Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 74 75 76 77 -78- 79 80 81 82 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené vzostupne ČísloCenaDodávateľ
Kúpna zmluva MsP/13/00009 zo 6.6.20137.6.2013MSP/13/0000919 228.08VEP, spol. s r.o.
Zmluva o veterinárnej starostlivosti3.6.2013MsP/13/00010461.50MVDr. Zuzana Hollá
zmluva o poskytovaní verejných služieb MsP/13/0001712.7.2013MSP/13/00017 SWAN, a. s.
Kúpna zmluva č. MsP/13/0001821.8.2013MsP/13/00018 R.M.L.TRENČÍN,s.r.o.
Zmluva o diele č. MsP/13/00021
Uzavretá medzi Hl.m. SR ako objednávateľom ma dodávateľom firmou Treva s.r.o. na vykonanie prác za účelom zabezpečenia prevádzky výťahu v objekte na Gunduličovej 10.
Zverejnené dňa: 07.08.2013.
7.8.2013MsP/13/00021 TREVA s.r.o.
Servisná zmluva
Predmetom zmluvy je zabezpečenie servisnej služby komunikačného systému MsP Bratislava na uliciach Gunduličova 10, Medená 2, Listová 10, Hálkova 11, Saratovská 30 a Haánova 10.
Táto zmluva nadobúda účinnosť od 1.1.2014.
5.12.2013MsP/13/0031455.00Panacon, s.r.o.
Zml.o poskyt.odbor.prípr.č.MsP/14/00006
Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti 5 príslušníkov Mestskej polície Bratislava a vydanie potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy.
Zmluva uzatvorená 1.4.2014 medzi poskytovateľom mestom Nitra a objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Cena za predmet zmluvy je 2450 eur.
Zverejnená 3.4.2014.
3.4.2014MsP/14/000062 450.00mesto Nitra
Zmluva o odvoze hnoja
Zmluva o odvoze hnoja uzatvorená medzi Hl. m. SR Bratislavou a Máriusom Pedersenom a.s., Opatvoská 1735, Trenčín na dobu 4 roky odo dňa jej podpísania.
Predmetom zmluvy je odvoz a zhodnotenie hnojového odpadu a prenájom kontajnera na odvoz hnoja.
Cena za dopravu, vývoz a zhodnotenie hnoja je 90 eur s DPH.
Zverejnená 14.5.2014.
 MsP/14/0000790.00Márius Pedersen, a.s., Trenčín
Zml.o poskytovaní odbornej prípravy MsP/14/00030
Zmluva č. MsP/14/00030 o poskytnutí odbornej prípravy uzatvorená 16.10.2014 medzi poskytovateľom mestom Nitra a objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti štyroch príslušníkov obecnej polície.
Cena za predmet zmluvy je 1960 eur.
Zverejnená 27.10.2014.
27.10.2014MsP/14/000301 960.00mesto Nitra
Zmluva MsP/14/00037 o využívaní elektrického rozvodného miesta
Zmluva MsP/14/00037 o využívaní elektrického rozvodného miesta uzatvorená 10.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom Dom kultúry Dúbravka a odberateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektriny podružným elektromerom pre účely kamerového systému Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená 12.12.2014.
12.12.2014MsP/14/00037 Dom kultúry Dúbravka
Zmluva MsP/14/00038 o využívaní elektrického rozvodného miesta
Zmluva MsP/14/00038 o využívaní elektrického rozvodného miesta uzatvorená 10.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom Mestskou časťou Karlova Ves a odberateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektriny podružným elektromerom v objekte ZŠ na Majerníkovej 62 pre účely kamerového systému Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená 12.12.2014.
12.12.2014MsP/14/00038 MČ Karlova Ves
Zmluva č.MsP/14/00040 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00040 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 25.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Gercenovej 9, Bratislava.
Cena za pripojenie je 44,74 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004044.74Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva č. MsP/14/00041 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00041 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 25.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Mamateyovej 13, Bratislava.
Cena za pripojenie je 16,78 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004116.78Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva č. MsP/14/00042 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00042 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 26.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Trnavské mýto 1, Bratislava.
Cena za pripojenie je 16,78 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004216.78Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva č. MsP/14/00043 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00043 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 26.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Dunajská 3, Bratislava.
Cena za pripojenie je 16,78 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004316.78Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva č. MsP/14/00044 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00044 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 26.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Dunajská 72, Bratislava.
Cena za pripojenie je 16,78 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004416.78Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva MsP/14/00046 o využívaní elektrického rozvodného miesta
Zmluva MsP/14/00046 o využívaní elektrického rozvodného miesta uzatvorená 10.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom Mestskou časťou Rusovce a odberateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektriny podružným elektromerom na Balkánskej ul. pri OC Terno pre účely kamerového systému Mestskej polície Bratislava.

