Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 73 74 75 76 -77- 78 79 80 81 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené vzostupne ČísloCenaDodávateľ
Zmluva č. 8009530422 o pripojení do distribučnej siete - plyn pre objekt Technická 6
Zmluva č. 8009530422 o pripojení do distribučnej siete - plyn pre objekt Technická 6
 MAGTS2200221216.36SPP - distribúcia, a.s.
Dodatok č. 1 MAGTS2200222 k Zmluve o dielo č. MAGTS2200008 zo dňa 02.02.2022
Predmetom dodatku je zvýšenie ceny za vypravovanie a zmena termínu odovzdania projektovej dokumentácie na stavbu: ,,Rekonštrukcia haly „Administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6“ z dôvodu potreby realizovať naviac práce, ktorých potreba bola zistená počas realizácie.
27.6.2022MAGTS2200222 Ing. František Tököly, APIP Bratislava, Furdekova 3, 851 04 Bratislava, IČO: 11806117
Zmluva o bežnom účte uzatvorená so Slovenskou sporiteľňou, a.s.
Zmluva o bežnom účte uzatvorená so Slovenskou sporiteľňou, a.s.
 MAGTS2200223 Slovenská sporiteľňa, a.s.
Poistná zmluva číslo: 411 029 224 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva číslo: 411 029 224 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
30.6.2022MAGTS2200227673 199.76Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Zmluva o grantovom účte uzatvorená s Prima banka Slovensko, a.s.
Zmluva o grantovom účte s Prima banka Slovensko, a.s.
28.6.2022MAGTS2200233 Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina
Rámcová zmluva na inžiniersku činnosť
Rámcova zmluva na inžiniersku činnosť a vizualizácie
28.7.2021MAGTSOP/RIPP2/2021146 880.00METRO Bratislava a.s.
Zmluva o poskytnutí elektronických a servisných služieb
Zmluva o poskytnutí služby výkonu kontroly oprávnenosti parkovania na území mesta Bratislava.
2.9.2021MAGTSOP/RIPP7/20216 000.00PosAm, a.s.
Rámcová zmluva
Infotabule PAAS (materiál) pre parkovaciu politiku.
13.10.2021MAGTSOP/RIPP8/202147 491.87RAVAFOL SK2, s.r.o.
Obstaranie on street parkovacích automatov
Predmetom zákazky je kúpa on street parkovacích automatov vrátane dopravy, montáže, softvérovej inštalácie a uvedenia do prevádzky, poskytovanie záručného servisu a súvisiacich služieb technickej podpory počas 24 mesiacov.
19.10.2021MAGTSOP/RPPP2/202182 800.00Saba Parking SK s.r.o.
Zmluva o dielo na prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo vybraných zónach Bratislavy č. MAGTSPP1/202013.11.2020MAGTSPP1/202031 200.00AFRY CZ s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS PP1/202128.4.2021MAGTSPP1/202129 880.00M.O.Z. Consult s.r.o.
Zmluva o dielo26.10.2020MAGTSPP2/2020 M.O.Z. Consult s.r.o
Zmluva o dielo č. MAGTS PP2/202128.4.2021MAGTSPP2/202117 270.40MDP GEO, s.r.o.
Zmluva o dielo na prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo vybraných zónach Bratislavy č. MAGTSPP3/202013.11.2020MAGTSPP3/202021 000.00AFRY CZ s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS PP3/202128.4.2021MAGTSPP3/202126 534.40MDP GEO, s.r.o.
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na historické ortofotomapy Bratislavy22.12.2020MAGTSPP4/202013 230.00Eurosense s.r.o.
Zmluva o dielo - Analýza dopravy 5. časť29.4.2021MAGTSPP5/202141 721.60MDP GEO, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 20183.7.2018MK-1842/2018/1.1 Ministerstvo kultúry SR
Predpis úhrad za služby č. MsP/08/00013
Predpis úhrad za služby poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v súvislosti s tým, že od 1.4.2008 nadobudol platnosť zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti.

Štvrťročná úhrada je vo výške 597,49 eura.

Zverejnené: 1.6.2016
1.6.2016MsP/08/00013597.00Rozhlas a televízia Slovenska
Kúpna zmluva poč. č. MsP/12/0000521.5.2012MsP/12/00005 Trend Hygiena, s.r.o.
Zmluva o diele por. č. MsP/12/0000821.6.2012MsP/12/00008 Milan Golier - MEZO
Dodatok č. MsP/13/00001 k Zmluve o akceptácii platobných kariet uzatvorenej v r. 2012 medzi ČSOB a Hl. m. SR Bratislavou.3.7.2013MSP/13/00001 Československá Obchodná Banka A. S.
Dodatokč.MsP/13/00002 k Poist.zmluveMsP/03/00005
Dodatok č. MsP/13/00002 k Poistnej zmluve č. MsP/03/00005 uzatovrenej Medzi hl. m. SR Bratislavou a poisťovňou Kooperatíva, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava ohľadom havarijného poistenia motorových vozidiel MsP Bratislava.
Dodatok bol uzatvorený dňa 9.12.2013 na dobu neurčitú.
Predmetom dodatku je úprava poistného na poistné obdobie od 1.1.2014.
Cena: 8867.
Zverejnené 20.12.2013.
20.12.2013MsP/13/000028 867.00Kooperatíva a.s.
Dodatok č.MsP/13/00002 k Poist.zml.č.MsP/03/00004
Dodatok č. MsP/13/00002 k Poistnej zmluve č. MsP/03/00004 uzatvorenej medzi Hl. m. SR Bratislavou a poisťovňou Kooperatíva a.s.ohľadom poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Predmetom dodatku je úprava poistného na nasledovné poistné obdobie od 1.1.2014.
Zverejnené 20.12.2013.
Cena: 2850
20.12.2013MsP/13/000022 850.00Kooperatíva a.s.
Poistná zmluva č. 8012024785 por. č. MsP/13/0000319.2.2013MSP/13/00003 KOOPERATIVA poisovòa, a.s. Vienna Insurance Group

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 73 74 75 76 -77- 78 79 80 81 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.