Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 75 76 77 78 -79- 80 81 82 83 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené vzostupne ČísloCenaDodávateľ
Kúpna zmluva MsP/15/00004 - náboje
Kúpna zmluva č. MsP/15/00004 uzatvorená 31.3.2015 na dobu 4 rokov odo dňa podpisu medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim ERIK JV s.r.o., Strečnianská 4 Bratislava, s finančným limitom 8000 eur s DPH.
Predmetom zmluvy je dodávka tovaru kupujúcemu - náboje kalibru 9 mm Luger pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená: 31.3.2015.
31.3.2015MsP/15/00004 ERIK JV s.r.o.
Zmluva č. MsP/15/00008 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Zmluva č. MsP/15/00008 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy uzatvorená 22.5.2015 medzi žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa na základe žiadosti žiadateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS. Cena za pripojenie je 125,82 eura s DPH.
Zverejnená: 22.5.2015.
22.5.2015MsP/15/00008125.00Západoslovenská distribučná, a.s.
Čiastková zmluva o dielo č. 7, por. č. MsP/15/00010 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 7, por. č. MsP/15/00010 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Petržalka, Rovniankova ul. Fedinova ul., Mlynarovičova ul.
Celková cena je 17.718,50 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015
29.6.2015MsP/15/0001017.72Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva č. 8 por. č. MsP/15/00011 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 8, por. č. MsP/15/00011 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89 Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Ružinov, Mlynské Nivy, Papánkovo nám., Miletičova ul. a Dulovo nám.
Celková cena je 13.635,98 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015
29.6.2015MsP/15/0001113.64Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva o dielo č. 9, por. č. MsP/15/00012 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 9, por. č. MsP/15/00012 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Staré Mesto, Šafárikova ul.
Celková cena je 2.465,46 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015
29.6.2015MsP/15/000122.65Morez Group, a.s.
Zmluva o výpožičke psa MsP/15/00017
Zmluva o výpožičke č. MsP/15/00017 uzatvorená 28.8.2015 medzi požičiavateľom Ľubošom Adamusom, služobne zaradeným na Stanici jazdeckej polície a kynológie MsP Bratislava a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je bezodplatné prenechanie psa menom Gauner vypožičiavateľovi za účelom jeho zaradenia do stavu služobných psov MsP Bratislava, kde bude využívaný pri výkone služby.
Zverejnená: 2.9.2015.
2.9.2015MsP/15/00017 Ľuboš Adamus
Zmluva MsP/15/00019 čiastková o dielo
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/15/00019 uzatvorená 11.12.2015 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Morez Group a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Ružinov, Papánkovo nám.
Cena predmetu zmluvy je 5 424,77 eura s DPH.

Zverejnená: 16.12.2015.
16.12.2015MsP/15/000195 424.00Morez Goup a.s., Nitra
MsP/16/00001-Dodatok k Rámcovej dohode MsP/14/00020
Dodatok MsP/16/00001 k Rámcovej dohode MsP/14/00020 uzatvorený 20.1.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom je rekonštrukcia a rozširovanie mestského kamerového systému v Bratislave.

Zverejnené: 22.1.2016.
22.1.2016MsP/16/00001 Morez Group, a.s., Nitra
Dodatok1 por. č.MsP/16/00002 k Zmluve MsP/12/00012
Dodatok 1 por. č. MsP/16/00002 k zmluve č. MsP/12/00012 o poskytnutí finančného príspevku na PHM pre okrskára Mestskej časti Čunovo.
Predmetom dodatku je rozšírenie použitia finančného príspevku nielen na motorové vozidlá.

Zverejnené: 8.4.2016
8.4.2016MsP/16/00002 Mestská časť Čunovo
Dodatok 1 por. č. MsP/16/00003 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku
Dodatok 1 por. č. MsP/16/00003 k zmluve z. 2.7.2012 o poskytnutí finančného príspevku uzatvorený 6.4.2016 medzi poskytovateľom Mestskou časťou Bratislava Rusovce a prijímateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom je rozšírenie použitia príspevku na PHM na motorové vozidlá.

Zverejnené: 8.4.2016
8.4.2016MsP/16/00003 Mestská časť Bratislava Rusovce
Zmluva o dielo č. MsP/16/00005
Zmluva o dielo č. MsP/16/00005 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Insomnium, s.r.o., Račianská 155, Bratislava.
Predmetom zmluvy je obnova optických trás Mestskej polície Bratislava, miestom plnenia sú mestské časti Bratislavy Petržalka, Ružinov, Nové Mesto, Vrakuňa a Podunajské Biskupice.
Cena predmetu diela je 1,20 eura s DPH.
Zverejnená: 13.4.2016.
13.4.2016MsP/16/000051.00Insomnium, s.r.o.
Poistná zmluva č. MsP/2016/00008-Kooperatíva
Poistná zmluva por. č. MsP/16/00008 z 31.1.2016 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a poisťovňou Kooperativa, a. s. VIG. Poistné obdobie je jeden rok. Poistenie sa vzťahuje na súbor budov hál a stavieb, súbor hnuteľného majetku vrátane DHM, inventáru a dopravných prostriedkov bez EČV, súboru zásob - materiálu na sklade.
Celkové ročné poistenie je 11.162,32 eura.

Zverejnená: 7.3.2016.
7.3.2016MsP/16/0000811 162.00Kooperativa, a.s. VIG
Zmluva č. MsP/16/00009 o poskytovaní telekomunikačných služieb, prevádzke a údržbe kamier mestského kamerového systému
Zmluva č. MsP/16/00009 o poskytovaní telekomunikačných služieb, prevádzke a údržbe kamier Mestského kamerového systému v Bratislave uzatvorená 16.3.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom spoločnosťou SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava na dobu štyroch rokov.
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa prepojiť kamery dodané na základe zmluvy o dielo a servisná kontrola týchto kamier, bezodplatne.
Zverejnená: 21.3.2016.
21.3.2016MsP/16/000090.00SWAN, a.s.
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00011
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/16/00011 uzatvorená 7.4.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre objednávateľa v Mestskej časti Petržalka.
Cena predmetu diela je 33 341,47 eura s DPH.

