Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 74 75 76 77 -78- 79 80 81 82 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaRadené vzostupne Dodávateľ
Zmluva B-01/2021 na zber a prepravu komunálnych odpadov na území hl. m. SR Bratislavy
Zmluva uzatvorená podľa § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z.z.
18.3.2021B-01/2021 Trhoviská Ružinov, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1400906 na uskutočnenie bežných opráv a údržby pozemných komunikácií14.3.2013  TSS Pittel + Brausewetter s. r. o.
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných pracovných cestách
Rámcová dohoda na zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných pracovných cestách uzavretá podľa § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o verejnom obstarávaní) a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
8.10.20152014124202 Tucan, cestovná agentúra, s.r.o.
Zmluva na zabezpečenie vysielacieho času v TV RUŽINOV
Zmluva na poskytnutie služieb regionálneho televízneho vysielania
2.5.2018MAGTS1800017 TVR a RE, s. r. o.
Zmluva - TVR a RE, s.r.o.
zabezpečenie výroby televíznych programov a ich odvysielania Televíziou Ružinov a uverejňovanie príspevkov (článkov) v mesačníku Ružinovské Echo
29.1.2016  TVR a RE, s.r.o.
Zmluva o spolupráci pri výstavbe „Polyfunkčná stavba Twin City, Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická – Bratislava“
Stručný popis: Twin City Infrastructure s.r.o. je investorom stavby „ Polyfunkčná stavba Twin City, Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická – Bratislava.“ Súčasťou Polyfunkčnej stavby sú mimo iného aj stavebné objekty SO A2.2010 – úprava križovatky č. 651, Karadžičova – Páričkova v katastrálnom území Staré Mesto, ako aj SO A2.2011 – Križovatka č. 651, Karadžičova – Páričkova – CDS v katastrálnom území Staré Mesto.
Názov: Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ustanovení §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov pre stavbu „Polyfunkčná stavba Twin City, Karadžičova, Továrenská, Chalupkova, Košická – Bratislava“ – SOA2.2010 – Úprava križovatky č. 651, Karadžičova – Páričkova v katastrálnom území Staré Mesto a SO A2.2011 – Križovatka č. 651, Karadžičova – Páričkova – CDS v katastrálnom území Staré Mesto
25.5.2018MAGBO18000140.00Twin City Infrastructure s.r.o.
Grafické práce25.7.2016  Ultra Print, s.r.o.
Tlačové služby25.7.2016  Ultra Print, s.r.o.
Servis, oprava a údržba komunálnej techniky hl. mesta - Citymatser, Multicar
Servis, oprava a údržba komunálnej techniky hl. mesta - Citymatser, Multicar
23.9.2021MAGTS2100231247 600.00UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rámcová kúpna zmluva nákup komunálnej techniky 2 - 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb
Rámcová kúpna zmluva nákup komunálnej techniky 2 - 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb
20.8.2021MAGTS21001885 199 440.40UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Rámcová kúpna zmluva nákup komunálnej techniky 1 - 13 ks podvozkov a 55 ks nadstavieb
Nákup komunálnej techniky 1 - 13 ks podvozkov a 55 ks nadstavieb
19.8.2021MAGTS21001873 394 764.60UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
MAGTS2200205 - Dodatok k RZ Dodatok RZ MAGTS210018730.5.2022MAGTS2200205 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50,Dubnica nad Váhom 01841, IČO: 35786078
Dodatok č. 1 MAGTS2200206 k RZ - MAGTS210018830.5.2022Dodatok č. 1 MAGTS2200206 k RZ - MAGTS2100188 UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50,Dubnica nad Váhom,01841, IČO 35768078
Kúpna zmluva - prídavného zariadenia na M31
Prídavné zariadenie na multikáru M31 na čistenie zvodidiel, dopravného značenia a kosbu
27.5.2021MAGTS210011128 410.00UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Zmluva o dielo č. Z201623810_Z
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa vykonať rekonštrukciu vykurovacieho systému v objekte Laurinská 7 - výmenou regulačných ventilov vrátane termostatických hlavíc
9.9.2016MAGTS 16002067 989.00UNIMAT spol s r.o.
Poistenie majetku právnických osôb, "električková trať Radlinského-Štefanovičova"
Poistná zmluva, poistenie majetku právnických osôb
23.8.2016  Union poisťovňa,a a.s.
Zmluva o spolupráci s UNISERVICES SK, s.r.o.3.1.2012MAGTS1100210 UNISERVICES SK s.r.o.
Dodatok č. 1 k ZoD MAGTS 1600029 zo dňa 30.03.2016
Dodatok č. 1 k ZoD MAGTS 1600029 zo dňa 30.03.2016. predmetom je vykonanie odborného geologického dohľadu na Sanáciu havarijného zosuvu - lokalita Devínska cesta
29.7.2016  Univerzita Komenského v Bratislave- Prírodovedecká fakulta
Zmluva o dielo č. MAGTS 1600029
Zmluva o dielo č. MAGTS 1600029 na odborný geologický dohľad na geologickú úlohu sanácie geologického prostredia "Sanácia havarijného zosuvu - lokalita Devínska cesta"
31.3.2016MAGTS 1600029 Univerzita Komenského v Bratislave- Prírodovedecká fakulta
Zmluva o umiestnení kamery MsP/15/00030
Zmluva o umiestnení kamery uzatvorená medzi poskytovateľom Univerzitnou knižnicou Bratislava, Michalská ul. 1 a užívateľom Hlavným mestom SR Bratislavou na dobu neurčitú.
Predmetom zmluvy je bezodplatné umiestnenie jednej bezpečnostnej kamery užívateľa na budove poskytovateľa.


Zverejnená : 2.2.2016.
 MsP-15-00030 Univerzitná knižnica
Dodatok č. MsP/15/00001 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. MsP/10/00004
Dodatok č. MsP/15/00001 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. MsP/10/00004 uzatvorený 14.9.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava.
Predmetom dodatku je zmena kontaktnej osoby na strane poskytovateľa a cenník zdravotníckych služieb.

Zverejnené: 16.9.2015.
16.9.2015MsP/15/00001 Univerzitná menocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
Zmluva o spolupráci-očkovanie MsP/17/00026
Zmluva o spolupráci MsP/17/00026 uzatvorená 12.5.2017 medzi poskytovateľom Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava a klientom Mestskou políciou Hlavného mesta SR Bratislavy.
Predmetom zmluvy je bezplatné očkovanie 8 príslušníkov MsP Bratislava proti encefalitíde.

Zverejnená: 17.5.2017.
17.5.2017MsP/17/00026 Univerzitná nemocnica Milosrdní bratia
Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2010 o poskytovaní zdravotných služieb
Dodatok č. 1 k zmluve č.1/2010 o poskytovaní zdravotných služieb uzatvorený dňa 14.9.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia s.r.o.
Predmetom dodatku sú zmeny vyplývajúce z personálnych zmien u poskytovateľa a zmien v novelizovanom cenníku poskytovateľa.
Cena predmetu zmluvy vyplýva z novelizovaného cenníka poskytovateľa. Zverejnené dňa 7.2.2017.
7.2.2017  univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o.
Rámcová dohoda č. MAGTS2000126
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
5.8.2020MAGTS2000126796 579.20Up Slovensko, s. r. o.
Rámcová dohoda č. MAGTS2000125
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
5.8.2020MAGTS20001256 129 864.00Up Slovensko, s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 74 75 76 77 -78- 79 80 81 82 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.