Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloRadené vzostupne CenaDodávateľ
Zmluva o vykonaní preložky zariadenia distribučnej sústavy ev.č. MAGTS20000603.12.2020MAGTS2000060 Západoslovenská Distribučná, a.s.
Zmluva o dielo
Realizácia správy a údržby automatizovaných meracích systémov na mostných objektoch (Most SNP, Starý most) v správe Hlavného mesta SR Bratislavy
2.12.2020MAGTS2000231 GEOKOD, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Mestskej časti Vrakuňa poskytovať služby pre Hlavné mesto v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (zimná údržba).
1.12.2020MAGTS2000265 Mestská časť Bratislava- Vrakuňa
Rámcová dohoda
Predmetom tejto Rámcovej dohody je výroba, dodanie a montáž moderných oceľových zahradzovacích stĺpikov na území hlavného mesta SR Bratislavy
27.11.2020MAGTS2000235 mmcité2 s.r.o.
Rámcová dohoda26.11.2020MAGTS2000236 Firma ŠULEK s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS200022126.11.2020MAGTS2000221 Siemens Mobility s.r.o.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode – služby architekta a projektanta č. MAGTS 2000029 zo dňa 5.5.202025.11.2020MAGTS 20000179 Ing. Eugen Guldan, PhD.
Zmluva o poskytnutí služby25.11.2020  Slovenský hydrometeorologický ústav
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb24.11.2020  RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Dodatok č. 5 k Zmluve o akceptácii platobných kariet23.11.2020MsP/20/00043 ČSOB, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb spracovania polohopisného a výškopisného zamerania na území Sadu Janka Kráľa
uzavretá podľa § 117 zákona č, 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods, 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník
Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie Sadu Janka Kráľa
20.11.2020MAGTS2000209 ALL GEO – Geodetická kancelária, s.r.o.
Cromwell, a.s.
Rámcová dohoda o zabezpečení neadresnej distribúcie a doručenia mesačníka in.ba uzavretej v rámci EKS
20.11.2020MAGTS2000213 Cromwell, a.s.
Slovenská Grafia, a.s.
Rámcová dohoda o poskytovaní tlačových a polygrafických služieb uzavretá v rámci EKS
20.11.2020MAGTS2000212 Slovenská Grafia, a.s.
Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 1004375001
Poskytovanie mobilných elektronických komunikačných služieb
20.11.2020MsP/20/00041 SWAN Mobile, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve 1Box RACK/00/201318.11.2020MsP/20/00038 NAM Slovakia s.r.o.
Zmluva o úvere č. 102/502/2020 a Zmluva o zriadení záložného práva na súčasné a budúce pohľadávky fondu prevádzky, údržby a opráv č. 102/502/2020 medzi Štátnym fondom rozvoja bývania a H-PROBYT, spol. s r.o. – správca bytového domu Rezedová 3 v Bratislave18.11.2020  Štátny fond rozvoja bývania
Rámcová dohoda o poskytovaní upratovacích služieb18.11.2020MAGTS2000223 Mgr. Scarlett Mackeová
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála, projektová dokumentácia“13.11.2020MAGBO2000060 DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Rámcová dohoda č. Z202027635_Z10.11.2020MAGTS20002014 ITSK, s.r.o.
Zmluva o spolupráci a o nakladaní s právami duševného vlastníctva č. BE_5_2020_P1
č. MAGBO2000023 uzatvorená podľa § 262 a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
9.11.2020MAGBO2000023 O.Z. OpenLab
Zmluva č. OSV/062/20206.11.2020MAGTS2000192  
Titulok: OSV/062/2020-D1
Dodatok (bezodplatný) k Rámcovej dohode č. Z202023332_OSV/062/2020 uzavretý za účelom formálnej zmeny údajov na strane hlavného mesta.
6.11.2020MAGBO200058  
Dodatok č. 3 k rámcovej zmluve č. MAGTS19000696.11.2020  A.I.I. Technické služby s.r.o.,
Dodatok č. 4 k Zmluve o akceptácii platobných kariet
Rozšírenie akceptácie platobných kariet o nové obchodné miesta
1.11.2020MsP/20/00034 ČSOB, a.s.
Zmluva o dielo26.10.2020MAGTSPP2/2020 M.O.Z. Consult s.r.o

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.