Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 -85- 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaRadené vzostupne Dodávateľ
Zmluva o vykonaní stavebnej úpravy28.12.2020MAGBO2000064 Západoslovenská distribučná, a.s., Čuleňova 6, 816 47 Bratislava
Zmluva o prenájme elektrického vozidla23.10.2012MAGTS1200144 Západoslovenská energetika, a.s.
Zmluva o pripojení odberného elektrického miesta6.8.2012  Západoslovenská energetika, a.s.
Zmluva o vykonaní preložky komunikačnej siete28.12.2020MAGBO2000065 Západoslovenská energetika, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov
Zmluvou získala spoločnosť zares, s.r.o. oprávnenie podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hl. mesta.
16.5.2018B-12/20180.00Zares, s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene a služieb s tým spojených na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Východ
4.3.2022MAGTS220000914 801 083.63zares, spol. s r.o.
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene a služieb s tým spojených na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Západ
4.3.2022MAGTS220001020 735 477.04zares, spol. s r.o.
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI1.7.2013  Združenie mladých podnikateľov Slovenska
Mandátna zmluva č. 18/2012/ABF7.11.201218/2012/ABF Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia
Zmluva o poskytovaní služieb19.11.2019MAGTS1900131 ZET dip s.r.o.
Kúpna zmluva - nadlimitná zákazka27.5.2021MAGTS2100077299 912.20ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Rámcová zmluva
Vypracovanie plánov organizácie dopravy
20.9.2021MAGTS2100225340 000.00Zhotoviteľ 1: Prokos s.r.o., Zhotoviteľ 2: Tichý s.r.o.
Rámcová dohoda č. 248804071600
Predmetom rámcovej dohody je zhotovenie diela - znaleckých posudkov
1.8.2016  Zhotoviteľ č. 1 : Ing. Peter Kapusta, Zhotoviteľ č. 2 Ing. Juraj Talian, PhD., Zhotoviteľ č. 3 - FINDEX, s.r.o. ... až Zhotoviteľ č. 10 - Ing. Barbara Chamulová - viď príloha Rámcová dohoda
Zmluva č. MAGTS 1700138 o nákupe elektronických darčekových kariet
Nákup elektronických darčekových kariet pre primátorom ocenenú talentovanú mládež Bratislavy (14.06.2017) a na ocenenie najúspešnejších športovcov a športových kolektívov Bratislavy a BSK (december 2017)
7.6.2017MAGTS 17001387 000.00Zmluva bola uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislava a spoločnosťou AUPARK, a.s. Bratislava
Rámcová dohoda
Dodanie služby vrátane materiálu vo forme zabezpečenia značenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na inžinierskych objektoch.
16.6.2020MAGTS2000072 značenie.sk, s.r.o.
Zmluva č. 24 86 0585 12 00 o odbere elektrickej energie a vody29.10.2012  Zoologická záhrada
Rámcová dohoda č. MAGTS 1700075– inzercia pracovných ponúk
Dátum účinnosti dodatku: 04.12.2017
Dátum účinnosti dodatku: 05.12.2017 – deň po dni zverejnenia na webovom sídle firmy
Názov sekcie/oddelenia: Oddelenie ľudských zdrojov
Zodpovedná osoba: Valuchová Lucia, Mgr.
16.3.2017MAGTS 1700075 Zoznam, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke elektriny pre Hlavné mesto SR Bratislavu na rok 2013.16.11.2012MAGTS1200164 ZSE Energia, a. s.
Zmluva o dodávke elektriny pre Hlavné mesto SR Bratislavu na rok 2013.16.11.2012MAGTS1200163 ZSE Energia, a. s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny.
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny podnikom ZSE Energia, a.s., ktorým sa upravuje zoznam odberných miest, objednávka odberu elektriny a objednávka rezervovanej kapacity pre všetky odberné miesta hlavného mesta SR Bratislavy.
Dodatok bol podpísaný 27.3.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení.
1.8.2012MAGTS1200114 ZSE Energia, a.s
Dodatok č. 5 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 5 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre odberné miesto Čapajevova 5
19.11.2014  ZSE Energia, a.s.
Dodatok č. 3 k zmluve o združenej dodávke elektriny - MAGTS130009428.5.2013MAGTS1300094 ZSE Energia, a.s.
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny.
Dodatok č. 3 k Zmluve o združenej dodávke elektriny podnikom ZSE Energia, a.s., ktorým sa upravuje zoznam odberných miest, objednávka odberu elektriny a objednávka rezervovanej kapacity pre všetky odberné miesta hlavného mesta SR Bratislavy.
Dodatok bol podpísaný 28.7.2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jeho zverejnení.
1.8.2012MAGTS1200115 ZSE Energia, a.s.
Zmluva o združenej dodávke elektriny - MAGTS1200006 - OVS/JD/2012/ZSE16.1.2012MAGTS1200006 ZSE Energia, a.s.
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny
Zmluva o poskytnutí finančnej odmeny v rámci 3. ročníka súťaže Deti pre Bratislavu medzi hl. mestom SR Bratislava a ZŠ Hlboká cesta 4. Finančná odmena bola udelená za vypracovanie projektového zámeru "Spoločne ďalej".
10.12.2021MAGTS21003343 000.00ZŠ Hlboká cesta 4

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 81 82 83 84 -85- 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.