Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaRadené vzostupne Dodávateľ
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku
DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. OSV/003/2016 uzavretej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
14.11.2016MAGBO1600013  
ZAPOJENIE DO SYSTÉMU ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU
zmluvu na odvoz komunálneho odpadu pre objekt Markova 1.
Zverejnené dňa: 14.11.2016
14.11.2016   
Kúpna zmluva MsP/16/00031 - sl. pes Danny
Kúpna zmluva č. MsP/16/00031 uzatvorená 30.6.2016 medzi kupujúcim Filipom Pätoprstým a predávajúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je kúpa služobného psa mestskej polície Bratislava menom Danny.
Cena predmetu zmluvy je 100 eur.

Zverejnená 8.7.2016.
8.7.2016MsP/16/00031100.00 
Výpoveď č. MsP/16/00036 zo zmluvy č. MsP/15/00003
Výpoveď č. MsP/16/00036 zo zmluvy č. MsP/15/00003 o výpožičke nebytových priestorov pre okrskára v mestskej časti Bratislava Vrakuňa, ktorú Mestská časť vypovedala bez udania dôvodu.
Predmetom výpovede je ukončenie výpožičky nebytových priestorov na Bebravskej č. 34, ktoré boli určené pre výkon okrskára v tejto mestskej časti.
Zverejnené 6.7.2016.
6.7.2016MsP/16/000360.00 
Dodatok č. 5/2016 k zmluve o dodávke plynu 5100004033/4    
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi a o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení nakladania s použitými batériami a akumulátormi
Zmluvou sa poskytuje spoločnostiam INSA, s.r.o., MACH TRADE, spol .s r.o.a AKU-TRANS spol. s r. .o. oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu - batériami a akumulátormi na území hlavného mesta podľa § 39 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a súčasne sa uzatvára zmluva o budúcej zmluve o zabezpečení nakladania s použitými batériami a akumulátormi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, účinným od 1.1.2016.
13.10.2015   
Zmluva č. PZ00177737001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    
Zmluva o dielo    
i.e.SMART- Sieť vzdelávania a školení pre podporu inovácii a podnikania v udržateľných ekonomických sektoroch.15.5.2013   
CENTRAL MARKETS- Revitalizácia a podpora tradičných trhovísk v Strednej Európe15.5.2013   
Zmluva o poskytnutí ubytovacích služieb MAGTS1900054
Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb pre potreby VIP hostí medzinárodného športového podujatia Turnaj 4 miest
4.7.2019MAGTS19000545 295.57A Premium Services, s.r.o.
Zmluva o refundácii poskytnutia zľavy z titulu Bratislavskej mestskej karty
Predmetom Zmluvy o refundácii je záväzok HMB refundovať (uhradiť) Predajcom, ktorými sú Bratislavská integrovaná doprava, a.s. a Slovak Lines, a.s., poskytnutú bonusovú zľavu z predplatného cestovného lístka zakúpeného (PCL) na Bratislavskú mestskú kartu, a to PCL na trasách IDS BK v pásmach 100 a 101.
4.6.2018MAGTS 1800038, MAGTS 1800039 a) Bratislavská integrovaná doprava, a.s., b) Slovak Lines, a.s.
Zmluva na zabezpečenie služieb údržby
Zmluva na zabezpečenie služieb cestnej zelene, zimnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území hlavného mesta SR
3.12.2018MAGTS 18001333 873 364.00A.I.I. Technické služby s. r. o
Dodatok č. 2 k rámcovej zmluve č. MAGTS190006915.11.2019MAGTS1900069 A.I.I. Technické služby s.r.o
Zmluva o poskytovaní služieb LOP
Letný Operačný Plán 2022 údržby miestných komunikácií HL. mesta SR Bratislavy na obdobie od 15.4.2022 di 14.10.2022
14.4.2022 0.00A.I.I. Technické služby s.r.o.
Dodatok č. 4
Rozšírenie služieb
22.11.2021MAGTS2100237 A.I.I. Technické služby s.r.o.
ZOP 2021/2022 pre A.I.I. Technické služby s.r.o.
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest a dopravnej zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy 2021/2022
22.10.2021MAGTS1900069 A.I.I. Technické služby s.r.o.
Dohoda k poskytovaniu služieb k letnej údržby komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov štátnych ciest a dopravnej zelene na území hlavného mesta SR Bratislavy
Dohoda k poskytovaniu služieb letnej údržby
16.4.2021MAGTS21000690.00A.I.I. Technické služby s.r.o.
Operačný plán údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest a dopravnej zelene
Operačný plán, ktorý je v súlade so zmluvou MAGTS190069 upravuje výmery úsekov a plôch, jednotkové ceny, cykličnosť, obrat a špecifikáciu úsekov jednotlivých oblastí
22.7.2019MAGTS190069 A.I.I. Technické služby s.r.o.
Zmluva na dodávku údržby komunikácií, zelene a nakladania s odpadmi
Rámcová zmluva č. MAGTS1900069 na dodávku služieb letnej údržby komunikácií, údržby cestnej zelene, zimnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
1.7.2019MAGTS190006949 011 486.00A.I.I. Technické služby s.r.o.
Dodatok č. 3 k rámcovej zmluve č. MAGTS19000696.11.2020  A.I.I. Technické služby s.r.o.,
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hl. mesta SR Ba
Zmluvou získala spoločnosť A.I.I. Technické služby, s.r.o. oprávnenie podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať na území hlavného mesta zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov.
25.9.2018B-17/2018 A.I.I. Technické služby, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o odstraňovaní odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch na území Bratislavy zo dna 19.12.2011 (MAGTS1200041)
Zmluve o odstraňovaní odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch na území Bratislavy
23.12.2014MAGTS1400277 A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Odstraňovanie odpadu uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch na území Bratislavy20.12.2011OZP/11/04 A.S.A. SLOVENSKO spol. s. r. o.
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Doslovný prepis zvukovej nahrávky diskusie
14.12.2017MAGTS170024117 998.80A.S.Partner, s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.