Zverejnená 12.12.2014.
12.12.2014MsP/14/00046 MČ Rusovce
Zmluva o využívaní elektrického rozvodného miesta č. MsP/14/00047
Zmluva o využívaní elektrického rozvodného miesta č. MsP/14/00047 uzatvorená 12.12.2014 na dobu neurčitú medzi dodávateľom EKO podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava a odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodávka elektrickej energie pre kamerový bezpečnostný systém Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená: 19.2.2015.
19.2.2015MsP/14/00047 EKO podnik, Halašova 20, Bratislava
Dodatok č.9 por.č.MsP/14/00050 k poistnej zmluve MsP/08/00012
Dodatok č. 9 por. č. MsP/14/00050 k poistnej zmluve por. č. MsP/08/00012 uzatvorený 3.11.2014 medzi Kooperatíva poisťovňa, a.s. VIG a Hlavným mestom SR Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom je poistenie súhrnu budov, hál a stavieb, súboru hnuteľného majetku a súboru zásob.
Celkové ročné poistné je 23 187,87 eura.

Zverejnené : 16.12.2014.
16.12.2014MsP/14/0005023 187.87poisťovňa Kooperatíva, a.s. VIG
Zmluva o využívaní el.rozv.miesta MsP/14/00051
Zmluva o využívaní el.rozv.miesta MsP/14/00051 uzatvorená 17.02.2015 medzi dodávateľom MČ BA-Rača a odberateľom hl.m.SR BA na dobu neurčitú. Predmetom zmluvy je napojenie podružného elektromeru na účely prevádzkovania bezp.kam.syst. v objekte areálu tržnice na ulici Rustaveliho v BA-Rači.
Zverejnená 02.03.2015.
2.3.2015MsP/14/00051 MČ BA-Rača
Zmluva o dielo MsP/14/00054 - oprava vozidiel
Zmluva o dielo č. MsP/14/00054 uzatvorená 31.12.2014 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Todos Bratislava, s.r.o., M. Sch. Trnavského 14, Bratislava, na dobu určitú na 36 mesiacov odo dňa jej účinnosti.
Predmetom zmluvy je servis a opravy vozidiel Hlavného mesta SR Bratislavy.
Zverejnená 31.12.2014.
31.12.2014MsP/14/00054 Todos Bratislava, s.r.o.
Dodatok č.10 por. č. MsP/14/00055 k Poistnej zmluve č. MsP/12/00003
Dodatok č. 10 por. č. MsP/14/00055 k Poistnej zmluve č. MsP/12/00003 uzatvorený 31.12.2014 medzi poisťovňou Kooperatíva a.s. VIG, Štefanovičova 4, Bratislava a poisteným Hlavným mestom SR Bratislavou. Poistné obdobie je jeden rok.
Celkové ročné poistné je 19.360,10 eura.
Predmetom je poistenie súboru budov. hál a stavieb, hnuteľného majetku a súboru zásob.
Zverejnený: 25.2.2015.
25.2.2015MsP/14/0005519 360.10poisťovňa Kooperatíva
Dodatok č. MsP/15/00001 l Zmluve o výpožičke č. MsP/12/00010
Dodatok č. MsP/15/00001 k Zmluve o výpožičke č. MsP/12/00010 uzatvorený 16.9.2015 medzi požičiavateľom Mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Dodatok bol vyhotovený v súvislosti s tým, že dva fotoaparáty boli požičiavateľom vyradené z dôvodu, že ich nie je možné opraviť.
Cena predmetu výpožičky je 626,20 eura.

Zverejnené: 21.9.2015
21.9.2015MsP/15/00001626.00Mestská časť Bratislava Vrakuňa
Dodatok č. MsP/15/00001 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. MsP/10/00004
Dodatok č. MsP/15/00001 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. MsP/10/00004 uzatvorený 14.9.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava.
Predmetom dodatku je zmena kontaktnej osoby na strane poskytovateľa a cenník zdravotníckych služieb.

Zverejnené: 16.9.2015.
16.9.2015MsP/15/00001 Univerzitná menocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
Čiastková kúpna zmluva č. 1, por. č. MsP/15/00002 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053
Čiastková kúpna zmluva č. 1,por. č. MsP/15/00002 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 uzatvorená 7.4.2015 medzi predávajúcim VEP, spol. s r.o., Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodanie tovaru - služobnej rovnošaty pre príslušníkov mestskej polície Bratislava.
Celková fakturovaná cena vrátane DHP je 19.952,39 eura.
Zverejnená 10.4.2015.
10.4.2015MsP/15/0000219 952.39VEP, spol. s r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 74 75 76 77 -78- 79 80 81 82 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.