Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 74 75 76 77 -78- 79 80 81 82 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené zostupne ČísloCenaDodávateľ
Kúpna zmluva č. Z201519453_Z
PC, notebooky, tlačiareň čiernobiela, PC umožňujúce pracú s grafickými softvérovými produktmi, doprava
12.8.2015 61 758.00PERFORMANCE, s.r.o.
Dodatok č. 4/2016 k zmluve o dodávke plynu5.8.2015  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dohody o ukončení záväzku
Predmetom dohôd je ukončenie záväzku zo zmluvy o dielo z dôvodu zmeny legislatívy týkajúcej sa systému zberu použitých prenosných batérii a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb (z domácnosti)
27.7.2015  Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke: OLO a.s.
Zmluvy o dielo č. 30036/15
Zmluva o dielo č. 30036/15 ku geometrickému plánu na oddelenie pozemkov parc.č. 3553/9 a 3553/42 a zameranie okraja chodníka v rozsahu pozemkov parc.č. 2553/9-3553/11 v k.ú. Vrakuňa.
16.7.2015 163.00IGK s.r.o.
Zmluva o splátkovom úvere č. 513/2015
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu domu.
15.7.2015  Tatra banka, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. 512/2015
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu domu.
15.7.2015  Tatra banka, a.s.
Kúpna zmluva č. Z20158981_Z
Kreslo kancelárske
15.7.2015 305.00Interiéry Riljak, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201514544_Z
Software na sledovanie obchodného vestníka SR - kapitoly konkurzy, reštrukturalizácie, likvidácie, oznámenia o zrušení spoločnosti bez likvidácie, oznámenia o znížení základného imania a zmenách právnej formy
14.7.2015 7 099.00LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Kúpna zmluva č. Z20158984_Z
Nákup čítačiek čiarových kódov
10.6.2015 6 180.00KODYS SLOVENSKO, s r.o.
Kúpna zmluva č. Z20158954_Z
Notebooky s príslušenstvom
10.6.2015 3 720.00mc.edu, s.r.o.
Zmluva č. PZ00198266001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00198266001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Jurigovo nám. 1 - DS Kotva
20.5.2015  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. PZ00198046001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00198046001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Hradská 140/A,B,C
20.5.2015  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo na Komplexnú rekonštrukciu odovzdávacej stanice tepla na Budyšínskej ulici č. 1 v Bratislave
18.5.2015  Thermis spol. s r.o.
Dodatok č. 9 k Mandátnej zmluve č. 01/2004
Dodatok č. 9 k Mandátnej zmluve č. 01/2004 zo 16.1.2004 v znení jej dodatkov č. 1-8 uzatvorený s H-Probyt, spol. s r.o. na výkon povinností správcu objektu bytového domu Kopčianska 86 v Bratislave
12.5.2015  H-Probyt, spol. s r.o.
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa uzatvorená so spoločnosťou H-Probyt, spol. s r.o.
21.4.2015  H-Probyt, spol. s r.o.
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v mene prevádzkovateľa uzatvorená so spoločnosťou Duspama, spol. s r.o.
20.4.2015  Duspama, spol. s r.o.
Zmluva o poskytovaní vykonávania činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi
Zmluva uzatvorená s MY OPP, s.r.o. o poskytovaní vykonávania činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi v bytových domoch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
15.4.2015  MY OPP, s.r.o.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete
pripojenie do distribučnej siete prevádzkovateľa (CES Jantárová 5206 13, meniareň) pre stavbu NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo námestie v Bratislave, I. časť Bosákova ul. - Šafárikovo námestie"
7.4.2015  Západoslovenská distribučná, a.s.
DODATOK č. 1/2015 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 906/2014 na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“
Zmluvné strany sa v súlade s bodom 16.1 Projektovej zmluvy dohodli na zmene znenia článku 1. Projektovej zmluvy nasledovne: 3.1.1. v bode 1.2 sa číslo projektového účtu Prijímateľa v tvare IBAN vypúšťa a nahrádza nasledovným znením „Projektový účet: SK73 7500 0000 0000 2591 6453“
7.4.2015  Úrad vlády Slovenskej republiky
Zmluva o poskytnutí notárskych služieb
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa notárske služby.
1.4.2015 3 000.00JUDr. Jana Horňáková, notár
Zmluva o splátkovom úvere č. S00108/2015 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Petržalka, s.r.o. - správcom bytového domu Starhradská 18 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu domu
26.3.2015  Tatra banka, a.s.
Príloha č. 2 Zmluvy o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00603481/1/15
Príloha č. 2 Zmluvy o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00603481/1/15 pre odberné miesto Plickova 9
25.3.2015  Stredoslovenská energetika, a.s.
Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo zo dna 10.11.2014
Dodatok c. 1 k Zmluve o dielo zo dna 10.11.2014
19.3.2015  Milk Studio, s.r.o.
Dodatok c. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dna 19.8.2014
Dodatok c. 1 k Zmluve o poskytnutí služieb zo dna 19.8.2014
19.3.2015  Smart Choice, s.r.o.
Zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej siete
pripojenie do distribučnej siete prevádzkovateľa pre stavbu NS MHD
19.3.2015  Západoslovenská distribučná, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 74 75 76 77 -78- 79 80 81 82 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.