Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 73 74 75 76 -77- 78 79 80 81 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaRadené zostupne ČísloCenaDodávateľ
Kúpna zmluva č. Z201540752_Z
Modernizácia programov ArcGIS pre územné plánovanie.
16.12.2015 2 895.20ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
Kúpna zmluva č. Z201540755_Z
Nákup informačných technológii.
16.12.2015 17 940.00PERFORMANCE, s.r.o.
Dodatok k zmluve o splátkovom úvere č. 5081137609 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Spokojným bývaním, s.r.o.- správcom bytového domu Rajecká 13-15 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu
16.12.2015  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. 5081137609 medzi Slovenskou sporiteľňou, a.s. a Spokojným bývaním, s.r.o.- správcom bytového domu Rajecká 13-15 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
9.12.2015  Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. 726/2014 a Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 3700/2008 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Podunajské Biskupice, s.r.o.- správcom bytového domu Bieloruská 34 - 44 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na splatenie záväzku
8.12.2015  Tatra banka, a.s.
Kúpna zmluva č. Z201538450_Z
Nákup kancelárskych počítačov.
4.12.2015  PERFORMANCE, s.r.o.
Dodatok č.3 k ZoD MAGTS1400145
Predmetom dodatku je časový posun plnenia termínov ZoD
4.12.2015  REMING Consult, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. 527/2015
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu domu.
2.12.2015  Tatra banka, a.s.
Zmluva o poskytnutí právneho poradenstva
Predmetom je záväzok poskytovateľa poskytnúť právne poradenstvo v súvislosti s prípravou a vypracovaním právneho stanoviska týkajúceho sa dohody o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok hlavného mesta SR Bratislavy so spoločnosťou Henbury Development, s.r.o.
1.12.2015  White & Case s.r.o.
Zmluvu o refundácii
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 235/2015 z dňa 24.09.2015 rozhodlo o finančnej podpore určitých skupín osôb, a to zvýhodnenou cenou predplatného cestovného lístka. Zvýhodnená cena je poskytovaná ako dodatočná zľava nad rámec bežných cien cestovných lístkov v Integrovanom dopravnom systéme Bratislavského kraja.
13.11.2015  Bratislavská integrovaná doprava, a. s., Dopravný podnik Bratislava, a.s., Slovak Lines, a.s.
Kúpna zmluva č. Z201533441_Z
Dodávka kancelárskych potrieb
11.11.2015  Peter Šesták - KANPEX
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi a o uzavretí budúcej zmluvy o zabezpečení nakladania s použitými batériami a akumulátormi
Zmluvou sa poskytuje spoločnostiam INSA, s.r.o., MACH TRADE, spol .s r.o.a AKU-TRANS spol. s r. .o. oprávnenie na nakladanie s vybranými zložkami komunálneho odpadu - batériami a akumulátormi na území hlavného mesta podľa § 39 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a súčasne sa uzatvára zmluva o budúcej zmluve o zabezpečení nakladania s použitými batériami a akumulátormi v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, účinným od 1.1.2016.
13.10.2015   
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 689/2009 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Podunajské Biskupice, s.r.o.- správcom bytového domu Ipeľská 1 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru.
6.10.2015  Tatra banka, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. 523/2015 a Dodatok č. 2 k zmluve o splátkovom úvere č. 778/2009 medzi Tatra bankou, a.s. a Váš správca, spol. s r.o.- správcom bytového domu Holíčska 21 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na splatenie záväzku
25.9.2015  Tatra banka, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. 518/2015 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Podunajské Biskupice, s.r.o.- správcom bytového domu Ipeľská 1 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu domu.
21.9.2015  Tatra banka, a.s.
ZMLUVA O VYDANÍ A POUŽÍVANÍ KVALIFIKOVANÉHO SYSTÉMOVÉHO CERTIFIKÁTU (KSC) A SLUŽIEB CA DISIG č. 201507385
Predmetom tejto zmluvy je odplatný záväzok Poskytovateľa vydať a poskytnúť Žiadateľovi, na základe jeho žiadosti, kvalifikovaný systémový certifikát (ďalej len „KSC“) a certifikačné služby v súlade s platným Certifikačným poriadkom Poskytovateľa (ďalej len „CP“), bezpečnostnou politikou Poskytovateľa, zákonom č.215/2002 Z. z. o elektronickom podpise ako aj ostatnými všeobecne záväzným i právnymi predpismi.
17.9.2015  Disig, a.s.
Rámcová dohoda č. 1 o poskytovaní služieb
Forenzný audit kandidátov na pozície generálnych riaditeľov a predsedov predstavenstiev strategických spoločností Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.
14.9.2015  Ernst & Young Slovakia, spol. s r.o.
Zmluva č. PZ00177737001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. Z00177737001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Vajanského nábrežie 11 v Bratislave
8.9.2015  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. PZ00177737001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd    
Zmluva č. PZ00177744001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. Z00177744001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Kúpeľná 9 v Bratislave
8.9.2015  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve zo dňa 17.11.19927.9.2015  Duspama, spol. s r.o
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 4320/2008 medzi Tatra bankou, a.s. a Váš správca, spol. s r.o.- správcom bytového domu Rovniankova 14 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu domu
3.9.2015  Tatra banka, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. 520/2015 a Dodatok č. 3 k zmluve o splátkovom úvere č. 846/2009 medzi Tatra bankou, a.s. a Váš správca, spol. s r.o.- správcom bytového domu Furdekova 1-3 v Bratislave
Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru na splatenie záväzku
20.8.2015  Tatra banka, a.s.
Kúpna zmluva č. Z201516858_Z
Notebooky 13,3 , ASUS Zenbook UX303LN i5-4210U/8GB/128GB SSD/13.3 FHD Touch/GT840 2G/W8.1P Brown alebo ekvivalent
18.8.2015 3 180.00SERVISUJEM, s. r. o.
Dodatok č. 32 k Zmluve o prevádzkovaní verejného osvetlenia v Bratislave
Predmetom tohto dodatku je rekonštrukcia verejného osvetlenia - sanácia skorodovaných stožiarov v Bratislave špecifikovaných v článku II. tohto dodatku a to v zmysle jednotkového rozpočtu tvoriaceho prílohu č. 1 a prílohu č.2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
14.8.2015  Siemens s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 73 74 75 76 -77- 78 79 80 81 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.