Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 76 77 78 79 -80- 81 82 83 84 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaRadené vzostupne Dodávateľ
Čiastková kúpna zmluva č. 1, por. č. MsP/15/00002 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053
Čiastková kúpna zmluva č. 1,por. č. MsP/15/00002 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 uzatvorená 7.4.2015 medzi predávajúcim VEP, spol. s r.o., Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodanie tovaru - služobnej rovnošaty pre príslušníkov mestskej polície Bratislava.
Celková fakturovaná cena vrátane DHP je 19.952,39 eura.
Zverejnená 10.4.2015.
10.4.2015MsP/15/0000219 952.39VEP, spol. s r.o.
Kúpna zmluva MsP/13/00009 zo 6.6.20137.6.2013MSP/13/0000919 228.08VEP, spol. s r.o.
Kúpna zmluva č. MsP/12/00006 z 25.6.2012 uzavretá medzi kupujúcim Hl.m.SR a predávajúcim VEP spol. s.r.o.26.6.2012MAGTS1200095 VEP, spol. s r.o.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Zmluvou získa spoločnosť oprávnenie na zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov na území mesta.
Zmluva je bezodplatná.
27.4.2021B-02/20210.00Verejno-prospešné služby - Ružinov
Rámcová dohoda Hygienické, čistiace pomôcky a potreby
Rámcová dohoda Hygienické, čistiace pomôcky a potreby
29.12.2021Z202124651_Z34 795.00VICOM s.r.o.
Kúpna zmluva č. Z2018225_Z
Hygienické potreby
18.1.2018MAGTS170026336 440.00VICOM s.r.o.
Rámcová dohoda MAGTS2000062
Predmetom dohody je nákup hygienických potrieb
29.5.2020 41 174.18VICOM, s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2000005
Kúpna zmluva "Zálohovací systém pre server magistrátu v dátovom centre"
7.2.2020MAGTS200000553 400.00Vision IT Solutions, a.s
ZMLUVA O POSKYTOVANí SLUŽIEB (VEREJNÉ OBSTARÁVANIE)17.1.2014  Visions, s.r.o.
Dohoda o ukončení Zmluvy na nakladanie s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi č. B-14/2003 zo dňa 18.2.2003
Dohodou bola ukončená zmluva č. B-14/2003 zo dňa 18.2.2003, ktorá bola uzatvorená podľa už v súčasnosti neplatného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch na dobu neurčitú.
6.4.2018B-14/20030.00VK SERVIS, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2100153
Prenájom dátového centra
30.7.2021MAGTS2100153 VNET a.s.
Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb VNET Dátové služby9.10.2019MAGTS190010784 000.00VNET, a.s.
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb architekta a projektanta
28.3.2022MAGTS220010523 497.20VODOTIKA, a.s.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb
predĺženie doby a navýšenie limitu
30.3.2022MAGTS220013450 000.00Vojčík & Partners BA, s.r.o.
Zmluva č. B -07/2021 o zbere a preprave komunálnych odpadov
Podľa § 81 ods. 13 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber a prepravu komunálnych odpadov na území obce môže len ten, kto má na tento účel s obcou uzatvorenú zmluvu.
10.5.2021B-07/20210.00VOMA - SK s.r.o.
Zmluva o termínovanom úvere č. 10/2016/KE/SVB/UZ a Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 11/2016/KE/SVB/ZZ medzi Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a Bytovým podnikom Podunajské Biskupice, s.r.o. - správcom bytového domu Lotyšská 26
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
16.8.2016  Všeobecná úverová banka, a.s.
Zmluva o propagácii24.7.2014  Vydavateľstvo EUROSTAV spol. s.r.o.
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. VÚGK 20/2012Z7.8.2013VÚGK 20/2012Z Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Licenčná zmluva č. VÚGK 20/201220.6.2012MAGTS12000889 000.00Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Zmluva na dodávka odpadkových košov s popolníkom
Dodávka odpadkových košov s popolníkom v celkovom počte 315 ks.
27.10.2015MAGTS1500181 Wallet, s. r. o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzke systému vismo zo dňa 22. 3. 2010
Dodatok sa týka zmluvy o službách poskytovaných v súvislosti s Bratislavskou mestskou kartou
26.11.2014MAGTS1400223 WEBHOUSE, s. r. o,
Dodatok k zmluve o prevádzke systému vismo
Dodatok sa týka zmluvy o službách pre redakciu IN.BA
13.10.2014MAGTS1400156 WEBHOUSE, s. r. o,
Zmluva o poskytnutí práv na používanie systému vismo6.12.2013  WEBHOUSE, s. r. o.
Zmluva o prevádzke systému vismo6.12.2013  WEBHOUSE, s. r. o.
Zmluva o poskytnutí práv na používanie systému pre krizovecentrumba.sk22.11.2013 227.48WEBHOUSE, s. r. o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 76 77 78 79 -80- 81 82 83 84 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.