Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené vzostupne ČísloCenaDodávateľ
Poistná zmluva na poistenie majetku " inteligentná lavička"30.12.2016  Allianz - Slovenská poisťovňa a.s.
Nákup čistiaceho podlahového stroja a vysávača/fúkača lístia30.12.2016 3 120.00Yves & Soteco Slovakia, s.r.o.
Nákup výpočtovej techniky - blade servre a databázové licencie
Nákup výpočtovej techniky - blade servre a databázové licencie
29.12.2016 60 958.00Performance, s.r.o.
Dodávka elektrickej energie29.12.2016 18 250 000.00Stredoslovenská energetika, a.s.
Digitálna farebná veľkoplošná multifunkčná tlačiareň
Digitálna farebná veľkoplošná multifunkčná tlačiareň a skener A0
23.12.2016 24 228.00Tecprom-Trifit spol. s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 16.12.2016 uzavretej    
Nákup výpočtovej techniky – notebooky a desktopy
Nákup výpočtovej techniky - notebooky a desktopy
23.12.2016 122 700.00AutoCont SK a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve MAGTS 1600219 zo dňa 12.10.20162.12.2016  PricewaterhouseCoopers Advisory s.r.o.
ZAPOJENIE DO SYSTÉMU ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU
zmluvu na odvoz komunálneho odpadu pre objekt Markova 1.
Zverejnené dňa: 14.11.2016
14.11.2016   
Zmluva o odstraňovaní a umiestňovaní vozidiel na určené parkovisko18.10.2016  P+K, s.r.o.
Rámcová dohoda č. 2015034 na poskytnutie odborných služieb
Predmetom tejto Dohody je záväzok Poskytovateľa poskytovať v prospech Objednávateľa a podľa jeho požiadaviek odborné služby spočívajúce v aktualizácii existujúcej analýzy IS Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy a konzultačnej a poradenskej činnosti
17.10.2016 21 360.00stengl a.s.
Zmluva o Elektronickej službe MULTICASH
Zriadenie Elektronickej služby Multicash k účtu a jej využívanie klientom
22.9.2016  Slovenská sporiteľňa, a. s.
Zmluva o splátkovom úvere č. 585/2016 medzi Tatra bankou, a.s. a Váš správca, spol. s r.o. - správcom bytového domu Kapicova 11 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu domu.
23.8.2016  Tatra banka, a.s.
Poistenie majetku právnických osôb, "električková trať Radlinského-Štefanovičova"
Poistná zmluva, poistenie majetku právnických osôb
23.8.2016  Union poisťovňa,a a.s.
Zmluva o termínovanom úvere č. 10/2016/KE/SVB/UZ a Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva č. 11/2016/KE/SVB/ZZ medzi Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a Bytovým podnikom Podunajské Biskupice, s.r.o. - správcom bytového domu Lotyšská 26
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
16.8.2016  Všeobecná úverová banka, a.s.
Dodatok č. 2 k zmluve o splátkovom úvere č. 556/07 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Podunajské Biskupice, s.r.o.- správcom bytového domu Lotyšská 26 - 32 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu
12.8.2016  Tatra banka, a.s.
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb 1Box rack
Rozšírenie služieb monitorovacej technológie 1Box
11.8.2016  NAM Slovakia s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0858/14/80100
Dodatok č. 1 k Zmluve o účelovom úvere č. 0858/14/80100 zo dňa 26.9.2014 uzatvorenej s Československou obchodnou bankou, a.s.. Dodatok upravuje novú výšku úrokovej marže.
8.8.2016  Československá obchodná banka, a.s.
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201610354_Z zo dňa 04.05.2016
Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzavierajú tento Dodatok ku Kúpnej zmluve č. Z201610354_Z zo dňa 04.05.2016, predmetom ktorej je záväzok dodať Objednávateľovi jednosedadlové lavičky podľa pokynov Objednávateľa a záväzok Objednávateľa zaplatiť za uvedený tovar kúpnu cenu
8.8.2016  mmcité2
Dodatok č. 1 k zmluve o splátkovom úvere č. 2054/2012 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o.- správcom bytového domu Budatínska 53-55 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
8.8.2016  Tatra banka, a.s.
Rámcová dohoda č. 248804071600
Predmetom rámcovej dohody je zhotovenie diela - znaleckých posudkov
1.8.2016  Zhotoviteľ č. 1 : Ing. Peter Kapusta, Zhotoviteľ č. 2 Ing. Juraj Talian, PhD., Zhotoviteľ č. 3 - FINDEX, s.r.o. ... až Zhotoviteľ č. 10 - Ing. Barbara Chamulová - viď príloha Rámcová dohoda
Dodatok č. 1 k ZoD MAGTS 1600029 zo dňa 30.03.2016
Dodatok č. 1 k ZoD MAGTS 1600029 zo dňa 30.03.2016. predmetom je vykonanie odborného geologického dohľadu na Sanáciu havarijného zosuvu - lokalita Devínska cesta
29.7.2016  Univerzita Komenského v Bratislave- Prírodovedecká fakulta
Dodatok č. 5/2016 k zmluve o dodávke plynu pre odberné miesto Kopčianska 88
Dodatok č. 5/2016 k zmluve o dodávke plynu pre odberné miesto Kopčianska 88 v Bratislave
29.7.2016  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmluva o úvere č. 5116353943 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Karloveskou realizačnou spoločnosťou, s.r.o. - správcom bytového domu Ľudovíta Fullu 3 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
26.7.2016  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Grafické práce25.7.2016  Ultra Print, s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.