Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 81 82 -83- 84 85 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené vzostupne ČísloCenaDodávateľ
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00049
Čiastková zmluva o dielo MsP/16/00049 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group a.s., Nitra.
Predmetom zmluvy je rozšírenie mestského kamerového systému v MČ Jarovce.
Cena za predmet diela je 3517,37 eura s DPH.

Zverejnená: 10.11.2016.
11.11.2016MsP-16-000493 517.00Morez Group, a.s.
Rámcová dohoda reklamné predmety MsP/16/00051
Rámcová dohoda č. MsP/16/00051 uzatvorená 1.12.2016 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Hauerland spol. s r. o., Matúšova 56, Bratislava, na dobu 12 mesiacov.
Predmetom je dodávka reklamných predmetov - písacích pier a reflexných plastových pásikov. Cena za predmet dohody je 780 eur s DPH.
Zverejnená: 5.12.2016.
5.12.2016MsP-16-00051780.00Hauerland spol. s r. o.
Poistná zml.-živelné poistenie č. MsP/17/00004
Poistná zmluva - živelné poistenie, č. MsP/17/00004 uzatvorená medzi poisťovňou Kooperativa a.s. VIG, Štefanovičova 4 Bratislava a Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je poistenie - živelné poistenie majetku a to budov, hnuteľného majetku a súboru zásob.
celkové ročné poistenie je 12.573,18 eura.

Zverejnená: 23.2.2017.
29.12.2016MsP-17-0000412 573.00Poisťovňa Kooperativa
Kúpna zml. - kolobežka č. MsP/17/00011
Kúpna zmluva č. MsP/17/00011 uzatvorená 24.2.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom Lindák Rastislav - Niltex, Budovateľská 1224/14, Sládkovičovo.
Predmetom zmluvy je kúpa 1 ks elektrickej kolobežky pre výkon služby príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu zmluvy je 2 977,40 eura s DPH.

Zverejnená: 1.3.2017.
1.3.2017MsP-17-000112 977.00Lindák Rastislav - Niltex
Rámcová dohoda-reflexné vesty č. MsP/17/00012
Rámcová dohoda č. MsP/17/00012 uzatvorená 24.2.2017 medzi
objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Ing. Jaroslav Marinica-MARINI, Malinová 20, Prešov.
Predmetom je dodávka reflexných viest pre potreby príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Celková maximálna cena plnenia podľa dohody je 15000 eur s DPH.
Zverejnená: 2.3.2017.
2.3.2017MsP-17-0001215 000.00Ing. Jaroslav Marinica-MARINI
Rámcová dohoda-uniformy MsP/17/00015
Rámcová dohoda na dodanie uniforiem č. MsP/17/00015 uzatvorená 7.4.2017 medzi odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou SABRINA MODELLE, s.r.o, Pri Podlužianke 3, Levice.
Predmetom je dodanie služobných uniforiem pre príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Súčet cien tovaru v jednotlivých čiastkových zmluvách je max. 506 473,22 eura bez DPH.
Zverejnená: 12.4.2017.
12.4.2017MsP-17-00015506 473.00Sabrina Modelle, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy MsP/17/00018
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy MsP/17/00018 uzatvorená 6.4.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom Mestom Nitra, Cintorínska 6.
Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície.
Cena za predmet zmluvy je 490 eur za jedného účastníka.

Zverejnená: 7.4.2017.
7.4.2017MsP-17-00018490.00Mesto Nitra
Kúpna zmluva-tlačoviny MsP/17/00025
Kúpna zmluva č. MsP/17/00025 uzatvorená 4.5.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Tlačiareň svidnícka, s.r.o., Ul. čat. Nebiljaka 121/18, Svidník.
Predmetom zmluvy je kúpa služobných kníh a tlačív pre mestskú políciu Bratislava.
Cena za predmet zmluvy je 1 199 eur vrátane DPH.

