Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 81 82 83 -84- 85 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloRadené vzostupne CenaDodávateľ
Rámcová zmluva
Vypracovanie plánov organizácie dopravy
20.9.2021MAGTS2100225340 000.00Zhotoviteľ 1: Prokos s.r.o., Zhotoviteľ 2: Tichý s.r.o.
Zmluva o dielo Bytový súbor Terchovská
Zmluva o dielo na vypracovanie a dodanie kompletnej projektovej dokumentácie investičnej akcie "Bytový súbor Terchovská"
17.2.2021MAGTS2100005360 000.00The Büro, s.r.o.
Rámcová dohoda s viacerými účastníkmi a opätovným otvorením súťaže č. MAGTS2000175 – Komplexné geodetické služby
Predmetom dohody je určenie podmienok, práv a povinností zmluvných strán, ktoré sa budú aplikovať na čiastkové zmluvy o dielo.
Zhotoviteľ č. 1: GEOsys s.r.o. Ulica, číslo: Rezedová 25/B Mesto: 821 01 Bratislava IČO: 35 849 894
Zhotoviteľ č. 2: GEOKOD, s.r.o. Ulica, číslo: Žitná 21 Mesto: 831 06 Bratislava – MČ Rača IČO: 35 715 456
Zhotoviteľ č. 3: SIGEO spol. s.r.o. Ulica, číslo: Hubeného 2491/7 Mesto: 831 53 Bratislava – MČ Rača IČO: 31 346 171
Zhotoviteľ č. 4: GEODETICA, s.r.o. Ulica, číslo: Floriánska 19 Mesto: 040 01 Košice IČO: 36 572 161
20.10.2020MAGTS2000175361 142.50 
Zmluva o úvere č. 5177543249
Zmluva o úvere č. 5177543249 medzi Slovenská sporiteľňa, a. s. a Contesta, s. r. o. - správca bytového domu Čsl. parašutistov 3-9
5.3.2021 400 000.00Slovenská sporiteľňa, a. s.
Rámcová dohoda o poskytovaní služby nepretržitého výkonu vybraných činností veterinárnej asanácie
Úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní služieb veterinárnej asanácie na území Bratislavy
2.9.2021MAGTS2100184420 000.00Sloboda zvierat, občianske združenie
Zmluva o dielo Trolejbusová trať Trenčianska4.11.2013MAGSP1300004422 940.79ELZA-Elektromontážny závod Bratislava, a.s.
Zmluva o dielo č. MAGTS 1800113
Obnova a reštaurovanie atiky Primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby
5.11.2018MAGTS 1800113449 831.00akad.soch. Ľubomír Sabo a kolektív
Rámcová dohoda-uniformy MsP/17/00015
Rámcová dohoda na dodanie uniforiem č. MsP/17/00015 uzatvorená 7.4.2017 medzi odberateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom spoločnosťou SABRINA MODELLE, s.r.o, Pri Podlužianke 3, Levice.
Predmetom je dodanie služobných uniforiem pre príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Súčet cien tovaru v jednotlivých čiastkových zmluvách je max. 506 473,22 eura bez DPH.
Zverejnená: 12.4.2017.
12.4.2017MsP-17-00015506 473.00Sabrina Modelle, s.r.o.
Rámcová dohoda č. MsP/21/00068
Rámcová dohoda uzavretá medzi objednávateľom Hlavné mesto SR Bratislava a zhotoviteľom K4FIN, s r.o., Zhorínska 33, 84103 Bratislava.
Predmet: Modernizácia a rozširovanie mestského kamerového systému hlavného mesta SR Bratislavy spojeného s poskytovaním záručného a pozáručného servisu.
Cena: max. 568.024,00 € bez DPH, 681.628,80 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 14.12.2021.
14.12.2021MSP/21/00068568 024.00K4FIN, s.r.o., Zhorínska 33, 84103 Bratislava
Rámcová dohoda3.12.2020MAGTS2000277594 690.00Z + M servis, a. s.
Poistná zmluva číslo: 411 029 224 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva číslo: 411 029 224 - Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
30.6.2022MAGTS2200227673 199.76Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Dodatok 2 MsP/18/00043 k Zmluve MsP/07/00001
Dodatok 2 por. č. MsP/18/00043 k Zmluve o nájme rádiostaníc MsP/07/00001 uzatvorený 26.11.2018 medzi nájomcom hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a prenajímateľom spoločnosťou Technopol International, a. s., Kutlíkova 17 Bratislava.
Predmetom dodatku je zmena znenia prílohy č. 1 k Zmluve o nájme znením uvedeným v prílohe č. 1 tohto dodatku.


Zverejnený: 29.11.2018.
29.11.2018MsP/18/00043707 826.00Technopol International, a. s.
Rámcová dohoda č. MAGTS2200177
Rámcová dohoda sa uzatvára ako výsledok zadávania nadlimitnej zákazky podľa § 66 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet ,,Výroba a dodávka bratislavskej dlažby - časť 1 a časť 2".
7.6.2022MAGTS2200177719 500.00CITY STONE DESIGN s.r.o.
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB na zákazku "Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke"
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB spoločnosťou Metro Ba. pri poskytovaní a dodaní projekt. manažmentu a výkon inžinierskej činnosti, stavebného a technického dozoru
2.8.2021MAGTS2100150748 560.00METRO Bratislava a.s.
RÁMCOVÁ DOHODA č. MAGTS2100145
Nákup mestského mobiliáru – Balík 02
7.7.2021MAGTS2100145749 944.00Stolárstvo Mocný, s.r.o.
Rámcová dohoda MAGTS2100137
Rámcová dohoda o poskytovaní manipulačných a dopravných služieb
14.7.2021MAGTS2100137751 425.60PLUSIM spol. s r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia“3.3.2020nefp000021767 850.00Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201810163_Z
Dopravné služby nákladnými vozidlami a vozidlom s nízko podlažným prívesom
12.3.2018MAGTS1800003790 892.00PLUSIM spol. s r.o.
Rámcová dohoda č. MAGTS2000126
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravovacích poukážok
5.8.2020MAGTS2000126796 579.20Up Slovensko, s. r. o.
Zmluva o poskytovaní služieb registrácie a telefonickej podpory
Poskytovanie služieb registrácie a telefonickej podpory
12.10.2021MAG442191/2021830 400.00Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Rámcová dohoda13.1.2021 840 000.00 
Rámcová dohoda22.12.2020MAGTS2000317840 516.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. MGTS1900116 zo dňa 14.10.2020 pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Ružinovská radiála, projektová dokumentácia“28.1.2021MAGTS2000275908 107.20DOPRAVOPROJEKT,a.s.
Rámcová zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb
Rámcová zmluva
2.3.2021MAGTS2100010934 800.00METRO Bratislava, a.s.
Zmluva o dielo pre projekt: „Modernizácia električkových tratí – Vajnorská radiála, projektová dokumentácia“28.4.2020MAGTS2000057947 997.60DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 81 82 83 -84- 85 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.