Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaRadené vzostupne Dodávateľ
Rámcová dohoda číslo MAGTS2200102
Rámcová dohoda číslo MAGTS2200102 uzatvorená s A4 Tax, s.r.o.
4.3.2022MAGTS220010260 000.00A4 Tax, s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS2200166
Zmluva o dielo č. MAGTS2200166 na poskytnutie služby – vyhotovenie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavby: ,,Rekonštrukcia haly „B“, haly „C“ a haly „D“ v areáli Technická“
26.5.2022MAGTS220016697 800.00AD-Projekt, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní právnych služieb24.1.2014  Advokátska kancelária ŠROBÁR, s. r. o.
Zmluva o poskytovaní právnych služieb19.12.2012  Advokátska kancelária ŠROBÁR, s. r. o.
Zmluva o dielo č. MAGTS PP4/202123.4.2021MAGTS PP4/202143 800.00AFRY CZ s.r.o.
Zmluva o dielo na prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo vybraných zónach Bratislavy č. MAGTSPP3/202013.11.2020MAGTSPP3/202021 000.00AFRY CZ s.r.o.
Zmluva o dielo na prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo vybraných zónach Bratislavy č. MAGTSPP1/202013.11.2020MAGTSPP1/202031 200.00AFRY CZ s.r.o.
Zmluva o výkone správy medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového domu Nám. hraničiarov 6/A, 6/B a správcom AG – EXPERT, s.r.o.
Zmluva o výkone správy pre bytový dom Nám. hraničiarov 6/A, 6/B v Bratislave
11.2.2020  AG – EXPERT, s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb cateringu – pravidelný catering
Predmetom tejto Dohody je rámcová úprava vzájomných vzťahov medzi Objednávateľom a Poskytovateľom po dobu právnej záväznosti tejto Dohody pri poskytovaní služieb uvedených v ods. 2 a 3 tohto článku tejto Dohody
12.6.2019MAGTS1900048 Agentúra Manna, s.r.o.
Preklad ANJ-SLJ
Preklad zmluvy z anglického jazyka do slovenského
11.1.2016Z201541243_Z Agentúra PREKLADY A TLMOČENIE, s.r.o.
Dodatok 3 por. č. MsP/18/00016 k Zmluve č. MsP/10/00001
Dodatok 3 por. č. MsP/18/00016 k Zmluve č. MsP/10/00001 uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Agentúrou SMER, s.r.o., Súmračná 25 Bratislava.
Predmetom je nahradenie prílohy č. 1 Zmluvy MsP/10/00001 znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku.
Cena tepla za 1 MWh je 110,42 eura s DPH.
Zverejnená: 30.4.2018.
30.4.2018MsP-18-00016110.00Agentúra SMER s.r.o.
Zmluva o poskytovaní IT služieb č. MAGTS1900051
Predmetom zmluvy sú konfiguračné, implementačné, programátorské práce vývoja novej funkcionality a konzultačné práce
28.6.2019MAGTS190005117 280.00Aglo Solutions, s.r.o.
Rámcová zmluva MAGTS2100059 - Vypracovanie svetlotechnických posudkov a štúdií
Rámcová zmluva
18.5.2021MAGTS210005936 000.00AIP projekt, s.r.o.., Letná 10, 04001 Košice, IČO: 50 172 441 a Anua, s.r.o., Klincová 35, 82108, Bratislava, IČO: 46 838 201
Reštaurátorský výskum
Reštaurátorský výskum kamennej atiky Primaciálneho paláca v Bratislave vrátane jej sochárskej výzdoby.
11.11.2016MAGTS160022020 844.00Akad. sochár Vladimír Višvader – VILLARD – reštaurovanie a obnova pamiatok
Zmluva o dielo č. MAGTS 1800113
Obnova a reštaurovanie atiky Primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby
5.11.2018MAGTS 1800113449 831.00akad.soch. Ľubomír Sabo a kolektív
Licenčná zmluva4.10.2012MAGTS1200139 akademický maliar Viktor Hulík
Zmluva o poskytovaní služieb - Prenájom mobilných toaliet a príslušenstva.
Predmetom zmluvy je prenájom mobilných toaliet a príslušenstva počas konania Vianočných trhov 2015 pre magistrát Hlavného mesta SR Bratislavy
23.10.2015MAGTS1500182 AKS group s.r.o.
Rámcová kúpna dohoda
kancelárske automaty na kávu a nápoje
3.2.2020MAGTS190019016 666.00alab solutions s. r. o.
Zmluva na dodávku služieb v rámci opráv, údržby a prevádzky cestnej svetelnej sigalizácie
Na poskytnutie služieb v rámci opráv, údržby a prevádzky cestnej svetelnej signalizácie na území mesta Bratislavy uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade s postupom pre zákazky s nízkou hodnotou podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zneme a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
30.6.2014MAGTS 1400095 ALAM s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS2200181
Zmluva na vypracovanie projektovej dokumentácie.
7.6.2022MAGTS220018142 279.60Alfa 04 a.s.
Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke
zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke“
5.11.2021MAGTS210027046 365.60Alfa 04 a.s.
Zmluva o dielo uzavretá podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a § 65 nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpis
Vypracovanie Projektovej dokumentácie modernizácie riadenia križovatiek cestnou dopravnou signalizáciou s preferenciou MHD – mestská časť Bratislava – Petržalka
16.6.2020 143 356.00ALFA 04 a.s.
Rámcová dohoda na identifikáciu a digitálne grafické znázornenie parciel uvedených v protokoloch o zverení zelene do správy príslušných mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
Rámcová dohoda uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania na identifikáciu a digitálne grafické znázornenie parciel uvedených v protokoloch o zverení zelene do správy príslušných mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
3.6.2021MAGTS210011023 664.00Alfageo s.r.o.
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva o podnájme nebytových priestorov pre konferenciu projektu CENTRAL MARKETS
10.11.2014  Aliancia stará tržnica
Zmluva o podnájme nebytových priestorov21.5.2014  Aliancia Stará Tržnica, občianske združenie

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.