Zverejnená: 9.5.2017.
9.5.2017MsP-17-000251 199.00Tlačiareň svidnícka
Zmluva o dodávke tepla MsP/17/00028
Zmluva č. MsP/17/00028 o zabezpečení dodávky tepla uzatvorená 20.6.2017 medzi Hlavným mestom SR Bratislavou ako dodávateľom tepla a spoločnosťou GUNDULI4OVA, s. r. o., ako odberateľom. Je uzatvorená na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je zabezpečenie dodávky tepla pre odberateľa do objektu na Gunduličovej ul. 8.
Cena predmetu zmluvy je 70,38 eura s DPH.

Zverejnená: 26.6.2017.
26.6.2017MsP-17-0002870.00Hlavné mesto SR Bratislava
Zmluva o poskytovaní služieb-radiátory MsP/17/00032
Zmluva o poskytovaní služieb MsP/17/00032 uzatvorená 19.6.2017 medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom KLIMÍK SK, s. r. o., Bitarová 170, Žilina.
Predmetom zmluvy je výmena radiátorových ventilov na veliteľstve MsP Bratislava na Gunduličovej ul. 10.
Cena predmetu zmluvy je 6 207 eur vrátane DPH.

Zverejnená: 21.6.2017.
21.6.2017MsP-17-000326 207.00KLIMÍK SK, s.r.o.
Čiastková kúpna zmluva výpočtová technika MsP/18/00005
Čiastková kúpna zmluva MsP/18/00005 k Rámcovej dohode uzatvorená medzi kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a predávajúcim AutoCont SK a.s., Einsteinova 24, Bratislava.
Predmetom zmluvy je dodanie predmetu kúpy uvedeného v prílohe č. 1 tejto zmluvy - výpočtová technika.
Zverejnená: 10.4.2018.
10.4.2018MsP-18-000057 133.00AutoCont SK a.s.
Poistná zmluva Kooperatíva MsP/18/00009
Poistná zmluva MsP/18/00009 uzatvorená medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a poisťovňou Kooperatíva poisťovňa, a. s. VIG, Štefanovičova 4, Bratislava.
Predmetom je poistenie hnuteľného, nehnuteľného majetku, hospodárskych zvierat.
Celkové ročné poistné je 11.476,93 eura.

Zverejnená: 27.3.2018.
27.3.2018MsP-18-0000911 476.00Kooperatíva, poisťovňa
Dod.2 por. č. MsP/18/00015 k Zml.č.MsP/17/00028
Dodatok 2 por. č. MsP/18/00015 k Zmluve MsP/17/00028 uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Gunduličova s.r.o, Pestovateľská 2, Bratislava.
Predmetom je náhrada prílohy č. 1 Zmluvy MsP/17/00028 znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku.
Cena tepla za 1 MWh je 110,42 eura s DPH.
Zverejnená: 30.4.2018.
30.4.2018MsP-18-00015110.00Gunduličova s.r.o.
Dodatok 3 por. č. MsP/18/00016 k Zmluve č. MsP/10/00001
Dodatok 3 por. č. MsP/18/00016 k Zmluve č. MsP/10/00001 uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a Agentúrou SMER, s.r.o., Súmračná 25 Bratislava.
Predmetom je nahradenie prílohy č. 1 Zmluvy MsP/10/00001 znením v zmysle prílohy č. 1 tohto dodatku.
Cena tepla za 1 MWh je 110,42 eura s DPH.
Zverejnená: 30.4.2018.
30.4.2018MsP-18-00016110.00Agentúra SMER s.r.o.
Zmluva o dielo imobilizéry MsP/18/00017
Zmluva o dielo MsP/18/00017 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a zhotoviteľom spoločnosťou Markon s.r.o., Nad Dunajom 6, Bratislava.
Predmetom je výroba a oprava mechanických imobilizérov pre potreby Mestskej polície Hlavného mesta SR Bratislavy.
Cena s DPH je 31 962,60 eura.

Zverejnená: 8.6.2018.
8.6.2018MsP-18-0001731 962.00Markon s.r.o.
Zmluva o zabezp. služieb v odpadovom hosp. MsP/18/00018
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín.
Predmetom je odvoz a zhodnotenie hnojového odpadu a prenájom kontajnera.
Cena je 7 728 eur.

