Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloRadené vzostupne CenaDodávateľ
Zmluva o spolupráci so spoločnosťou PosAm, spol. s.r.o.26.10.2020MAGBO2000054 PosAm, spol. s.r.o.
Mandátna zmluva19.10.2020MAGTS2000182 TaylorWessing e/n/w/c/ advokáti s.r.o.
Zmluva o splátkovom spotrebiteľskom úvere č. 1105/2020 medzi Tatra banka, a.s. a H-PROBYT, spol. s r.o. – správca bytového domu Panenská 1 v Bratislave
Sekcia správy nehnuteľností
Zodpovedný: JUDr. Andrej Bednárik
2.10.2020  Tatra banka, a.s.
MsP/19/00056 - Zmluva o umiestnení bezpečnostnej kamery
MsP/19/00056 - Zmluva o umiestnení bezpečnostnej kamery na nehnuteľnosti vo vlastníctve poskytovateľa za účelom kontroly dodržiavania bezpečnosti a kontroly verejného poriadku za úhradu nákladov za spotrebovanú elektrickú energiu
29.9.2020MsP/19/00056 LENSSON s.r.o.
Zmluva o dielo so spoločnosťou Mobility & Big Data s.r.o.23.9.2020MAGBO2000044 Mobility & Big Data, s.r.o.
Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.
Zmluva o spolupráci pre zabezpečenie veľkokapacitných kontajnerov na podujatie NAŠE MESTO 2020
17.9.2020MAGTS2000165 Odvoz a likvidácia odpadu, a. s.
Zmluva o poskytovaní služieb_WIFI11.9.2020  O2 Business Services, a. s
Zmluva o spolupráci (Memorandum of Understanding) na podujatí CLIMATHON BRATISLAVA 2020
Zmluva o spolupráci č. MAGS IJ 57958/2020 - 416564 (Memorandum of Understanding) na podujatí CLIMATHON BRATISLAVA 2020 uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Zmluvná strana:
Účastník 1
Swiss Re Management AG, organizačná zložka, so sídlom Mlynské Nivy 12, 811 09 Bratislava
Účastník 2
Civitta Slovakia, a. s., so sídlom Ilkovičova 2, Bratislava 842 16
Účastník 3
HubHub Slovakia s. r. o., so sídlom Mlynské nivy 16, Bratislava
9.9.2020MAGS IJ 57958/2020 - 416564  
Kúpna zmluva č. MAGTS2000149
2 ks multifunkčných nosičov nadstavieb s celkovou maximálnou hmotnosťou 6000 kg
8.9.2020MAGTS2000149 člen 1: UNIKONT Slovakia spol. s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2000148
5 ks nových špeciálnych automobilov s jednoramenným hákovým nakladačom kontajnerov so špeciálnymi nadstavbami
8.9.2020MAGTS2000148 člen 1: UNIKONT Slovakia spol. s.r.o.
Rámcová servisná dohoda MsP/20/00010
Rámcová servisná dohoda medzi objednávateľom Hlavné mesto SR Bratislava a poskytovateľom Safe Guard s. r. o.
Predmet zmluvy: zabezpečovanie pozáručného servisu a údržby, odstraňovanie porúch a nedostatkov vzniknutých na kamerách, serveroch, pracovných staniciach, zobrazovacích jednotkách, sieťových prvkoch atď. po pripojenie do dátovej siete objednávateľa.
Cena: Celková cena za plnenie predmetu nemôže presiahnuť sumu 69.999,- € bez DPH.
Dátum zverejnenia: 08.09.2020.
 MsP/20/00010  
Rámcová dohoda č. MAGTS2000143
Posúdenie stavu komunikácii v správe Hlavného mesta SR Bratislavy neinvazívnym spôsobom pomocou laser scanu a geofyzikálneho merania na komunikáciách pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
7.9.2020MAGTS2000143 VARS BRNO a.s.
Zmluva o dielo Lomtec31.8.2020MAGTS2000139 Lomtec.com, a. s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo MAG0X02JJG52 zo dňa 28.8.201726.8.2020MAGTS2000141 Slovenská Grafia, a.s.
Zmluva o dielo – Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku vody26.8.2020MAGTS 20000129 Generálny investor Bratislavy
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2000144 – predmetom zmluvy je vykonávanie profylaktických prehliadok, záručných a pozáručných opráva klimatizačných a vzduchotechnických zariadení v budovách Magistrátu hl. m. SR Bratislavy.
25.8.2020MAGTS2000144 E.D.T. spol. s r. o.,
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. MAGTS200014524.8.2020MAGST2000145 CSAKOM spol. s.r.o.
Zmluva o úvere č. 5172880334 medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a PRIMA SBD, s.r.o. – správca bytového domu Beňadická 17,19 v Bratislave24.8.2020  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kúpna zmluva viacúčelového stroja so špeciálnymi nadstavbami18.8.2020MAGST2000145 CSAKOM spol. s.r.o.
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb4.8.2020  White & Case, s. r. o.
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb4.8.2020  TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov4.8.2020  DENOVA
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava4.8.2020  DENOVA
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Zmluva o užívaní webového portálu odkazprestarostu
31.7.2020MAGTS2000130 Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Dodatok č. 7 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste SR Bratislave na roky 2014 – 2023, zo dňa 31.01.2014
Dodatkom sa upravujú podmienky a spôsob vyplácania finančných prostriedkov DPB v súlade s jeho schváleným rozpočtom.
31.7.2020MAGTS2000113 Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.