Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb architekta a projektanta
28.3.2022MAGTS220010523 497.20VODOTIKA, a.s.
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - park Husova
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - park Husova
24.3.2022MAGTS2200074 Bratislavská vodárenská spoločnosť
Rámcová dohoda
Vypracovanie statických posudkov na portáloch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
24.3.2022MAGTS220009767 875.00VALBEK&PRODEX spol. s r.o.
Zmluva o nájme vozdila Piaggio Porter Maxi
nájom osobného úžitkového vozidla na 12 mesiacov
23.3.2022MAGTS210035614 400.00Corleonet, s. r. o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2200108
Výzva č. 12 - Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
23.3.2022 720.00Merlin Media, s.r.o.
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb stavebného dozoru - MET DKR
Úprava lehoty poskytovania služieb
22.3.2022MAGTS2200124 SGS Czech Republic, s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Objednávateľ uzatvára túto dohodu ako výsledok postupu zadávania zákazky na predmet „Zabezpečenie facilitačných služieb počas stretnutí pracovných skupín pri príprave komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy “ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18.3.2022MAGTS22001174 795.00PDCS, o.z.
Zmluva o poskytnutí odborných služieb
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti
16.3.2022MAGTS22001165 400.00Palatin Group SK s.r.o.
Zmluva o dielo
ZoD_PD - Lávka cez Chorvátske rameno v Petržalke - č. 4
16.3.2022MAGTS220007873 200.00DOXA s.r.o.
Zmluva o dielo
ZoD_PD - Lávka cez Chorvátske rameno v Petržalke - č. 3
16.3.2022MAGTS220007749 200.00M2AU s.r.o.
Zmluva o dielo
ZoD_PD - Lávka cez Chorvátske rameno v Petržalke - č. 2
16.3.2022MAGTS220007685 200.00M2AU s.r.o.
Zmluva o dielo
ZoD_PD - Lávka cez Chorvátske rameno v Petržalke - č. 1
16.3.2022MAGTS220007570 800.00M2AU s.r.o.
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci - príprava a realizácia Mestských bazárov v roku 2022
11.3.2022MAGTS220008448 000.00Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Dodatok č. 3 k Zmluve o Prevádzke cestnej a svetelnej signalizácie na území mesta Bratislava. č. E 482501/07/09, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 17.07.2018
Zmena názvu spoločnosti
11.3.2022MAGTS21001660.00Yunex, s. r. o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. D/14/187/48353
Zmena názvu spoločnosti
11.3.2022MAGTS21001640.00Yunex s.r.o.
Rámcová zmluva
Rámcová zmluva - Programátorské služby
11.3.2022MAGTS2200113156 000.00KERN.ADLER Software s. r. o.
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
9.3.2022MAGTS22001070.00PosAm spol. s r. o.
Dodatok č.1_ pre časť 5_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100307
Dodatok č.1_ pre časť 5_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100307
9.3.2022Dodatok č.1_ pre časť 5_Rámcová dohoda autá_MAGTS21003070.00Todos Bratislava s.r.o.
Dodatok č.1_ pre časť 4_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100306
Dodatok č.1_ pre časť 4_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100306
9.3.2022Dodatok č.1_ pre časť 4_Rámcová dohoda autá_MAGTS21003060.00Todos Bratislava s.r.o.
Dodatok č.1_ pre časť 1 - Rámcová dohoda autá MAGTS2100302
Dodatok č.1_ pre časť 1 - Rámcová dohoda autá MAGTS2100302
9.3.2022Dodatok č.1_ pre časť 1 - Rámcová dohoda autá MAGTS21003020.00Todos Bratislava s.r.o.
Zmluva o prístupe do užívateľského prostredia softvéru, a poskytovaní súvisiacich služieb
Systém Nalgoo ATS je softvér ako služba, slúžiaci ako komplexný systém pre správu kandidátov a riadenie výberových konaní náborového procesu.
8.3.2022MAGTS22001114 920.00Nalgoo, s. r. o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086
Predmetom dodatku č. 1 k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086 medzi Hlavným mestom SR Bratislava, Občianskym združením WellGiving a ELLMANN. s.r.o. je zmena obsahu zmluvy nasledovne: a) pôvodný dodávateľ sa nahrádza v plnom rozsahu novým dodávateľom, b) Článok II bod 1 zmluvy sa dopĺňa o písmeno e) v nasledujúcom znení: „poskytovanie technickej podpory zamestnancom objednávateľa pri tvorbe a úprave formulárov a využívaní novonaprogramovaných funkcií“, c) Článok II bod 1 písmeno a) zmluvy sa mení nasledovne: „webhostingové služby na serveri zdieľanom pre hosťovanie webov nepretržite 18 hodín denne; webová aplikácia dodávateľa musí mať pre objednávateľa k dispozícii 3GB diskového priestoru a traffic limit 2GB mesačne“ d) Článok IV bod 1 zmluvy sa mení nasledovne: „Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytované služby vo výške 3 000,- EUR (slovom: tritisíc eur) bez DPH ročne.“
7.3.2022MAGTS2000086 ELLMAN, s.r.o
Kúpna zmluva č. MAGTS2200035
Kúpna zmluva č. MAGTS2200035 ako výsledok VO v zákazke DNS - Výzva č. 7 – Drobné elektrospotrebiče/2.
7.3.2022MAGTS22000359 840.00IB-Elektro s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene a služieb s tým spojených na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Východ
4.3.2022MAGTS220000914 801 083.63zares, spol. s r.o.
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene a služieb s tým spojených na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Západ
4.3.2022MAGTS220001020 735 477.04zares, spol. s r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 -4- 5 6 7 8 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.