a opravu imobilizérov pre potreby MsP medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Markon s.r.o..
Doba účinnosti ZoD je 3 roky
Hodnota zákazky je 55 254,-EUR s DPH
22.1.2021MsP/20/0002455 254.00Markon s.r.o.
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy MsP/20/00026
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti uzatvorená medzi poskytovateľom Mestom Nitra, Štefánikova tr. 60, Nitra a objednávateľom Hlavným mestom DSR Bratislavou. Predmetom zmluvy je poskytnutie služby - kurz odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti. Cena predmetu zmluvy je 5 880,-€ s DPH. Zverejnené 10.07.2020.
 MsP/20/00026  
Zmluva o prevádzkovaní kamerového systému
Zmluva o prevádzkovaní kamerového systému zo Zastávkových informačných tabúľ
Zverenie kamerového systému zo Zastávkových informačných tabúľ do prevádzky prevádzkovateľa v rozsahu miest uvedených v Prílohe č. 1.
Prevádzkovateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a zadávateľ Dopravný podnik, a.s., Olejárska 1, 814 52 Bratislava, IČO: 00492736
30.7.2020MsP/20/00027  
MsP/20/00029 - Kúpna zmluva
Kúpna zmluva na Kovové šatňové skrine, lavice a stojanové vešiaky
26.10.2020MsP/20/000292 460.96NABIMEX, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy
Vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov MsP v Školiacom a výcvikovom stredisku MsP v Nitre
7.10.2020MsP/20/000305 880.00Mesto Nitra
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z202024981_Z
Nákup licencií platformy Microsoft Office 365
14.10.2020MsP/20/0003115 576.00XEVOS Solutions s.r.o.
MsP/20/00032 - Rámcová dohoda č. Z202026625_Z
Rámcová dohoda na výstrojné súčiastky pre príslušníkov MsP
28.10.2020MsP/20/0003218 238.80SABRINA MODELLE s.r.o.
MsP/20/00033 Kúpna zmluva č. Z202026655_Z
Kúpna zmluva na propagačný materiál s potlačou MsP
28.10.2020MsP/20/000332 897.00Hauerland spol. s r.o.
Dodatok č. 4 k Zmluve o akceptácii platobných kariet
Rozšírenie akceptácie platobných kariet o nové obchodné miesta
1.11.2020MsP/20/00034 ČSOB, a.s.
MsP/20/00037 - Čiastková Kúpna zmluva č. 28 k Rámcovej dohode
Čiastková KZ č. 28 s dodávateľom AUTOCONT, s.r.o. na dodávku 10 ks notebookov a 2 ks multifunkčných tlačiarní. Cena dodávky s DPH je 14 203,20 EUR.
3.12.2020MsP/20/0003714 203.20AUTOCONT, s.r.o.
Dodatok č. 2 k Zmluve 1Box RACK/00/201318.11.2020MsP/20/00038 NAM Slovakia s.r.o.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1004375001
Poskytovanie mobilných elektronických komunikačných služieb
20.11.2020MsP/20/00041 SWAN Mobile, a.s.
Dodatok č. 5 k Zmluve o akceptácii platobných kariet23.11.2020MsP/20/00043 ČSOB, a.s.
MsP/20/00045 - Kúpna zmluva
Kúpna zmluva so spoločnosťou NABIMEX, s.r.o. na nákup kancelárskeho nábytku
16.12.2020MsP/20/000457 479.00NABIMEX, s.r.o.
MsP/20/00046 - Zmluva o dielo
Zmluva o dielo so zhotoviteľom HN Systems, s.r.o. na rozšírenie mestského kamerového systému o jedenásť (11) kamier s napojením do existujúcej dátovej siete
16.12.2020MsP/20/0004614 339.00HN Systems, s.r.o.
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme3.2.2021MsP/21/000015 052.48Technopol International, a.s.
Zmluva o poskytnutí odberného miesta elektrickej energie
Zmluvy s poskytovateľom - Mestská knižnica v Bratislave o poskytnutí odberného miesta elektrickej energie a osadenie podružného merača
12.2.2021MsP/21/00006 Mestská knižnica v Bratislave
Kúpna zmluva - MsP/21/00016
Kupujúci od spoločnosti SELVIT, spol. s r.o. kupuje automatický defibrilátor AED ZOLL Plus pre príslušníkov MsP na záchranu ľudských životov počas výkonu služby
6.4.2021MsP/21/000161 198.80SELVIT, spol. s r.o.
Rámcová dohoda č. Z20214960_Z - MsP/21/00017
Objednávateľ uzatvoril so spoločnosťou CEAN TONERY, s.r.o. rámcovú dohodu na dodávku originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení a kopírovacích strojov
6.4.2021MsP/21/0001720 499.00CLEAN TONERY, s.r.o.
Dodatok č. 1 k ZoD č. MsP/20/000466.4.2021MsP/21/00018 HN Systems, s.r.o.
Zmluva MsP/21/00019 o zhotovení a prenajatí internetovej stránky
Zmluva uzatvorená dňa 12.04.2021 medzi obj. Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spol. EWORKS.sk s.r.o., Hlboká 7 Nitra. Predmetom zmluvy je bezodplatné zhotovenie internetovej stránky pre MsP a jej prenájom za sumu 29,-€ mesačne bez DPH. Zverejnené dňa 21.4.2021.
21.4.2021MsP/21/00019 EWORKS.sk s.r.o.
Rámcová dohoda MsP/21/00020 o dodávkach krmiva pre služobné psy
Rámcová dohoda uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spol. KRMIVO s.r.o., J.Kalinčiaka 5 Dubnica nad Váhom. Predmetom dohody sú dodávky krmiva pre služobné psy MsP podľa objednávok do celkovej hodnoty rámcovej dohody 17.949,60 € s DPH. Zverejnené dňa 21.4.2021.
21.4.2021MsP/21/0002017 949.60Krmivo s.r.o.
Rámcová dohoda na dodanie služobných uniforiem č. MsP/21/00060
Rámcová dohoda na dodanie služobných uniforiem medzi odberateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a dodávateľom SABRINA MODELLE, s. r. o., Pri Podlužianke 3, Levice.
Predmet zmluvy: služobná rovnošata, popis v prílohe č. 1
Cena: max. 24420 € bez DPH
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
20.10.2021MsP/21/0006024 420.00Sabrina Modelle, s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 -81- 82 83 84 85 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.