Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 76 77 78 79 -80- 81 82 83 84 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaRadené zostupne Dodávateľ
Rámcová dohoda č. MAGTS2100036
Hlavné prehliadky, mimoriadna prehliadka, návrh prepočtu zaťažiteľností, návrh riešení a opatrení na inžinierskych objektoch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
17.5.2021MAGTS2100095238 800.00Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Rámcová dohoda12.1.2021MAGTS2000238285 480.00Amberg Engineering Slovakia, s. r. o.
Licencie Microsoft Windows server CAL
Licencie Microsoft Windows server CAL
30.12.2016 18 545.00Altrinia s. r. o.
Zmluva o prenájme betlehemu
Predmetom tejto zmluvy je prenájom betlehemu na dobu určitú za účelom vytvorenia vianočnej atmosféry a bude umiestnený v podbráni Primaciálneho paláca
2.12.2014MAGTS 1400232 Alojz Machaj
Poistná zmluva číslo: 411 029 224 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva číslo: 411 029 224 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
30.6.2022MAGTS2200227673 199.76Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dodatok č. 4 k poistnej zmluve č. 401 004 35913.11.2013MAGTS1300169 Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.
Poistná zmluva na poistenie majetku " inteligentná lavička"30.12.2016  Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb spracovania polohopisného a výškopisného zamerania na území Sadu Janka Kráľa
uzavretá podľa § 117 zákona č, 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 269 ods, 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb, Obchodný zákonník
Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie Sadu Janka Kráľa
20.11.2020MAGTS2000209 ALL GEO – Geodetická kancelária, s.r.o.
Zmluva o podnájme nebytových priestorov21.5.2014  Aliancia Stará Tržnica, občianske združenie
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva o podnájme nebytových priestorov pre konferenciu projektu CENTRAL MARKETS
10.11.2014  Aliancia stará tržnica
Rámcová dohoda na identifikáciu a digitálne grafické znázornenie parciel uvedených v protokoloch o zverení zelene do správy príslušných mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
Rámcová dohoda uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania na identifikáciu a digitálne grafické znázornenie parciel uvedených v protokoloch o zverení zelene do správy príslušných mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
3.6.2021MAGTS210011023 664.00Alfageo s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS2200181
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie.
7.6.2022MAGTS220018142 279.60Alfa 04 a.s.
Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke
zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke“
5.11.2021MAGTS210027046 365.60Alfa 04 a.s.
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 65 nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpis
Vypracovanie Projektovej dokumentácie modernizácie riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – mestská časť Bratislava – Petržalka
16.6.2020 143 356.00ALFA 04 a.s.
Zmluva na dodávku služieb v rámci opráv, údržby a prevádzky cestnej svetelnej sigalizácie
Na poskytnutie služieb v rámci opráv, údržby a prevádzky cestnej svetelnej signalizácie na území mesta Bratislavy uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s postupom pre zákazky s nízkou hodnotou podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zneme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
30.6.2014MAGTS 1400095 ALAM s.r.o.
Rámcová kúpna dohoda
kancelárske automaty na kávu a nápoje
3.2.2020MAGTS190019016 666.00alab solutions s. r. o.
Zmluva o poskytovaní služieb - Prenájom mobilných toaliet a príslušenstva.
Predmetom zmluvy je prenájom mobilných toaliet a príslušenstva počas konania Vianočných trhov 2015 pre magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy
23.10.2015MAGTS1500182 AKS group s.r.o.
Licenčná zmluva4.10.2012MAGTS1200139 akademický maliar Viktor Hulík
Zmluva o dielo č. MAGTS 1800113
Obnova a reštaurovanie atiky Primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby
5.11.2018MAGTS 1800113449 831.00akad.soch. Ľubomír Sabo a kolektív
Reštaurátorský výskum
Reštaurátorský výskum kamennej atiky Primaciálneho paláca v Bratislave vrátane jej sochárskej výzdoby.
11.11.2016MAGTS160022020 844.00Akad. sochár Vladimír Višvader – VILLARD – reštaurovanie a obnova pamiatok
Rámcová zmluva MAGTS2100059 - Vypracovanie svetlotechnických posudkov a štúdií
Rámcová zmluva
18.5.2021MAGTS210005936 000.00AIP projekt, s.r.o.., Letná 10, 04001 Košice, IČO: 50 172 441 a Anua, s.r.o., Klincová 35, 82108, Bratislava, IČO: 46 838 201
Zmluva o poskytovaní IT služieb č. MAGTS1900051
Predmetom zmluvy sú konfiguračné, implementačné, programátorské práce vývoja novej funkcionality a konzultačné práce
28.6.2019MAGTS190005117 280.00Aglo Solutions, s.r.o.
Dodatok 3 por. č. MsP/18/00016 k Zmluve č. MsP/10/00001
Dodatok 3 por. č. MsP/18/00016 k Zmluve č. MsP/10/00001 uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Agentúrou SMER, s.r.o., Súmračná 25 Bratislava.
Predmetom je nahradenie prílohy č. 1 Zmluvy MsP/10/00001 znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku.
Cena tepla za 1 MWh je 110,42 eura s DPH.
Zverejnená: 30.4.2018.
30.4.2018MsP-18-00016110.00Agentúra SMER s.r.o.
Preklad ANJ-SLJ
Preklad zmluvy z anglického jazyka do slovenského
11.1.2016Z201541243_Z Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb cateringu – pravidelný catering
Predmetom tejto Dohody je rámcová úprava vzájomných vzťahov medzi Objednávateľom a Poskytovateľom po dobu právnej záväznosti tejto Dohody pri poskytovaní služieb uvedených v ods. 2 a 3 tohto článku tejto Dohody
12.6.2019MAGTS1900048 Agentúra Manna, s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 76 77 78 79 -80- 81 82 83 84 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.