Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené zostupne ČísloCenaDodávateľ
Zmluva o odvoze hnoja
Zmluva o odvoze hnoja uzatvorená medzi Hl. m. SR Bratislavou a Máriusom Pedersenom a.s., Opatvoská 1735, Trenčín na dobu 4 roky odo dňa jej podpísania.
Predmetom zmluvy je odvoz a zhodnotenie hnojového odpadu a prenájom kontajnera na odvoz hnoja.
Cena za dopravu, vývoz a zhodnotenie hnoja je 90 eur s DPH.
Zverejnená 14.5.2014.
 MsP/14/0000790.00Márius Pedersen, a.s., Trenčín
Zml.o poskyt.odbor.prípr.č.MsP/14/00006
Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti 5 príslušníkov Mestskej polície Bratislava a vydanie potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy.
Zmluva uzatvorená 1.4.2014 medzi poskytovateľom mestom Nitra a objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Cena za predmet zmluvy je 2450 eur.
Zverejnená 3.4.2014.
3.4.2014MsP/14/000062 450.00mesto Nitra
Servisná zmluva
Predmetom zmluvy je zabezpečenie servisnej služby komunikačného systému MsP Bratislava na uliciach Gunduličova 10, Medená 2, Listová 10, Hálkova 11, Saratovská 30 a Haánova 10.
Táto zmluva nadobúda účinnosť od 1.1.2014.
5.12.2013MsP/13/0031455.00Panacon, s.r.o.
Zmluva o diele č. MsP/13/00021
Uzavretá medzi Hl.m. SR ako objednávateľom ma dodávateľom firmou Treva s.r.o. na vykonanie prác za účelom zabezpečenia prevádzky výťahu v objekte na Gunduličovej 10.
Zverejnené dňa: 07.08.2013.
7.8.2013MsP/13/00021 TREVA s.r.o.
Kúpna zmluva č. MsP/13/0001821.8.2013MsP/13/00018 R.M.L.TRENČÍN,s.r.o.
zmluva o poskytovaní verejných služieb MsP/13/0001712.7.2013MSP/13/00017 SWAN, a. s.
Zmluva o veterinárnej starostlivosti3.6.2013MsP/13/00010461.50MVDr. Zuzana Hollá
Kúpna zmluva MsP/13/00009 zo 6.6.20137.6.2013MSP/13/0000919 228.08VEP, spol. s r.o.
Poistná zmluva č. 8012024785 por. č. MsP/13/0000319.2.2013MSP/13/00003 KOOPERATIVA poisovòa, a.s. Vienna Insurance Group
Dodatokč.MsP/13/00002 k Poist.zmluveMsP/03/00005
Dodatok č. MsP/13/00002 k Poistnej zmluve č. MsP/03/00005 uzatovrenej Medzi hl. m. SR Bratislavou a poisťovňou Kooperatíva, a.s., Štefanovičova 4, Bratislava ohľadom havarijného poistenia motorových vozidiel MsP Bratislava.
Dodatok bol uzatvorený dňa 9.12.2013 na dobu neurčitú.
Predmetom dodatku je úprava poistného na poistné obdobie od 1.1.2014.
Cena: 8867.
Zverejnené 20.12.2013.
20.12.2013MsP/13/000028 867.00Kooperatíva a.s.
Dodatok č.MsP/13/00002 k Poist.zml.č.MsP/03/00004
Dodatok č. MsP/13/00002 k Poistnej zmluve č. MsP/03/00004 uzatvorenej medzi Hl. m. SR Bratislavou a poisťovňou Kooperatíva a.s.ohľadom poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.
Predmetom dodatku je úprava poistného na nasledovné poistné obdobie od 1.1.2014.
Zverejnené 20.12.2013.
Cena: 2850
20.12.2013MsP/13/000022 850.00Kooperatíva a.s.
Dodatok č. MsP/13/00001 k Zmluve o akceptácii platobných kariet uzatvorenej v r. 2012 medzi ČSOB a Hl. m. SR Bratislavou.3.7.2013MSP/13/00001 Československá Obchodná Banka A. S.
Zmluva o diele por. č. MsP/12/0000821.6.2012MsP/12/00008 Milan Golier - MEZO
Kúpna zmluva poč. č. MsP/12/0000521.5.2012MsP/12/00005 Trend Hygiena, s.r.o.
Predpis úhrad za služby č. MsP/08/00013
Predpis úhrad za služby poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska v súvislosti s tým, že od 1.4.2008 nadobudol platnosť zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti.

Štvrťročná úhrada je vo výške 597,49 eura.

Zverejnené: 1.6.2016
1.6.2016MsP/08/00013597.00Rozhlas a televízia Slovenska
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry SR na rok 20183.7.2018MK-1842/2018/1.1 Ministerstvo kultúry SR
Zmluva o dielo - Analýza dopravy 5. časť29.4.2021MAGTSPP5/202141 721.60MDP GEO, s.r.o.
Zmluva o dielo a licenčná zmluva na historické ortofotomapy Bratislavy22.12.2020MAGTSPP4/202013 230.00Eurosense s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS PP3/202128.4.2021MAGTSPP3/202126 534.40MDP GEO, s.r.o.
Zmluva o dielo na prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo vybraných zónach Bratislavy č. MAGTSPP3/202013.11.2020MAGTSPP3/202021 000.00AFRY CZ s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS PP2/202128.4.2021MAGTSPP2/202117 270.40MDP GEO, s.r.o.
Zmluva o dielo26.10.2020MAGTSPP2/2020 M.O.Z. Consult s.r.o
Zmluva o dielo č. MAGTS PP1/202128.4.2021MAGTSPP1/202129 880.00M.O.Z. Consult s.r.o.
Zmluva o dielo na prieskumy a analýzy dopravy v pokoji vo vybraných zónach Bratislavy č. MAGTSPP1/202013.11.2020MAGTSPP1/202031 200.00AFRY CZ s.r.o.
Obstaranie on street parkovacích automatov
Predmetom zákazky je kúpa on street parkovacích automatov vrátane dopravy, montáže, softvérovej inštalácie a uvedenia do prevádzky, poskytovanie záručného servisu a súvisiacich služieb technickej podpory počas 24 mesiacov.
19.10.2021MAGTSOP/RPPP2/202182 800.00Saba Parking SK s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.