Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 75 76 77 78 -79- 80 81 82 83 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaRadené vzostupne Dodávateľ
Zmluva o poskytovaní verejných služieb pre podnikateľov2.5.2017MAGTS170010430.00UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Zmluva č. MsP/94/00001 o zriadení prípojky a zabezpečení televízneho a rozhlasového príjmu
Zmluva č. MsP/94/00001 o zriadení prípojky v ubytovni mestskej polície na Kadnárovej 98 a o zabezpečení televízneho a rozhlasového signálu uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislavou - Mestskou políciou a spoločnosťou UPC Broadband Slovakia, s.r.o. na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je zriadenie prípojky na Kadnárovej 98 a zabezpečenie televízneho a rozhlasového signálu.
Platba je vopred a vychádza sa z cenníka.

Zverejnená: 1.6.2016.
1.6.2016MsP/94/00001 UPC Broadband Slovakia, s.r.o.
DODATOK č. 1/2015 k PROJEKTOVEJ ZMLUVE č. 906/2014 na realizáciu projektu v rámci programu „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha“
Zmluvné strany sa v súlade s bodom 16.1 Projektovej zmluvy dohodli na zmene znenia článku 1. Projektovej zmluvy nasledovne: 3.1.1. v bode 1.2 sa číslo projektového účtu Prijímateľa v tvare IBAN vypúšťa a nahrádza nasledovným znením „Projektový účet: SK73 7500 0000 0000 2591 6453“
7.4.2015  Úrad vlády Slovenskej republiky
Zmluva o dielo č. MAGTS1700079 „NKP hrad Devín"
Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS1700079 „NKP hrad Devín – sprístupnenie horného hradu verejnosti, vyčistenie úpätia hradného brala od náletových drevín"
13.3.2017MAGTS170007916 780.00URBANSTAU s.r.o.,
Pomocné práce
pomocné upratovacie a čistiace práce vnútorných priestorov a vonkajších priestorov ; záhradnícke práce; ručné pomocné práce súvisiace so zimou údržbou komunikácií a ručná manipulácia s bremenami
23.12.2015ÚVV a ÚVTOS-7-23/34-2015 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Zmluva o vykonávaní pomocných prác
Pomocné upratovacie a čistiace práce vnútorných priestorov a vonkajších priestorov (ručné zametanie a čistenie komunikácií (chodníkov) vrátane vyzbierania papierov, odpadu, zeleného biologického odpadu, vyprázdňovanie košov a povrchové čistenie kanalizačných zberných košov); záhradnícke práce (polievanie, odburiňovanie, kosenie trávy a strihanie porastov záhradnou technikou); ručné pomocné práce súvisiace so zimou údržbou komunikácií (chodníkov) a ručná manipulácia s bremenami (prenášanie kancelárskeho vybavenia, spisových materiálov resp. vykladanie a nakladanie materiálu)
16.10.2015ÚVV a ÚVTOS -7-7/34 - 2015 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Chorvátska 5, 812 29 Bratislava 1, 00738255
Zmluva o poskytnutí služby
Vykonanie pomocných prác
30.12.2019MAGST1900165 Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Zmluva č. ÚVV a ÚVTOS-1/34-2019 o vykonaní pomocných prác
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať práce prostredníctvom odsúdených zaradených na výkon trestu odňatia slobody v Ústave na výkon väzby a v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Bratislave.
11.1.2019  Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Rámcová dohoda
Vypracovanie statických posudkov na portáloch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
24.3.2022MAGTS220009767 875.00VALBEK&PRODEX spol. s r.o.
Rámcová dohoda č. MAGTS2000143
Posúdenie stavu komunikácii v správe Hlavného mesta SR Bratislavy neinvazívnym spôsobom pomocou laser scanu a geofyzikálneho merania na komunikáciách pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy
7.9.2020MAGTS2000143 VARS BRNO a.s.
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z201648109_Z na dodávku a montáž schodiskových plošín7.2.2017 0.00VELCON spol. s.r.o.
Zmluva o dielo č. 7/2011 so spol. s.r.o. VELCON, Vlkanová30.11.20117/2011 VELCON spol. s r.o.
Dodávka a montáž schodiskových plošín pre imobilných občanov v podchode28.12.2016MAGSP160027528 020.00VELCON spol.s r.o.
Zmluva o dielo16.1.2014MAGTS140000313 940.00VEMA, S. R. O.
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 244/18/2016
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 244/18/2016 pre odberné miesto Podzáhradná 100/A,B v Bratislave
18.8.2016MAGTS1600162 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 160/18/2016
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 160/18/2016 pre odberné miesto Dudvážska 6 v Bratislave
18.8.2016MAGTS1600161 Veolia Energia Podunajské Biskupice, s.r.o.
MANDÁTNA ZMLUVA č. 1700091 na zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou a údržbou tepelno-technických zariadení7.4.20171700091 Veolia Energia Slovensko, a. s.
Dodatok č. 1/2019 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. 229/2016
pre objekt Ulica Ondreja Štefanka 5
25.9.2019MAGTS1600160 Veolia Energia Slovensko, a.s.
Mandátna zmluva
Zverenie majetku za účelom zabezpečenia výroby a dodávky tepla a zabezpečenia služieb spojených s dodávkou ÚK
29.12.2017MAGTS170024820 584.07Veolia Energia Slovensko, a.s.
Príloha č. 1.26 k mandátnej zmluve č. 95/199230.3.2017MAGSR00288 Veolia Energia Slovensko, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepelnej energie č. 12/2014/P
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke a odbere tepelnej energie č. 12/2014/P uzatvorený s Veolia Energia Slovensko, a.s. pre objekt Čapajevova 5 v Bratislave
14.1.2016  Veolia Energia Slovensko, a.s.
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 475/01/2016
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 475/01/2016 pre odberné miesto Hrobákova 5 v Bratislave
Zverejnené dňa : 20.10.2016
20.10.2016MAGTS1600195 Veolia Energia Slovensko, s.r.o.
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 229/01/2016
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 229/01/2016 pre odberné miesto Čapajevova 5 v Bratislave
18.8.2016MAGTS1600160 Veolia Energia Slovensko, s.r.o.
Čiastková kúpna zmluva rovnošaty č. MsP/17/00019
Čiastková kúpna zmluva por. č. MsP/17/00019 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 uzatvorená 9.5.2017 medzi predávajúcim VEP, spol. s r.o., A. Hlinku 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom zmluvy je dodanie služobných rovnošiat pre príslušníkov mestskej polície Bratislava.
Cena predmetu zmluvy je 7 674,85 eura s DPH.

Zverejnená: 10.5.2017.
10.5.2017MsP/17/000197 674.00VEP, spol s. r.o.,
Čiastková kúpna zmluva č.2, por. č. MsP/15/00005 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053
Čiastková kúpna zmluva č. 2, por. č. MsP/15/00005 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 uzatvorená 11.5.2015 medzi predávajúcim VEP, spol. s r.o.,A. Hlinku 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodanie tovaru - služobnej rovnošaty pre príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Celková fakturovaná cena vrátane DHP je 23 052,84 eura.
Zverejnená : 12.5.2015.
12.5.2015MsP-15-0000523 052.00VEP, spol. s r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 75 76 77 78 -79- 80 81 82 83 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.