Zverejnená: 8.4.2016
8.4.2016MsP/16/0001133 341.00Morez Group, a.s.,
Zmluva č. MsP/16/00012 o poskytovaní verejných služieb - služby MPLS VPN
Zmluva č. MsP/16/00012 o poskytovaní verejných služieb - služba MPLS VPN uzatvorená 14.3.2016 medzi Podnikom Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28 Bratislava a Účastníkom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je záväzok Podniku zriadiť pripojenie k sieti Podniku v rozsahu podmienok špecifikovaných v príslušnej špecifikácii uzavretej k tejto zmluve.
Cena za poskytnutie služby je 79 mesačne bez DPH.

Zverejnená: 21.3.2016.
21.3.2016MsP/16/0001279.00Slovak Telekom a.s.
Čiastková zmluva o dielo č.13 por. č. MsP/16/00013 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00020
Čiastková zmluva o dielo č. 13, por. č. MsP/16/00013 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00020 uzatvorená 15.4.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom
Morez Gorup, spol. s r.o., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Ružinov.
Cena spolu s DPH je 14 285,62 eura.

Zverejnená: 18.4.2016.
18.4.2016MsP/16/0001314 285.00Morez Group, spol. s r.o.
MsP/16/00014 Čiastková zmluva o dielo - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/16/00014 uzatvorená 7.6.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Morez Group a.s., Nitra.
Predmetom zmluvy je rozšírenie mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Staré Mesto - ul. Michalská, Michalská brána.
Cena predmetu diela je 4 075,94 eura s DPH.

Zverejnená : 7.6.2016.
7.6.2016MsP/16/000144 075.00Morez Goup, a.s.
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/16/00015
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/16/00015 uzatvorená 18.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Nitra.
Predmetom zmluvy je rozšírenie mestského kamerového systému pre hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Staré Mesto.
Cena predmetu zmluvy je 13 792,06 eura.

Zverejnená : 20.5.2016.
20.5.2016MsP/16/0001513 792.00Morez Group a.s.
Zmluva č. msP/16/00019 o poskytnutí odbornej prípravy
Zmluva č. MsP/16/00019 o poskytnutí odbornej prípravy uzatvorená 27.4.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom Mestom Nitra.
Predmetom zmluvy je vykonanie prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov Mestskej polície Bratislava v Školiacom a výcvikovom stredisku pri Mestskej polícii v Nitre.
Cena za predmet zmluvy je 1960 eur s DPH za štyroch účastníkov.
Zverejnená: 29.4.2016.
29.4.2016MsP/16/000191 960.00Mesto Nitra
Kúpna zmluva č. MsP/16/00020
Kúpna zmluva č. MsP/16/00020 uzatvorená 18.5.2016 medzi kupujúcim Tomášom Csölleiom, byt. Žehrianská 4 Bratislava a predávajúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je služobný pes Drago.

Cena predmetu zmluvy je 100 eur.

Zverejnená: 20.5.2016.
20.5.2016MsP/16/00020100.00Hlavné mesto SR Bratislava
MsP/16/00022 - Dodatok 1 k Čiastkovej zluve o dielo MsP/16/00011
MsP/16/00022 - Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve č. MsP/16/00011 uzatvorený 28.6.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou MOREZ GROUP a.s., Nitra.
Predmetom dodatku je zrušenie bodu 3 čl. III Čiastkovej zmluvy a jeho nahradenie novým znením, pričom došlo k úprave ceny za predmet Čiastkovej zmluvy na sumu 37 005,06 eura s DPH.
Zverejnený: 4.7.20416.
4.7.2016MsP/16/0002237 005.00MOREZ GROUP a.s.
Zmluva č. MsP/16/00023 o poskytovaní služieb, servis elektrospotrebičov
Zmluva č. MsP/16/00023 o poskytovaní služieb uzatvorená 17.5.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou KP, s.r.o., Kragujevská 398, Žilina.
Predmetom zmluvy sú opravy a údržby elektrických zariadení budov, revízia elektrických spotrebičov.
Cena predmetu zmluvy je 1 680 eur vrátane DPH.

Zverejnená: 6.6.2016.
6.6.2016MsP/16/000231 680.00KP, s.r.o.
Zmluva o tlačiarenských službách
Výroba a tlač kníh a tlačovín určených pre služobné účely verejného obstarávateľa.
24.6.2016MsP/16/000291 200.00Tlačiareň svidnícka s.r.o.
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00030
Čiastková zmluva o dielo č. MsP/16/00030 uzatvorená 4.7.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom MOREZ GROUP a.s. Novozámocká č. 89 Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v mestskej časti Staré Mesto.
Cena za predmet zmluvy je 4.020,-€ vrátane DPH.
Zverejnená dňa 7.7.2016.
7.7.2016MsP/16/000304 020.00MOREZ GROUP a.s.
Kúpna zmluva MsP/16/00031 - sl. pes Danny
Kúpna zmluva č. MsP/16/00031 uzatvorená 30.6.2016 medzi kupujúcim Filipom Pätoprstým a predávajúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je kúpa služobného psa mestskej polície Bratislava menom Danny.
Cena predmetu zmluvy je 100 eur.

Zverejnená 8.7.2016.
8.7.2016MsP/16/00031100.00 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 75 76 77 78 -79- 80 81 82 83 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.