Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 74 75 76 77 -78- 79 80 81 82 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaRadené zostupne Dodávateľ
Čiastková Kúpna zmluva č. 12, MsP/19/00006 k Rámcovej dohode
Čiastková Kúpna zmluva č. 12, MsP/19/00006 uzatvorená dňa 21.05.2019 k Rámcovej dohode uzatvorenej dňa 25.01.2017 ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky "Nákup výpočtovej techniky". Zverejnená dňa 22.05.2019
 MsP/19/0000610 919.00Autocont s.r.o.
Čiastková kúpna zmluva č. 11
Čiastková kúpna zmluva č. 11 – Nákup výpočtovej techniky
4.12.2018MAGTS1800131186 820.00AUTOCONT s.r.o.
Čiast. kúp. zml. Auto Cont MsP/18/00031
Čiastková kúpna zmluva č. 10, por. č. MsP/18/00031 k Rámcovej dohode uzatvorená medzi kupujúcim hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a predávajúcim spoločnosťou Autocont s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava.
Predmetom kúpy je výpočtová technika. Cena za predmet kúpy je 9898,80 € s DPH.


Zverejnená: 27.11.2018.
27.11.2018MsP-18-000319 898.00Autocont s. r. o.
Zmluva o diele č. 15/201112.12.2011MAGTS1100169 AUTO ROTOS - ROZBORA s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS 120005227.4.2012MAGTS 1200052 AUREX, spol. s r. o.
Zmluva o dielo
Technické podklady pre návrh zmien a doplnkov
č. 05 Územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy
18.8.2014MAGTS1400117 AUREX spol. s r.o.
Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet Aupark14.12.2016MAGTS16002333 500.00AUPARK, a.s., Einsteinova 18, 851 01 Bratislava, IČO: 47240377
Zmluva č. MAGTS2100230 o nákupe elektronických darčekových kariet
Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet
23.12.2021MAGTS21002303 500.00Aupark, a.s.,
Zmluva č. MAGTS1800042 o nákupe elektronických darčekových kariet
Zmluva č. MAGTS1800042 o nákupe elektronických darčekových kariet
uzavretá podľa § 409 a nasl., ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
Dátum uzatvorenia: 28.05.2018
Dátum zverejnenia: 29.05.2018
Prijímateľ dotácie: Aupark, a.s.
Dátum účinnosti : 30.05.2018 - 31.12.2018
29.5.2018MAGTS18000426 050.00Aupark, a.s.
Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet
Predmetom je záväzok predávajúceho poskytnúť objednávateľovi elektronické darčekové karty Aupark
1.12.2015MAGTS1500193 AUPARK, a.s.
Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet Aupark
dňa 16.06.2015 sa uskutoční stretnutie primátora s talentovanou mládežou Bratislavy na ktorom ocení primátor dosiahnuté výsledky mládeže, okrem iného aj odovzdaním EDK oceneným študentom
21.5.2015MAGTS 1500074 AUPARK, a.s.
Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet
Predmetom je záväzok predávajúceho poskytnúť objednávateľovi elektronické darčekové karty Aupark
26.11.2014  AUPARK, a.s.
Zmluva o dielo
Vypracovanie Analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy
28.4.2021MAGTS210006244 640.00AUGUR Consulting s.r.o.
Interiérové vybavenie – kancelársky nábytok, stoličky a kreslá
Interiérové vybavenie – kancelársky nábytok, stoličky a kreslá
13.4.2016MAGTS1600063 Attila Kovács MELMAKO III
Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb architekta a projektanta MAGTS 2100275
Dohoda sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky podľa § 66 ZoVO na predmet zákazky „Zabezpečenie služieb architekta a projektanta pre zadania rôzneho rozsahu v rámci revitalizácie verejných priestranstiev na území hlavného mesta SR Bratislavy – Časť č. 1 – Verejná zeleň“.
3.11.2021MAGTS2100275120 000.00Atregia s.r.o.
Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb architekta a projektanta
Dohoda sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky podľa § 66 ZoVO na predmet zákazky „Zabezpečenie služieb architekta a projektanta pre zadania rôzneho rozsahu v rámci revitalizácie verejných priestranstiev na území hlavného mesta SR Bratislavy – Časť č. 2 – Cestná zeleň
3.11.2021MAGTS210027890 000.00Atregia s.r.o.
Kúpna zmluvu č. MAGTS200002620.3.2020MAGTS200002691 200.00Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Kúpna zmluva č. Z201917735_Z - Nákup a implementácia HCI serverovej platformy28.8.2019MAGTS1900103195 900.00Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100254
Kúpna zmluva č. MAGTS2100254 - Nákup 2ks serverov pre MOS
21.10.2021MAGTS2100254113 460.00Atos IT Solutions & Services s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100127
Kúpna zmluva č. MAGTS2100127 - Servery, sieťové zariadenia a podpora
16.6.2021MAGTS210012722 310.40Atos IT Solution and Services, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS 1600128 ( číslo zmluvy ET: Z201613227_Z)
Preprava 2 zájazdovými autobusmi na Turnaj 4-miest z Bratislavy do Ľubľany (25.-28.06.2016) a preprava jedným autobusom folklórneho súboru, hudobných nástrojov a krojov v decembri 2016 z Bratislavy do Krakova a späť
7.6.2016MAGTS1600128 ASOS, s. r. o.
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov8.4.2019MAGBO1900016 ASKUS s. r. o.
Rámcová dohoda
Prehliadky údržba a opravy výťahov vrátane príslušenstva umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov
10.1.2022MAGTS2100364178 640.00ArkanuS s.r.o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 03/2020 zo dňa 02.06.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo ZoD na poskytnutie výskumne služby - vykonanie archeologického výskumu na stavbe "Rekonštrukcia Múzea Antická Gerulata - Príprava územia pre stavbu depozitára, lokalita 3, 5, 6" na Nového Objednávateľa (Postupníka)
1.7.2021MAGTS2100085 Archeologický ústav SAV
Dohoda o ukončení zmluvy B-12/2010
Spoločnosť ARGUSS, s.r.o. dohodou ukončila zmluvu č. B-12/2010 o nakladaní s komunálnymi odpadmi, zo dňa zo dňa 08.11.2010, uzatvorenú na dobu neurčitú,
podľa dnes už neplatného zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
10.2.2020  ARGUSS, s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 74 75 76 77 -78- 79 80 81 82 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.