Zverejnená: 4.6.2018
4.6.2018MsP-18-000187 728.00Marius Pedersen, a.s.
Zmluva o dielo kopír.stroje MsP/18/00021
Zmluva od dielo MsP/18/00021 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavým mestom Slovenskej republiky Bratislavou a zhotoviteľom TREND SLOVAKIA, s.r.o., Rumančeková 28, Bratislava.
Predmetom je servis, oprava a údržba kopírovacích strojov Mestskej polície Bratislava.
Finančný limit za predmet diela je 6 874,08 eura bez DPH.
Zverejnená: 19.6.2018.
19.6.2018MsP-18-000216 874.00TREND SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva o odbornej príprave MsP/18/00029
Zmluva o poskytnutí odbornej prípravy MsP/18/00029 uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom mestom Nitra.
Predmetom je vykonanie odbornej prípravy a skúšky spôsobilosti príslušníkov Mestskej polície Bratislava v školiacom stredisku MsP v Nitre.
Cena za predmet zmluvy je 2450 € s DPH.


Zverejnená: 3.10.2018.
3.10.2018MsP-18-000292 450.00Mesto Nitra
Zmluva o poskytovaní služieb MsP-18-00030
Zmluva o poskytovaní služieb uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou RODEX CAR, s.r.o., Komárňanská 83, Bratislava.
Predmetom zmluvy je servis a údržba motorových vozidiel.
Cena za predmet zmluvy je 30 700 € s DPH.

Zverejnená: 8.10.2018.
8.10.2018MsP-18-0003030 700.00RODEX CAR s.r.o.
Čiast. kúp. zml. Auto Cont MsP/18/00031
Čiastková kúpna zmluva č. 10, por. č. MsP/18/00031 k Rámcovej dohode uzatvorená medzi kupujúcim hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a predávajúcim spoločnosťou Autocont s. r. o., Einsteinova 24, Bratislava.
Predmetom kúpy je výpočtová technika. Cena za predmet kúpy je 9898,80 € s DPH.


Zverejnená: 27.11.2018.
27.11.2018MsP-18-000319 898.00Autocont s. r. o.
Zmluva o výpožičke monitorovacie auto MsP/18/00032
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a požičiavateľom spoločnosťou FT Technologies, a. s., U Sokolovny 253, 783 14 Bohuňovice, Česká republika.
Predmetom výpožičky je osobné monitorovacie testovacie vozidlo pre účely Mestskej polície Bratislava, ktoré požičiavateľ zveruje vypožičiavateľovi do bezplatného užívania.


Zverejnená: 16.10.2018.
16.10.2018MsP-18-00032 FT Technologies a. s.
Zmluva o dielo podkúvanie MsP/18/00034
Zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Ján Ohrablo, Posádka 679, Dvorníky.
Predmetom zmluvy je podkúvanie služobných koní Mestskej polície Bratislava.
Cena za predmet zmluvy je 10 920 € s DPH.

Zverejnená: 20.11.2018.
20.11.2018MsP-18-0003410 920.00Ján Ohrablo
Rámcová servisná dohoda Morez MsP/18/00037
Rámcová servisná dohoda uzatvorená medzi objednávateľom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a poskytovateľom spoločnosťou MOREZ GROUP, a. s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom je zabezpečovanie pozáručného servisu, údržby, odstraňovanie porúch na bezpečnostných kamerách.
Cena za predmet dohody je 49 999 € bez DPH.


Zverejnená: 27.11.2018.
27.11.2018MsP-18-0003749 999.00MOREZ GOUP a. s.
Rámcová dohoda samolepky MsP/18/00038
Rámcová dohoda uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou Bittner print s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava.
Predmetom je výroba a dodanie samolepiek. Cena za predmet je 1 730,30 € s DPH.


Zverejnená: 21.11.2018.
21.11.2018MsP-18-000381 730.00Bittner print s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb End. MsP/18/00039
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená medzi objednávateľom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a poskytovateľom Ing. Zoltán Endrész, Levice.
Predmetom je záväzok zabezpečiť pre objednávateľa podporu a servis v súvislosti s prevádzkou informačného systému Centrála.
Cena je 19 990 € bez DPH.

Zverejnená: 18.2.2019.
18.2.2019MsP-18-0003919 990.00Ing. Zoltán Endrész

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 81 82 -83- 84 85 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.